Podcasty

O matkách alkoholičkách, o tom, co z nich činí rizikovou skupinu i o překonání závislosti, která ničí rodinné vztahy, si dnes povídáme s lékařkou  MUDr. Olgou Pecinovskou, vedoucí Lůžkového oddělení pro ženy Kliniky adiktologie VFN a I. LF UK.

Život s postižením je plný specifických výzev jak pro samotnou osobu s hendikepem, tak pro její bezprostřední okolí, většinou v podobě rodiny. Některé z nich jim proto pomáhají zvládat terénní a ambulantní sociální služby. Jejich dostupnost je ale dlouhodobý problém. Už dlouho víme, že si je potřební nemohou dovolit čerpat v dostatečné míře. Od 1. ledna 2023, kdy se jednorázově zvýšily maximální možné úhrady za služby, aniž by se adekvátně zvýšil příspěvek na péči, může být situace ještě horší, varuje Kristýna Mlejnková, výkonná ředitelka Aliance pro individualizovanou podporu, která na potenciální krizi upozornila prostřednictvím výzvy Neberte nám svobodu.

Malé děti přirozeně zkoumají vše, co jim přijde pod ruku. V případě batolat by se dalo říct i před pusu, protože ta nalezené předměty ráda také chutnají. Někdy ale taková ochutnávka může skončit nebezpečnou otravou dítěte. Jak tomu předejít? A jak takovou akutní otravu řešit? O tom si dnes budeme povídat s panem magistrem Michalem Čečrlem z Toxikologického informačního střediska Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Kde leží hranice mezi puntičkářstvím a obsedantně kompulzivní poruchou (OCD)? Jaký vliv má nemoc rodiče na dítě? A proč většina nemocných zahájí léčbu pozdě, když už jim OCD závažně naruší osobní a společenský život?

O tom jsme si povídali s psychoterapeutkou Mgr. Lucií Strakovou Jirků.

Adresář terapeutů České společnosti KBT: http://www.cskbt.cz/adresar-terapeutu.php

Příběh Tomáše Papršteina, kterého zneužíval jeho třídní učitel a oddílový vedoucí Matěj, podrobně mapuje podcastová série Seznam Zpráv Ve stínu: Nejlepší kamarád. Zdaleka ale není uzavřený. Pan Paprštein v listopadu spustil projekt Klubovna Naděje, který chce pomáhat nejen obětem sexuálního zneužívání. A právě o Klubovně, komu pomáhá a jakou vizi má do budoucna, jsme si povídali v této epizodě.

https://www.klubovnanadeje.cz

Organizaci Dlouhá cesta založily Martina Hráská a Bibiana Wildnerová po tom, co jejich děti prohrály boj s rakovinou. V těžkých chvílích jim tehdy pomáhalo vzájemné sdílení toho, co prožívaly. Prostřednictvím Dlouhé cesty se rozhodly podobnou pomoc zprostředkovat dalším rodičům, kteří se musejí vyrovnat s náhlou ztrátou dítěte. Mezi nimi jsou i ti, kdo přišli o svá očekávaná miminka – před porodem, během něho či krátce po něm. Těm pomáhá projekt Dlouhé cesty s názvem Prázdná kolébka. O způsobech, jakými můžeme zmírnit bolest ze ztráty miminka, se dnes budeme bavit s Lucií Burdovou z Dlouhé cesty.

Na adopci se nás v dotazech často ptáte. Proto jsme si do studia pozvali Kláru Trubačovou a Marka Pokorného ze Střediska náhradní rodinné péče, kteří vám o adopci řeknou vše potřebné. Marek Pokorný je navíc sám adoptivní rodič.

Patron Dětí je charitativní organizace pomáhající zajistit konkrétní potřeby dětí, na které jejich rodina nestačí. Jak funguje? Komu pomáhá a jak o pomoc požádat? O tom jsme si povídali s Editou Mrkousovou, ředitelkou Patrona Dětí.

Rozvod děti zasáhne, ale není to konec světa. Zásadní je, aby spolu byli rodiče nadále schopní komunikovat. Ale co když se každý pokus o komunikaci promění v konflikt? Pak je dobré nechat si pomoci. O tom, kdy je taková pomoc třeba, jak konkrétně vypadá a jak je to s dostupností v ČR, jsme se bavili s Mgr. Lucií Hanžlovou z Centra pro rodinu Delta neziskové organizace Dům tří přání na pražském Smíchově.

Mapa ohroženého dítěte: https://www.ohrozenedite.cz

Kde děti získávají informace o sexu? Co jim hrozí na internetu? A jak můžeme mít jako rodiče alespoň určitý vliv na to, zda si dítě počíná na internetu bezpečně?
O tom jsme se bavili s paní Dagmar Krišovou působící na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a ve spolku Konsent.

Vapování, kouření elektronických cigaret, nikotinové sáčky. Moderní náhražky cigaret a prostředky konzumace nikotinu jsou mezi dětmi a mladistvými populární. Čím je pro ně jejich konzumace nebezpečná? A můžeme s tím jako rodiče něco dělat? O tom dnes budeme hovořit s expertem na tabákové závislosti, panem Adamem Kulhánkem.

Pro děti zamčené v zaparkovaném automobilu není, kam se schovat. O tom, co dětem hrozí, co dělat, pokud si dítěte v automobilu všimnete a jak podobným situacím jako rodič předcházet, se dnes budeme bavit s tiskovou mluvčí Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, paní Janou Poštovou.

Jak vypadá odchod z dětského domova očima mladého dospělého? Jaké problémy nejčastěji řeší? A kde může hledat pomoc?

O tom jsme si povídali s Mgr. Klárou Chábovou, výkonnou ředitelkou  Nadačního fondu Krok domů.

V České Republice se každý rok narodí 1500–2000 dětí s poruchou autistického spektra. Kdy se začíná případný autismus u dětí projevovat? Jak takové projevy vypadají a existují vůbec typické projevy autismu? Jak máme my, rodiče, reagovat? A kdy je možné dítě spolehlivě diagnostikovat?

O tom jsme v prostorách Národního ústavu pro autismus hovořili s psycholožkou Mgr. Veronikou Župovou.

S Mgr. Lindou Matyškovou z dobrarodina.cz jsme už řešili jak se k 1. 1. 2022 proměnil systém příspěvků a odměn pěstounům. Dnes jsme se podívali na další velkou novinku novely č. 359/1999 Sb. – zaopatřovací příspěvek. Ten je určený mladým dospělým odcházejícím z ústavní nebo pěstounské péče. Co je třeba doložit k jeho získání? Kdy nárok na příspěvek zaniká? A v jakém vztahu je právě k odměnám a příspěvkům pěstounské péče? Poslechněte si v dnešní epizodě.

Nákaza koronavirem u dětí byla nejprve považována za málo nebezpečnou. Zdálo se, že se dětský organizmus s onemocněním vypořádává mimořádně dobře. Mnohdy nerozpoznanou nákazu může však s několikatýdenním odstupem následovat zánětlivá odpověď organismu, pro kterou se vžilo označení postcovidový syndrom. Správné lékařské označení zní syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi spojený s covidem-19 (PIMS-TS) a právě o něm si dnes budeme povídat s pediatrem, panem doktorem Janem Davidem z FN Motol.

Šikanu si většinou spojujeme s prostředím školy, ale děti se s ní mohou setkat i v kyberprostoru. Co je to tzv. kyberšikana? Jak ji můžeme řešit? A jak děti na setkání s ní připravit? O tom jsme si povídali s PhDr. Zorou Duškovou, ředitelkou Dětského krizového centra, které u nás téma kyberšikany otevřelo.

Stránky Dětského krizového centrahttps://www.ditekrize.cz

Jak výskyt katastrofické události či války ovlivňuje náchylnost maminek k poporodním psychickým obtížím? Co dělat, když se dostaví? A jak můžeme partnerku podpořit my, muži?

O tom hovoříme s psycholožkou Mgr. et Mgr. Kateřinou Hamerníkovou z organizace Úsměv mámy.

Válka na Ukrajině se dotýká i našich dětí. O tom, jak ji vnímají, jak s nimi o válce hovořit a jakou podporu jim jako rodiče můžeme dát, jsme mluvili s ředitelkou Centra Locika Petrou Wünschovou. Chystáme pro vás další obsah na webu Šance Dětem.

Patří tresty do výchovy? Jak vypadá dobře formulovaný trest? A jaká je hranice mezi fyzickým trestáním a týráním? S klinickým psychologem Prof. PhDr. Radkem Ptáčkem, Ph.D. jsme probrali tresty od A až do Z.

Související obsah na webu Šance Dětem:
Tresty ve výchově dětí: ano, či ne?
Bití dětí

Od 1. ledna 2022 dochází ke změně Zákona o sociálně-právní ochraně dětí (Zákon č. 359/1999 Sb, dále ZSPOD), která mimo jiné přináší mnohé novinky v oblasti pěstounské péče. Ty nejdůležitější jsme pro vás shrnuli s Mgr. Lindou Matyškovou z obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina.
S Lindou Matyškovou jsme také vytvořili sérii článků na stejné téma: https://sancedetem.cz/prispevky-odmeny-pestounske-pece

Proč si děti ubližují? Jak závažný problém sebepoškozování je? A jak z toho ven?

