Co je rodinná terapie a rodinné poradenství

Autor/ka: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D., (roz. Skasková)
Datum publikace: 25. 01. 2016, Aktualizováno: 15. 03. 2023

Rodinná terapie je metodou psychoterapie, která se nedívá na klienta jako na jednotlivce, ale pohlíží na něj jako na součást určitého, konkrétního rodinného systému. Jeho problémy dává do souvislosti s fungováním celé rodiny a snaží se nastolením změny v rodině dosáhnout vymizení daného symptomu, problému.

Rodinná terapie je oblastí, metodou a koncepcí psychoterapie, která se zabývá rodinnými problémy. Snaží se pomáhat je překonat a dosáhnout takového fungování rodiny, se kterým jsou její členové spokojení. Jde o speciální terapeutický přístup, který se pokouší navodit prospěšné změny v narušené rodinné skupině psychologickými metodami. Představuje specifický léčebný přístup – vedle individuální a skupinové psychoterapie.

Cílem rodinné terapie je podnítit změny pohledu rodiny na daný problém, na sebe samu, vyvolat změnu způsobu komunikace a interakce mezi jednotlivými členy. V důsledku těchto změn může rodina znovu naleznout své vnitřní síly k řešení.

Rodinná terapie pracuje s rodinou jako s celým systémem. Zabývá se jejími zvláštnostmi i osobnostmi jednotlivých členů. Pracuje se širším kontextem, ve kterém se problém odehrává. Rodinná terapie vychází z předpokladu, že rodina funguje jako propojený systém, který se vzájemně ovlivňuje. Pokud má jedinec ve svém životě problémy, mohou mít příčinu v rodinném systému, rodinné dynamice, vztazích i komunikaci. A je to rodinný systém, který může změnou pohledu na daný problém svým členům pomoci jej vyřešit.

Tento psychoterapeutický přístup se začal vyvíjet především po druhé světové válce, kdy si psychiatři a psychologové začali více všímat významu rodiny pacienta (klienta) při utváření psychických poruch, ale i při následné léčbě. Dnes má rodinná terapie poměrně různorodá teoretická východiska (například systemický přístup, narativní přístup, strukturní přístup, takzvaný model růstu Virginie Satirové, psychosomatický přístup a jiné), přesto mají všechny tyto „školy“ jedno společné – ve středu pozornosti nestojí jedinec, ale celá rodina se všemi jejími členy. Klientem terapeutické péče tedy není jen dítě, dospívající či dospělý, u kterého se vyskytl nějaký problém, který byl důvodem k objednání se u psychoterapeuta, klientem je celá rodinná skupina.

Mohli bychom říci, že jde po poměrně jednoduché vymezení. V rodinné terapii se schází rodina s terapeutem (někdy jde o pár terapeutů, jak si ukážeme později) a hledají řešení svých problémů. Musíme však hned v úvodu uvést, že s proměnami současné rodiny dochází také k posunům v kontextu rodinné terapie. Rodinu zde chápeme nikoliv pouze z hlediska biologické pokrevnosti či právního vymezení. Za rodinu považujeme všechny jedince, které daná rodina považuje za své členy či je vnímá pro změnu v rodinném systému za důležité. V rodinné terapii se proto někdy pracuje například i s partnery dospívajících členů, s novými partnery rodičů po rozvodu předchozího manželství, se širší rodinou, s blízkými přáteli a podobně. Výjimkou nejsou ani domácí zvířata. V rámci tohoto typu terapie je také vítaná přítomnost i velice malých dětí.

Rodinná terapie je vhodná i pro rodiny, které mají děti v pěstounské péči či jiné formě náhradní rodinné výchovy. Rodinná terapie se dá rovněž využít v situaci, kdy je některý z členů rodiny momentálně od rodiny odloučen (například dlouhodobá hospitalizace, výkon trestu odnětí svobody, ústavní výchova a podobně). I přes tyto komplikovanější situace lze s principy rodinné terapie velmi dobře pracovat a pomoci tak rodině zlepšit kvalitu jejího života v této obtížné a zátěžové životní situaci.

Související témata na portálu Šance Dětem:

↑ nahoru

Rodinné poradenství

Kromě rodinné terapie může rodina či její jednotliví členové vyhledat také pomoc rodinných či manželských poradců. Manželské a rodinné poradenství je specializovaným oborem psychologie a sociální práce, který představuje aplikaci psychologických postupů na práci s problémy v mezilidských vztazích, zejména pak s problémy rodinnými, manželskými a partnerskými. Rodinné poradenství má oproti psychoterapii širší vymezení. Poskytuje psychologické, psychosociální a sociálně-právní poradenství jednotlivcům, partnerským párům, snoubencům, manželům a rodinám, které se nacházejí v náročném životním období.

Tematicky je toto poradenství zaměřeno na zvládání potíží v mezilidských vztazích, řešení osobních a rodinných problémů, generačních sporů, rozvodu a porozvodových těžkostí, styku s dětmi, žárlivosti, nevěry, závislostí v rodině a problémů v intimním soužití. Důležitou součástí práce je i mediace dohod, a to především o výchově dětí a uspořádání vzájemných vztahů, například v rozvodové či rozchodové situaci. V tomto jsou si rodinné poradenství a rodinná terapie podobné. Psychoterapie se však zaměřuje na dlouhodobější, někdy i hlubší problematiku, musí ji vést akreditovaný psychoterapeut s absolvovaným speciálním výcvikem v rodinné terapii (blíže viz oddíl o rodinném terapeutovi). Rodinné poradenství může být většinou krátkodobé, zaměřené na konkrétní cíl, zakázku, často bývá nabízeno v rámci sociálních služeb.

Pro samotného klienta, rodinu je z praktického hlediska důležité, aby měl služby rodinného poradce či terapeuta dostupné a vyhovovaly jeho potřebám. Rodinné poradce najdeme nejčastěji v poradnách pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, jejich síť je poměrně rozsáhlá, dalo by se říci, že ve všech regionech zájemci o tuto službu najdou vhodné pracoviště.

Seznam rodinných poradců, členů Asociace rodinných a manželských poradců: http://www.amrp.cz/kde-najiacutet-poradce.html 

Pokračování tématu:

Kdy hledat pomoc rodinného terapeuta?

Role rodinného terapeuta

Rodinná terapie a poradenství: praktické informace

Zaujal Vás článek a chcete pravidelně dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru a sledujte nás na facebooku.

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně pod hesly "rodinná terapie" a "rodinné poradenství".

Autorka článku

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.

Vystudovala obor psychologie – speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (PedF UK). Od roku 2005 pracuje jako psycholožka v diagnostickém ústavu a středisku výchovné péče, kde se věnuje diagnostické a terapeutické práci s klientkami ve věku 15 až 18 let. Zaměřuje se na rodinnou a systemickou psychoterapii. Je členkou lektorského týmu Institutu rodinné terapie Praha. Přednáší na PedF UK, kde působí jako odborná asistentka, věnuje se také výzkumné činnosti. 

Zpět na téma Rodinná terapie

Autor/ka

Vystudovala obor psychologie – speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (PedF UK). Od roku 2005 pracuje jako psycholožka v diagnostickém ústavu a středisku výchovné péče, kde se věnuje diagnostické a terapeutické práci s klientkami ve věku 15 až 18 let. Zaměřuje se na rodinnou a systemickou psychoterapii. Je členkou lektorského týmu Institutu rodinné terapie Praha. Přednáší na PedF UK, kde působí jako odborná asistentka, věnuje se také výzkumné činnosti. 

Odborná knihovna:
Články: