Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s. se sídlem Všehrdova 560/2, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ 28471474 – dále jen správce, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů správcem:
Rozesílání Newsletteru (zpravodaje) portálu Šance Dětem, analýza návštěvnosti a zlepšování kvality webových stránek sancedetem.cz.

Kategorie osobních údajů zpracovávaných správcem:
Jméno, příjmení, e-mail.

Doba zpracování osobních údajů správcem:

  • Newsletter po dobu jeho odběru až do jeho odhlášení uživatelem prostřednictvím odkazu v zápatí každého Newsletteru (jméno, příjmení, e-mail),
  • Cookies v prohlížeči uživatele po dobu 38 měsíců

Cookies

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud Uživatel nechce cookies používat, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu tak, aby cookies prohlížeč neakceptoval – lze tak učinit i instalací doplňku do webového prohlížeče na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Předávání osobních údajů jiným zpracovatelům a příjemcům:

  1. MailChimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE,Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA - provozovatel platformy pro rozesílání hromadné pošty (osobní údaje v rozsahu e-mail).
  2. Google Czech Republic, s.r.o., Praha 5, Stroupežnického 3191/17, PSČ 15000, IČ 27604977 (provozování platformy Google Analytics a Google Forms).

Zpracování osobních údajů správcem bude probíhat v souladu:

  1. s platnou legislativou České republiky (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti),
  2. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR – Obecné nařízeních o ochraně osobních údajů“).

Subjekt údajů (klient) má právo:

  1. požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu, výmaz, přenositelnost nebo omezení zpracování,
  2. vznést námitku,

Svá práva může subjekt údajů uplatnit doručením žádosti na korespondenční adresu správce nebo e-mailem na nazory@sancedetem.cz.