Moudrost koní pomáhá lidem

Autor/ka: Mgr. Jitka Herzánová
Datum publikace: 20. 09. 2021, Aktualizováno: 27. 10. 2021
Pegas je bájný okřídlený kůň symbolizující archetypální schopnost koní donést člověka ke svobodě a ke hvězdám, k sobě samému. To, že se kůň po celém světě stále častěji používá k léčení lidí, totiž není náhoda! Schopnost koní rezonovat s lidskou psychikou je natolik nápadná, že každý jezdec, který ježdění nevzdal, má osobní příběh růstu spojený se svým koněm. Z této osobní zkušenosti přirozeně vznikají laické i profesionální terapeutické přístupy.

Obsah článku:

„Žádný filosof nám neporozumí tolik jako koně“ (Herman Melville)

Mezi lidmi je nejznámější hipoterapie, tedy fyzioterapie, využívající speciálně vycvičené koně jako rehabilitační pomůcku, nejčastěji pro handicapované (Wikiskripta). V psychoterapii pomocí koní jde oproti tomu o psychickou stránku člověka, samozřejmě ovlivňující i stránku fyzickou. Cíle psychoterapie pomocí koní jsou tedy stejné jako u jiných směrů psychoterapie bez koně. S takovým záměrem byla vyvinuta také metoda Equisdom.

Předpoklady koní pro terapii

Intervence koní vůči člověku vypadají, jako by snad čtyřnozí terapeuti měli znalosti psychologa. Přepokládá se, že za jejich velikou senzitivitou stojí fakt, že v přírodě jsou koně lovenou a stádní zvěří, nikoliv samotářským predátorem. Je pro ně životní nezbytností vyciťovat nebezpečí z nejnepatrnějších impulzů. Soubor výzkumů na témata schopností koní posbírala ve své populárně naučné knize Tao koně Linda Kohanov. Uvádí například, že koně používají plochu střev (u býložravce značně rozsáhlou) jako rezonanční desku, skrze kterou jsou schopni zachytit zrychlený tlukot srdce predátora chystajícího se k lovu i několik desítek metrů od stáda.

Zároveň mají koně velmi vyvinutou stádní sounáležitost. Nestane se, že by na stádo zaútočil predátor a třetina stáda zaspala. Koně při skutečném ohrožení vždy vyrazí jako jeden celek.

Dalším předpokladem koní pro terapii je, že z nepochopitelných důvodů stále dávají nám lidem šanci pro vztah. Dokáží do nekonečna zapomínat všechny ústrky, které jim lidé způsobili a znovu a znovu to s námi zkoušet. Projevují i poměrně velkou míru soucítění s lidmi, kteří jsou křehcí. Koně dokáží spolehlivě poznat, kolik trápení v sobě člověk drží, a projevit soucit, péči a podporu. Byla jsem svědkem toho, jak si kobylka od dívky po nezdařeném sebevražedném pokusu nechala líbit držení za hlavu způsobem, který opravdu nemá ráda. Stála přikrčená, dobrých dvacet minut nehnula ani ušima a dávala dívce prostor, aby v doteku pod vedením terapeuta načerpala trochu sil. Jindy mladý valach s temperamentem furianta ukázal soucítění v momentě, kdy mladá žena popisovala vlastní deprese jako tíživý pocit, kámen uvnitř hlavy. Valach jí začal olizovat čelo pomalými rytmickými pohyby, které jsou charakteristické pro kobylu masírující právě narozené hříbě.

Obrázek
Žena se tiskne ke koni

V neposlední řadě mají koně něco, co bychom mohli nazvat smyslem pro autentičnost. Jednoduše se jim nedá lhát o tom, jak se cítíme. Není možné předstírat, že jsme klidní a vyrovnaní, když námi cloumají negativní emoce. Vybavuje se mi jeden udřený manažer, zcela zvyklý na roli toho, o koho se ostatní mohou opřít. Zároveň dlouho zažíval vysokou míru stresu tak, že už ho nedokázal vnímat. Stejný mladý valach, kterého si k terapii vybral, vedle něj zažíval takový diskomfort, že po pár vteřinách vykulil oči a pádil výběhem pryč. Podobnou zkušenost měla i maminka malých dětí, která byla na dně svých fyzických i psychických sil a cítila se velmi provinile, že na ně křičí. Navenek před zvířetem však dál držela postoj klidné a vyrovnané ženy. Kobylka přicházela a odcházela a nabízela mladé mamince šanci projevit se autentičtěji. Oběma koně nakonec v průběhu práce pomohli uvidět, pojmenovat a zpracovat ukrývané emoce a v terapeutické práci pokročit rychle kupředu. Tento smysl pro autentičnost souvisí s citlivostí na nebezpečí. Koně čtou míru aktivace našeho autonomního nervového systému. Viděno jejich očima je bytost, chovající se navenek jinak než se ve skutečnosti cítí, potenciální predátor, a je lepší si od ní držet odstup.

Všechny tyto vlastnosti tvoří unikátní celek předpokladů pro terapii. To jde přirozeně naproti naší snaze o co nejjemnější a zároveň nejefektivnější práci v terapii. Navíc u koní, pracujících s klienty delší dobu, vidíme schopnost učit se a zcitlivovat, dokonce určitým způsobem i vnitřně růst.

