Podcasty

Příběh Tomáše Papršteina, kterého zneužíval jeho třídní učitel a oddílový vedoucí Matěj, podrobně mapuje podcastová série Seznam Zpráv Ve stínu: Nejlepší kamarád. Zdaleka ale není uzavřený. Pan Paprštein v listopadu spustil projekt Klubovna Naděje, který chce pomáhat nejen obětem sexuálního zneužívání. A právě o Klubovně, komu pomáhá a jakou vizi má do budoucna, jsme si povídali v této epizodě.

https://www.klubovnanadeje.cz

Organizaci Dlouhá cesta založily Martina Hráská a Bibiana Wildnerová po tom, co jejich děti prohrály boj s rakovinou. V těžkých chvílích jim tehdy pomáhalo vzájemné sdílení toho, co prožívaly. Prostřednictvím Dlouhé cesty se rozhodly podobnou pomoc zprostředkovat dalším rodičům, kteří se musejí vyrovnat s náhlou ztrátou dítěte. Mezi nimi jsou i ti, kdo přišli o svá očekávaná miminka – před porodem, během něho či krátce po něm. Těm pomáhá projekt Dlouhé cesty s názvem Prázdná kolébka. O způsobech, jakými můžeme zmírnit bolest ze ztráty miminka, se dnes budeme bavit s Lucií Burdovou z Dlouhé cesty.

Na adopci se nás v dotazech často ptáte. Proto jsme si do studia pozvali Kláru Trubačovou a Marka Pokorného ze Střediska náhradní rodinné péče, kteří vám o adopci řeknou vše potřebné. Marek Pokorný je navíc sám adoptivní rodič.

Patron Dětí je charitativní organizace pomáhající zajistit konkrétní potřeby dětí, na které jejich rodina nestačí. Jak funguje? Komu pomáhá a jak o pomoc požádat? O tom jsme si povídali s Editou Mrkousovou, ředitelkou Patrona Dětí.

Rozvod děti zasáhne, ale není to konec světa. Zásadní je, aby spolu byli rodiče nadále schopní komunikovat. Ale co když se každý pokus o komunikaci promění v konflikt? Pak je dobré nechat si pomoci. O tom, kdy je taková pomoc třeba, jak konkrétně vypadá a jak je to s dostupností v ČR, jsme se bavili s Mgr. Lucií Hanžlovou z Centra pro rodinu Delta neziskové organizace Dům tří přání na pražském Smíchově.

Mapa ohroženého dítěte: https://www.ohrozenedite.cz

Kde děti získávají informace o sexu? Co jim hrozí na internetu? A jak můžeme mít jako rodiče alespoň určitý vliv na to, zda si dítě počíná na internetu bezpečně?
O tom jsme se bavili s paní Dagmar Krišovou působící na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a ve spolku Konsent.

Vapování, kouření elektronických cigaret, nikotinové sáčky. Moderní náhražky cigaret a prostředky konzumace nikotinu jsou mezi dětmi a mladistvými populární. Čím je pro ně jejich konzumace nebezpečná? A můžeme s tím jako rodiče něco dělat? O tom dnes budeme hovořit s expertem na tabákové závislosti, panem Adamem Kulhánkem.

Pro děti zamčené v zaparkovaném automobilu není, kam se schovat. O tom, co dětem hrozí, co dělat, pokud si dítěte v automobilu všimnete a jak podobným situacím jako rodič předcházet, se dnes budeme bavit s tiskovou mluvčí Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, paní Janou Poštovou.

Jak vypadá odchod z dětského domova očima mladého dospělého? Jaké problémy nejčastěji řeší? A kde může hledat pomoc?

O tom jsme si povídali s Mgr. Klárou Chábovou, výkonnou ředitelkou  Nadačního fondu Krok domů.

V České Republice se každý rok narodí 1500–2000 dětí s poruchou autistického spektra. Kdy se začíná případný autismus u dětí projevovat? Jak takové projevy vypadají a existují vůbec typické projevy autismu? Jak máme my, rodiče, reagovat? A kdy je možné dítě spolehlivě diagnostikovat?