O tom v rozhovoru s PhDr. Zorou Duškovou, ředitelkou Dětského krizové centra.

Více o sebepoškozování: https://sancedetem.cz/problemy-se-sebeposkozovanim

Doučování školních dětí je realitou každého rodiče, zejména v souvislosti s distanční výukou. Jak si v něm vedeme? Kde se inspirovat k tomu, abychom doučování zvládli lépe? Lze doučovat hravě? A co dělat, když cítím, že se mi doučování nedaří?

O tom jsme si povídali s Adélou Pospíchalovou, mediální koordinátorkou projektu www.doucujte.cz Člověka v tísni.

Stáváme se otci po porodu, nebo už před ním? Jaké výhody přináší mužům, rodinám a potažmo celé společnosti pozitivní přijetí vlastní otcovské role? A jací jsou současní čeští otcové?

O tom jsme hovořili s PhDr. Mgr. Ondřejem Cerhou, psychologem a lektorem Ligy otevřených mužů.

Milostivé léto schválil poslanci v rámci novely exekučního řádu. V rámci akce mohou občané zaplatit své dluhy vůči veřejnoprávním institucím, oproštěné od vysokých poplatků, sankcí a úroků. Místo nich zavádí jednotnou sazbu 908 Kč. Jaké jsou konkrétní podmínky Milostivého léta, kdo jej může využít a jak dlouho bude akce trvat? O tom jsme si povídali s Petrou Lomozovou z Institutu prevence a řešení předlužení.

Zkratka ADHD se usadila v širokém veřejném povědomí, ale přesto si málokdo z nás dovede představit, co se za diagnózou doopravdy skrývá. Kdo to ví moc dobře, jsou rodiče těchto dětí. Co prožívá dítě s ADHD? Jaké nároky klade jeho výchova na zbytek rodiny? A umíme u nás tyto rodiny podporovat? O tom jsme hovořili se Soňou Podholovou, maminkou ADHD chlapce a zakladatelkou projektu Jak na ADHD.

Orgán sociálně-právní ochrany dětí, lidově sociálka. Pro většinu z nás se jedná o instituci, se kterou nechceme přijít do styku. S psychologem a odborným referentem sociálně-právní ochrany Středočeského kraje Josefem Smržem jsme si pro to dnes rozebrali některé mýty o OSPODu a podívali se na to jakým činnostem se věnuje i jaké povinnosti a práva má. V rozhovoru najdete odpověď na to, jak by měl vypadat první kontakt s OSPODem, zda máte právo vědět, proč vás OSPOD prošetřuje i kdy případný dohled OSPODU končí. Příjemný poslech.

V komentářích jste si řekli o to, abychom se v podcastech věnovali šikaně. Nezaháleli jsme a vyjeli jsme do Hradce Králové. Tam totiž sídlí a poskytuje nízkoprahové, preventivní a prorodinné služby Prostor Pro, o. p. s. Jejich nedávno spuštěná webová aplikace Nemá to na čele pomáhá řešit šikanu rodičům i učitelům. Jak poznám, že je dítě šikanované? Jak mu mohu pomoci, a co naopak udělá škola? A stačí k řešení potrestat viníky?
Na tyto a další otázky odpovídají v rozhovoru autoři aplikace: pracovnice preventivních programů Bc. Petra Popelková a mluvčí Prostor Pro Mgr. Marek Nagy, Ph.D.

https://www.nematonacele.cz

Se vztahovým poradcem Janem Zajíčkem z Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě hovoříme o vlivu pandemie na stabilitu partnerských vztahů, kdy je dobré navštívit poradnu, i o tom jak o vztah pečovat, abychom v něm mohli být dlouhodobě spokojení.

S psycholožkou, paní doktorkou Michaelou Slussareff, jsme se tentokrát bavili o tom, proč je dobré vymanit se na dovolené z vlivu digitálních zařízení. Současně jsme došli k tomu, že ke zdravému vztahu člověk – digitální prostor, chvilkový detox na dovolené nestačí.

Po prázdninách dětem po více jak roce snad konečně začne normální školní docházka. Může pro ně znamenat návrat do lavic přehnaný stres? Přinese s sebou nárůst psychických obtíží? Co děti očekávají od nás, rodičů, a co pro ně můžeme udělat? A proč je důležité, aby měla škola svého psychologa?

O tom si povídáme s nejen školní psycholožkou, paní magistrou Anitou Michajlukovou.