Klient/pacient

Na rozdíl od termínu pacient neimplikuje označení „klient“ přímo nemocného člověka, považuje se za méně stigmatizující. Klient je uživatelem speciálních služeb, například služby sociální, právní, finanční, psychoterapie, poradenství. Z těchto důvodu se rozšiřuje pojem „klient“ i do léčby závislostí i v České republice.