Teoretické základy metody Equisdom®

V metodě Equisdom je kůň v roli druhého terapeuta stejně důležitý jako terapeut lidský. Klient tedy pracuje zároveň se dvěma doplňujícími se terapeuty. Na koních se až na výjimky nejezdí a kůň dostává prostor přinášet do průběhu terapie vlastní intervence. Intervence probíhají na několika úrovních. Ty si můžeme pojmenovat jako racionální, vztahově-emocionální a instinktivní.

Pro lepší představu použijeme model trojjediného mozku, který formulovat americký vědec Paul Donald MacLean. Velmi zjednodušeně lze říci, že:

  • racionální část odpovídá vývojově nejmladšímu neokortexu – tedy „lidskému mozku“,
  • vztahově emocionální část odpovídá prostřednímu limbickému systému – tedy „savčímu mozku“
  • instinktivní část odpovídá generálnímu řediteli celého tohoto systému, mozkovému kmeni – tedy „plazímu mozku“.
Obrázek
Mozek

 

V metodě se využívá také poznatků Stephena Porgese, který formuloval polyvagální teorii, jež popisuje strukturu hlavového nervu (česky také bloudivý nerv) a způsob jakým ovlivňuje sociální a emoční prožívání. To umožnilo prohloubit a zpřesnit terapeutickou práci s naším prožíváním skrze autonomní nervový systém a tělové vnímání. Tedy hovořit s naším plazím mozkem a intuitivní částí skrze tělové vnímání – tzv. prožívaný smysl. Prožívaný smysl vytvořil a používal již Eugene Gendling (žák Carla Rogerse) v metodě Focusingu. Tento velmi silný nástroj využívají v různých podobách terapeutické směry zaměřené na tělo.  Považuji ho za nezbytnou terapeutickou dovednost pro zpracovávání traumatických a psychosomatických potíží klientů.

Spolu s běžnými terapeutickými postupy (zejména rozhovor, imaginace aj.) dostáváme prostředky k práci se všemi třemi úrovněmi trojjediného mozku, což je velmi důležité pro efektivitu práce se všemi potížemi s traumatickým podkladem, ať se později promítají do zdraví, vztahů, emočního prožívání nebo vnitřního pocitu člověka.

Obrázek
Dítě leží na hřbetu koně

Pro koho se tato terapie hodí

Psychoterapie pomocí koní metodou Equisdom se hodí všude tam, kde se hodí běžné formy terapie. Umožňuje pracovat na tom jak se cítím, jaké mám vztahy, jaké mám zdraví. Několik příkladů:

  • trauma, panické ataky, deprese, úzkosti, sociální fobie
  • psychosomatické potíže (reflux, dráždivý tračník, potíže s imunitou, poruchy spánku, tinitus, mnoho dalšího)
  • potíže ve vztazích
  • potíže s emocemi
  • období životních změn a rozhodnutí
  • ADHD, poruchy soustředění, stres, přepracovanost, vyhoření
  • témata osobního růstu a využívání svého potenciálu

Vzhledem k našim možnostem nepracujeme s lidmi, kteří by terapii podstupovali proti své vůli, což se může týkat lidí v akutní fázi závislostí, lidí, pro které by byla aktuálně vhodnější intenzivní místo ambulantní péče (dekompenzované stavy) a některých dětských klientů. V těchto případech dokážeme často plnit funkci následné ambulantní péče.

Je vhodná pro dospělé i dětské klienty. Nejmenší čtyřnozí terapeuti dosahují dospělému člověku lehce nad kolena, ti velcí hledí z očí do očí  i vzrostlým mužům. Odborníci z Equisdom jsou schopní poradit i s prací s rodinnými systémy, tam, kde je to vhodnější než pracovat přímo s dítětem. Dětskou terapii obvykle zajišťují miniponíci. Dospívajícím se zvířecí partner vybírá podle tématu a preferencí klienta

Jak terapie probíhá

Obrázek
Miniponík

Konzultace probíhají ve stáji za Prahou, ale i v konzultovnách v centru Prahy. Pro někoho je vhodnější chodit pouze do stáje, pro někoho je vhodnější absolvovat s koňmi jen některé pasáže terapie. Často se stává, že člověk zůstává a pokračuje i v momentě, kdy se původní téma vyřeší a terapie přirozeně přeroste do osobního rozvoje. Vše se domlouvá individuálně.

Máme zážitek, kdy se počínající bulimii u mladé slečny podařilo zvládnout za tři setkání, na druhou stranu máme i klienty, se kterými se setkáváme v horizontu několika let. Doba a frekvence terapie je tedy velmi individuální a plánuje se s každým klientem.

Výhradním poskytovatelem terapie metodou Equisdom® je Equita Therapy, z.s.

Zdroje:

Fotografie pocházejí z archivu autorky a od Václava Jansy

Související literaturu a další zdroje informací naleznete také v naší Odborné knihovně.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

 

Autor/ka

Psychoterapeutka pracující s dětmi a dospělými. Absolventka několika terapeutických výcviků. Autorka metody Equisdom – psychoterapie pomocí koní a zakladatelka spolku Equita Therapy z.s. Dlouhodobě se věnuje soukromé praxi v Praze Moje osobnost, a práci ve spolku. Dříve působila na několika školách jako externí školní psycholog, pracovala v mnoha projektech zaměřených na krizi a trauma (Romodrom, Člověk v tísni, Dům péče CČK Mladá Boleslav, a další). Pracuje také jako supervizorka laktačních poradkyň v Kojení Praha a příležitostně vede Relaxační kurzy.

Odborná knihovna:
Články: