Podcasty

Pokud váš mladý dospělý právě odmaturoval, je možné, že jste od něj slyšeli o takzvaném gap year.

  • Co si pod tímto názvem představit?
  • V čem mladým lidem prospívá?
  • Jak ho uchopit?
  • Kam se na něj vypravit?

Povídáme si s Lucií Tarabovou, ředitelkou centra pro koordinaci česko-německých výměn mládeže Tandem, které v rámci svých aktivit pro mladé lidí zprostředkovává také dobrovolnickou činnost v rámci gap year.

Dobrovolnické programy Tandem: https://tandem-org.cz/sekce/jednotlivci/dobrovolnicke-centrum

Úmrtí spolužáka, smrt v rodině žáka, násilná nebo tragická úmrtí ve školních nebo mimoškolních kolektivech.

Jakou podporu v takových chvílích potřebují děti? Jak by se měli zapojit rodiče? A proč nezapomínat ani na učitele?

O tom jsme si povídali se Sylvií Stretti, ředitelkou Poradny Vigvam.

Nejošidnější na zanedbávání a násilí na dětech je to, že se jeho oběti nemohou adekvátně bránit. Spoléhají v tom na nás dospělé. Kromě druhého rodiče jsou to i učitelé či učitelky a dětští lékaři nebo lékařky. Pro ty je ale často obtížné situaci správně posoudit i účinně reagovat.

Překážky v rozpoznání a oznámení zanedbávání nebo násilí na dětech, které tyto profese vnímají, se pokusil překonat tým Primární prevence Nadace Sirius pomocí příruček, které pro pedagogy a lékaře sestavili. Právě o nich si dnes budeme povídat s Kateřinou Blažkovou z týmu Primární prevence Nadace Sirius a především z kolektivu autorů, kteří za příručkou stojí.

Příručky a další materiály najdete na stránkách:

⁠https://www.nadacesirius.cz/projekty/primarni-prevence/problematika-tyrani-zneuzivani-a-zanedbavani-ditete

K tomuto tématu nás přivedly časté prosby o radu ze strany maminek, které s dětmi unikají z násilného vztahu a mají potíže najít samostatné bydlení.

  1. Jak jim pomáhají azylové domy?
  2. Jak složité je najít potom vlastní bydlení?
  3. Na koho se obrátit?
  4. A jak s tím souvisí programy HousingLED?

O tom jsme si povídali s koordinátorkou programů Housing First z Platformy pro sociální bydlení, Ivanou Siglovou.

Mapa projektů zaměřených na sociální bydlení:

⁠https://socialnibydleni.mpsv.cz/projekty/mapa-projektu

Celých 19 % žáků přiznává, že jim nadměrné užívání telefonu negativně zasahuje do běžného života, 41 % dětí navíc zažívá výrazný pocit osamělosti, který se pojí s problematickým užíváním digitálních technologií. Nejvíce žáků používá telefon večer v posteli. Doporučené délky spánku pak dosahuje jen necelá třetina z nich.

Jak se to stalo? Co s tím můžeme dělat? A jak téma uchopily na konferenci Digitální doba a její dopady na duševní pohodu dětí organizace Nadace Sirius, Replug me a Městská knihovna v Praze?

Záznam konference: ⁠https://youtu.be/qvEpFoyDogU

S advokátkou ⁠Lucií Hrdou⁠ jsme si povídali o domácím násilí, o postavení oběti i o překážkách, které je třeba překonat, pokud se chceme z násilného vztahu vymanit. Rozebrali jsme také iniciativu „Pod svícnem“, se kterou spolupracuje, a související kampaň „Z hrdinů superhrdiny.“

Další související odkazy:

⁠https://www.beztrestu.cz

Co jsou rodičovské kompetence? Jsme v ČR kompetentními rodiči? Může do našich kompetencí někdo zasahovat? Kde a jak si je rozšiřovat?