O tom jsme v prostorách Národního ústavu pro autismus hovořili s psycholožkou Mgr. Veronikou Župovou.

S Mgr. Lindou Matyškovou z dobrarodina.cz jsme už řešili jak se k 1. 1. 2022 proměnil systém příspěvků a odměn pěstounům. Dnes jsme se podívali na další velkou novinku novely č. 359/1999 Sb. – zaopatřovací příspěvek. Ten je určený mladým dospělým odcházejícím z ústavní nebo pěstounské péče. Co je třeba doložit k jeho získání? Kdy nárok na příspěvek zaniká? A v jakém vztahu je právě k odměnám a příspěvkům pěstounské péče? Poslechněte si v dnešní epizodě.

Nákaza koronavirem u dětí byla nejprve považována za málo nebezpečnou. Zdálo se, že se dětský organizmus s onemocněním vypořádává mimořádně dobře. Mnohdy nerozpoznanou nákazu může však s několikatýdenním odstupem následovat zánětlivá odpověď organismu, pro kterou se vžilo označení postcovidový syndrom. Správné lékařské označení zní syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi spojený s covidem-19 (PIMS-TS) a právě o něm si dnes budeme povídat s pediatrem, panem doktorem Janem Davidem z FN Motol.

Šikanu si většinou spojujeme s prostředím školy, ale děti se s ní mohou setkat i v kyberprostoru. Co je to tzv. kyberšikana? Jak ji můžeme řešit? A jak děti na setkání s ní připravit? O tom jsme si povídali s PhDr. Zorou Duškovou, ředitelkou Dětského krizového centra, které u nás téma kyberšikany otevřelo.

Stránky Dětského krizového centrahttps://www.ditekrize.cz

Jak výskyt katastrofické události či války ovlivňuje náchylnost maminek k poporodním psychickým obtížím? Co dělat, když se dostaví? A jak můžeme partnerku podpořit my, muži?

O tom hovoříme s psycholožkou Mgr. et Mgr. Kateřinou Hamerníkovou z organizace Úsměv mámy.

Válka na Ukrajině se dotýká i našich dětí. O tom, jak ji vnímají, jak s nimi o válce hovořit a jakou podporu jim jako rodiče můžeme dát, jsme mluvili s ředitelkou Centra Locika Petrou Wünschovou. Chystáme pro vás další obsah na webu Šance Dětem.

Patří tresty do výchovy? Jak vypadá dobře formulovaný trest? A jaká je hranice mezi fyzickým trestáním a týráním? S klinickým psychologem Prof. PhDr. Radkem Ptáčkem, Ph.D. jsme probrali tresty od A až do Z.

Související obsah na webu Šance Dětem:
Tresty ve výchově dětí: ano, či ne?
Bití dětí

Od 1. ledna 2022 dochází ke změně Zákona o sociálně-právní ochraně dětí (Zákon č. 359/1999 Sb, dále ZSPOD), která mimo jiné přináší mnohé novinky v oblasti pěstounské péče. Ty nejdůležitější jsme pro vás shrnuli s Mgr. Lindou Matyškovou z obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina.
S Lindou Matyškovou jsme také vytvořili sérii článků na stejné téma: https://sancedetem.cz/prispevky-odmeny-pestounske-pece

Proč si děti ubližují? Jak závažný problém sebepoškozování je? A jak z toho ven?

O tom v rozhovoru s PhDr. Zorou Duškovou, ředitelkou Dětského krizové centra.

Více o sebepoškozování: https://sancedetem.cz/problemy-se-sebeposkozovanim

Doučování školních dětí je realitou každého rodiče, zejména v souvislosti s distanční výukou. Jak si v něm vedeme? Kde se inspirovat k tomu, abychom doučování zvládli lépe? Lze doučovat hravě? A co dělat, když cítím, že se mi doučování nedaří?