O tom všem jsme si povídali s paní doktorkou Egle Havrdovou, MA, Ph.D., ředitelkou vzdělávací a výzkumné organizace Schola Empirica.

S PhDr. Janou Kovařovicovou jsme si povídali o terapeutickém rodičovství. Na jakých principech stojí? V jakých situacích je užitečné? A kde se s ním naučit pracovat?

S Alžbětou Skleničkovou, metodičkou doprovázející organizace Dobrá rodina a někdejší přechodnou pěstounkou jsme si povídali o tom, jak se stát "přechodkáři" i jak si přechodná pěstounská péče stojí ve světle nové analýzy, kterou ve spolupráci Profesním sdružením přechodných pěstounů a Dobrou rodinou zpracovala Nadace Sirius.

Kdy nás mají dětské spory znepokojovat? Kdy jim naopak nechat volný průběh? Jak být k dětem ve sporu spravedlivý? O sourozeneckých konfliktech jsme si povídali s psycholožkou, Mgr. Janou Lesák Krištofovou.

Začátek školního roku klepe na dveře a my jsme se vypravili na Základní školu Emilie Lukášové a Klegova v Ostravě, abychom si s paní magistrou Dominikou Kohoutovou, sociální pedagožkou a členkou Asociace sociálních pedagogů, povídali o školské sociální práci.

Kdo je sociální pedagog? S čím dětem pomáhá? A proč by měl být na každé škole?

Přibližně 25,8 % porodů v ČR proběhlo v roce 2021 císařským řezem. Znamená to, že přibližně každá čtvrtá maminka rodí tímto způsobem. Jak české porodnictví pečuje o maminky rodící císařským řezem a jejich miminka? Jaké komplikace je třeba po zákroku překonat? A na koho se mohou maminky po císařském řezu obrátit?

O tom si dnes povídáme s porodní asistentkou Magdalénou Ezrovou, jednou z odborných garantek webu www.cisarovnam.cz.

O matkách alkoholičkách, o tom, co z nich činí rizikovou skupinu i o překonání závislosti, která ničí rodinné vztahy, si dnes povídáme s lékařkou  MUDr. Olgou Pecinovskou, vedoucí Lůžkového oddělení pro ženy Kliniky adiktologie VFN a I. LF UK.

Život s postižením je plný specifických výzev jak pro samotnou osobu s hendikepem, tak pro její bezprostřední okolí, většinou v podobě rodiny. Některé z nich jim proto pomáhají zvládat terénní a ambulantní sociální služby. Jejich dostupnost je ale dlouhodobý problém. Už dlouho víme, že si je potřební nemohou dovolit čerpat v dostatečné míře. Od 1. ledna 2023, kdy se jednorázově zvýšily maximální možné úhrady za služby, aniž by se adekvátně zvýšil příspěvek na péči, může být situace ještě horší, varuje Kristýna Mlejnková, výkonná ředitelka Aliance pro individualizovanou podporu, která na potenciální krizi upozornila prostřednictvím výzvy Neberte nám svobodu.

Malé děti přirozeně zkoumají vše, co jim přijde pod ruku. V případě batolat by se dalo říct i před pusu, protože ta nalezené předměty ráda také chutnají. Někdy ale taková ochutnávka může skončit nebezpečnou otravou dítěte. Jak tomu předejít? A jak takovou akutní otravu řešit? O tom si dnes budeme povídat s panem magistrem Michalem Čečrlem z Toxikologického informačního střediska Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Kde leží hranice mezi puntičkářstvím a obsedantně kompulzivní poruchou (OCD)? Jaký vliv má nemoc rodiče na dítě? A proč většina nemocných zahájí léčbu pozdě, když už jim OCD závažně naruší osobní a společenský život?

O tom jsme si povídali s psychoterapeutkou Mgr. Lucií Strakovou Jirků.

Adresář terapeutů České společnosti KBT: http://www.cskbt.cz/adresar-terapeutu.php

Příběh Tomáše Papršteina, kterého zneužíval jeho třídní učitel a oddílový vedoucí Matěj, podrobně mapuje podcastová série Seznam Zpráv Ve stínu: Nejlepší kamarád. Zdaleka ale není uzavřený. Pan Paprštein v listopadu spustil projekt Klubovna Naděje, který chce pomáhat nejen obětem sexuálního zneužívání. A právě o Klubovně, komu pomáhá a jakou vizi má do budoucna, jsme si povídali v této epizodě.

https://www.klubovnanadeje.cz

Organizaci Dlouhá cesta založily Martina Hráská a Bibiana Wildnerová po tom, co jejich děti prohrály boj s rakovinou. V těžkých chvílích jim tehdy pomáhalo vzájemné sdílení toho, co prožívaly. Prostřednictvím Dlouhé cesty se rozhodly podobnou pomoc zprostředkovat dalším rodičům, kteří se musejí vyrovnat s náhlou ztrátou dítěte. Mezi nimi jsou i ti, kdo přišli o svá očekávaná miminka – před porodem, během něho či krátce po něm. Těm pomáhá projekt Dlouhé cesty s názvem Prázdná kolébka. O způsobech, jakými můžeme zmírnit bolest ze ztráty miminka, se dnes budeme bavit s Lucií Burdovou z Dlouhé cesty.

Na adopci se nás v dotazech často ptáte. Proto jsme si do studia pozvali Kláru Trubačovou a Marka Pokorného ze Střediska náhradní rodinné péče, kteří vám o adopci řeknou vše potřebné. Marek Pokorný je navíc sám adoptivní rodič.

Patron Dětí je charitativní organizace pomáhající zajistit konkrétní potřeby dětí, na které jejich rodina nestačí. Jak funguje? Komu pomáhá a jak o pomoc požádat? O tom jsme si povídali s Editou Mrkousovou, ředitelkou Patrona Dětí.

Rozvod děti zasáhne, ale není to konec světa. Zásadní je, aby spolu byli rodiče nadále schopní komunikovat. Ale co když se každý pokus o komunikaci promění v konflikt? Pak je dobré nechat si pomoci. O tom, kdy je taková pomoc třeba, jak konkrétně vypadá a jak je to s dostupností v ČR, jsme se bavili s Mgr. Lucií Hanžlovou z Centra pro rodinu Delta neziskové organizace Dům tří přání na pražském Smíchově.

Mapa ohroženého dítěte: https://www.ohrozenedite.cz

Kde děti získávají informace o sexu? Co jim hrozí na internetu? A jak můžeme mít jako rodiče alespoň určitý vliv na to, zda si dítě počíná na internetu bezpečně?
O tom jsme se bavili s paní Dagmar Krišovou působící na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a ve spolku Konsent.

Vapování, kouření elektronických cigaret, nikotinové sáčky. Moderní náhražky cigaret a prostředky konzumace nikotinu jsou mezi dětmi a mladistvými populární. Čím je pro ně jejich konzumace nebezpečná? A můžeme s tím jako rodiče něco dělat? O tom dnes budeme hovořit s expertem na tabákové závislosti, panem Adamem Kulhánkem.

Pro děti zamčené v zaparkovaném automobilu není, kam se schovat. O tom, co dětem hrozí, co dělat, pokud si dítěte v automobilu všimnete a jak podobným situacím jako rodič předcházet, se dnes budeme bavit s tiskovou mluvčí Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, paní Janou Poštovou.

Jak vypadá odchod z dětského domova očima mladého dospělého? Jaké problémy nejčastěji řeší? A kde může hledat pomoc?

O tom jsme si povídali s Mgr. Klárou Chábovou, výkonnou ředitelkou  Nadačního fondu Krok domů.

V České Republice se každý rok narodí 1500–2000 dětí s poruchou autistického spektra. Kdy se začíná případný autismus u dětí projevovat? Jak takové projevy vypadají a existují vůbec typické projevy autismu? Jak máme my, rodiče, reagovat? A kdy je možné dítě spolehlivě diagnostikovat?

O tom jsme v prostorách Národního ústavu pro autismus hovořili s psycholožkou Mgr. Veronikou Župovou.

S Mgr. Lindou Matyškovou z dobrarodina.cz jsme už řešili jak se k 1. 1. 2022 proměnil systém příspěvků a odměn pěstounům. Dnes jsme se podívali na další velkou novinku novely č. 359/1999 Sb. – zaopatřovací příspěvek. Ten je určený mladým dospělým odcházejícím z ústavní nebo pěstounské péče. Co je třeba doložit k jeho získání? Kdy nárok na příspěvek zaniká? A v jakém vztahu je právě k odměnám a příspěvkům pěstounské péče? Poslechněte si v dnešní epizodě.

Nákaza koronavirem u dětí byla nejprve považována za málo nebezpečnou. Zdálo se, že se dětský organizmus s onemocněním vypořádává mimořádně dobře. Mnohdy nerozpoznanou nákazu může však s několikatýdenním odstupem následovat zánětlivá odpověď organismu, pro kterou se vžilo označení postcovidový syndrom. Správné lékařské označení zní syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi spojený s covidem-19 (PIMS-TS) a právě o něm si dnes budeme povídat s pediatrem, panem doktorem Janem Davidem z FN Motol.

Šikanu si většinou spojujeme s prostředím školy, ale děti se s ní mohou setkat i v kyberprostoru. Co je to tzv. kyberšikana? Jak ji můžeme řešit? A jak děti na setkání s ní připravit? O tom jsme si povídali s PhDr. Zorou Duškovou, ředitelkou Dětského krizového centra, které u nás téma kyberšikany otevřelo.

Stránky Dětského krizového centrahttps://www.ditekrize.cz

Jak výskyt katastrofické události či války ovlivňuje náchylnost maminek k poporodním psychickým obtížím? Co dělat, když se dostaví? A jak můžeme partnerku podpořit my, muži?

O tom hovoříme s psycholožkou Mgr. et Mgr. Kateřinou Hamerníkovou z organizace Úsměv mámy.

Válka na Ukrajině se dotýká i našich dětí. O tom, jak ji vnímají, jak s nimi o válce hovořit a jakou podporu jim jako rodiče můžeme dát, jsme mluvili s ředitelkou Centra Locika Petrou Wünschovou. Chystáme pro vás další obsah na webu Šance Dětem.

Patří tresty do výchovy? Jak vypadá dobře formulovaný trest? A jaká je hranice mezi fyzickým trestáním a týráním? S klinickým psychologem Prof. PhDr. Radkem Ptáčkem, Ph.D. jsme probrali tresty od A až do Z.

Související obsah na webu Šance Dětem:
Tresty ve výchově dětí: ano, či ne?
Bití dětí

Od 1. ledna 2022 dochází ke změně Zákona o sociálně-právní ochraně dětí (Zákon č. 359/1999 Sb, dále ZSPOD), která mimo jiné přináší mnohé novinky v oblasti pěstounské péče. Ty nejdůležitější jsme pro vás shrnuli s Mgr. Lindou Matyškovou z obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina.
S Lindou Matyškovou jsme také vytvořili sérii článků na stejné téma: https://sancedetem.cz/prispevky-odmeny-pestounske-pece

Proč si děti ubližují? Jak závažný problém sebepoškozování je? A jak z toho ven?

O tom v rozhovoru s PhDr. Zorou Duškovou, ředitelkou Dětského krizové centra.

Více o sebepoškozování: https://sancedetem.cz/problemy-se-sebeposkozovanim

Doučování školních dětí je realitou každého rodiče, zejména v souvislosti s distanční výukou. Jak si v něm vedeme? Kde se inspirovat k tomu, abychom doučování zvládli lépe? Lze doučovat hravě? A co dělat, když cítím, že se mi doučování nedaří?