O tom jsme si povídali s Adélou Pospíchalovou, mediální koordinátorkou projektu www.doucujte.cz Člověka v tísni.

Stáváme se otci po porodu, nebo už před ním? Jaké výhody přináší mužům, rodinám a potažmo celé společnosti pozitivní přijetí vlastní otcovské role? A jací jsou současní čeští otcové?

O tom jsme hovořili s PhDr. Mgr. Ondřejem Cerhou, psychologem a lektorem Ligy otevřených mužů.

Milostivé léto schválil poslanci v rámci novely exekučního řádu. V rámci akce mohou občané zaplatit své dluhy vůči veřejnoprávním institucím, oproštěné od vysokých poplatků, sankcí a úroků. Místo nich zavádí jednotnou sazbu 908 Kč. Jaké jsou konkrétní podmínky Milostivého léta, kdo jej může využít a jak dlouho bude akce trvat? O tom jsme si povídali s Petrou Lomozovou z Institutu prevence a řešení předlužení.

Zkratka ADHD se usadila v širokém veřejném povědomí, ale přesto si málokdo z nás dovede představit, co se za diagnózou doopravdy skrývá. Kdo to ví moc dobře, jsou rodiče těchto dětí. Co prožívá dítě s ADHD? Jaké nároky klade jeho výchova na zbytek rodiny? A umíme u nás tyto rodiny podporovat? O tom jsme hovořili se Soňou Podholovou, maminkou ADHD chlapce a zakladatelkou projektu Jak na ADHD.

Orgán sociálně-právní ochrany dětí, lidově sociálka. Pro většinu z nás se jedná o instituci, se kterou nechceme přijít do styku. S psychologem a odborným referentem sociálně-právní ochrany Středočeského kraje Josefem Smržem jsme si pro to dnes rozebrali některé mýty o OSPODu a podívali se na to jakým činnostem se věnuje i jaké povinnosti a práva má. V rozhovoru najdete odpověď na to, jak by měl vypadat první kontakt s OSPODem, zda máte právo vědět, proč vás OSPOD prošetřuje i kdy případný dohled OSPODU končí. Příjemný poslech.

V komentářích jste si řekli o to, abychom se v podcastech věnovali šikaně. Nezaháleli jsme a vyjeli jsme do Hradce Králové. Tam totiž sídlí a poskytuje nízkoprahové, preventivní a prorodinné služby Prostor Pro, o. p. s. Jejich nedávno spuštěná webová aplikace Nemá to na čele pomáhá řešit šikanu rodičům i učitelům. Jak poznám, že je dítě šikanované? Jak mu mohu pomoci, a co naopak udělá škola? A stačí k řešení potrestat viníky?
Na tyto a další otázky odpovídají v rozhovoru autoři aplikace: pracovnice preventivních programů Bc. Petra Popelková a mluvčí Prostor Pro Mgr. Marek Nagy, Ph.D.

https://www.nematonacele.cz

Se vztahovým poradcem Janem Zajíčkem z Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě hovoříme o vlivu pandemie na stabilitu partnerských vztahů, kdy je dobré navštívit poradnu, i o tom jak o vztah pečovat, abychom v něm mohli být dlouhodobě spokojení.

S psycholožkou, paní doktorkou Michaelou Slussareff, jsme se tentokrát bavili o tom, proč je dobré vymanit se na dovolené z vlivu digitálních zařízení. Současně jsme došli k tomu, že ke zdravému vztahu člověk – digitální prostor, chvilkový detox na dovolené nestačí.

Po prázdninách dětem po více jak roce snad konečně začne normální školní docházka. Může pro ně znamenat návrat do lavic přehnaný stres? Přinese s sebou nárůst psychických obtíží? Co děti očekávají od nás, rodičů, a co pro ně můžeme udělat? A proč je důležité, aby měla škola svého psychologa?

O tom si povídáme s nejen školní psycholožkou, paní magistrou Anitou Michajlukovou.