O tom jsme si povídali s Adélou Pospíchalovou, mediální koordinátorkou projektu www.doucujte.cz Člověka v tísni.

Stáváme se otci po porodu, nebo už před ním? Jaké výhody přináší mužům, rodinám a potažmo celé společnosti pozitivní přijetí vlastní otcovské role? A jací jsou současní čeští otcové?

O tom jsme hovořili s PhDr. Mgr. Ondřejem Cerhou, psychologem a lektorem Ligy otevřených mužů.

Milostivé léto schválil poslanci v rámci novely exekučního řádu. V rámci akce mohou občané zaplatit své dluhy vůči veřejnoprávním institucím, oproštěné od vysokých poplatků, sankcí a úroků. Místo nich zavádí jednotnou sazbu 908 Kč. Jaké jsou konkrétní podmínky Milostivého léta, kdo jej může využít a jak dlouho bude akce trvat? O tom jsme si povídali s Petrou Lomozovou z Institutu prevence a řešení předlužení.

Zkratka ADHD se usadila v širokém veřejném povědomí, ale přesto si málokdo z nás dovede představit, co se za diagnózou doopravdy skrývá. Kdo to ví moc dobře, jsou rodiče těchto dětí. Co prožívá dítě s ADHD? Jaké nároky klade jeho výchova na zbytek rodiny? A umíme u nás tyto rodiny podporovat? O tom jsme hovořili se Soňou Podholovou, maminkou ADHD chlapce a zakladatelkou projektu Jak na ADHD.

Orgán sociálně-právní ochrany dětí, lidově sociálka. Pro většinu z nás se jedná o instituci, se kterou nechceme přijít do styku. S psychologem a odborným referentem sociálně-právní ochrany Středočeského kraje Josefem Smržem jsme si pro to dnes rozebrali některé mýty o OSPODu a podívali se na to jakým činnostem se věnuje i jaké povinnosti a práva má. V rozhovoru najdete odpověď na to, jak by měl vypadat první kontakt s OSPODem, zda máte právo vědět, proč vás OSPOD prošetřuje i kdy případný dohled OSPODU končí. Příjemný poslech.

V komentářích jste si řekli o to, abychom se v podcastech věnovali šikaně. Nezaháleli jsme a vyjeli jsme do Hradce Králové. Tam totiž sídlí a poskytuje nízkoprahové, preventivní a prorodinné služby Prostor Pro, o. p. s. Jejich nedávno spuštěná webová aplikace Nemá to na čele pomáhá řešit šikanu rodičům i učitelům. Jak poznám, že je dítě šikanované? Jak mu mohu pomoci, a co naopak udělá škola? A stačí k řešení potrestat viníky?
Na tyto a další otázky odpovídají v rozhovoru autoři aplikace: pracovnice preventivních programů Bc. Petra Popelková a mluvčí Prostor Pro Mgr. Marek Nagy, Ph.D.

https://www.nematonacele.cz

Se vztahovým poradcem Janem Zajíčkem z Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě hovoříme o vlivu pandemie na stabilitu partnerských vztahů, kdy je dobré navštívit poradnu, i o tom jak o vztah pečovat, abychom v něm mohli být dlouhodobě spokojení.

S psycholožkou, paní doktorkou Michaelou Slussareff, jsme se tentokrát bavili o tom, proč je dobré vymanit se na dovolené z vlivu digitálních zařízení. Současně jsme došli k tomu, že ke zdravému vztahu člověk – digitální prostor, chvilkový detox na dovolené nestačí.

Po prázdninách dětem po více jak roce snad konečně začne normální školní docházka. Může pro ně znamenat návrat do lavic přehnaný stres? Přinese s sebou nárůst psychických obtíží? Co děti očekávají od nás, rodičů, a co pro ně můžeme udělat? A proč je důležité, aby měla škola svého psychologa?

O tom si povídáme s nejen školní psycholožkou, paní magistrou Anitou Michajlukovou.