Videa

„Musíte ho nechat vyšetřit v poradně.“ Tahle věta vyděsila již nemálo rodičů. A zbytečně. Vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně určitě není nic, čeho by se měli rodiče či děti bát. Ve videu se dozvíte více o tom, jak celý proces probíhá, v čem může poradna pomoci (a jak to dělá) a s čím už je potřeba se obracet jinam.

Každý z nás potřebuje mít pocit kontroly nad vlastním životem. Kontrolující lidé ale potřebují ovládat i životy druhých. Jejich chování může být zastrašující, panovačné, manipulativní. Pokud je spojeno s nátlakem či zastrašováním, jedná se o formu psychického násilí. V zahraniční literatuře se pro takovou formu kontroly používá termín „coercive control“. Tato forma kontrolujícího a nátlakového jednání je už v některých zemích (Velká Británie, Skotsko, Irsko, Francie) postihována také v rámci trestního práva. O kontrolujícím chování jsme hovořili s PhDr. Branislavou Marvánovou Vargovou z ROSA- centrum pro ženy, z.s.

Kdo jsou příbuzenští pěstouni a v čem je jejich situace odlišná od ostatních pěstounů? Jaké je to být příbuzenským pěstounem jsme zjišťovali v rozhovoru s panem magistrem Cyrilem Maliňákem.

V Česku v současnosti (doba publikace videa) probíhá epidemie zneužívání kratomu a závislosti na něm. Ta se týká nejen dospělých, ale často i dětí. My proto děkujeme panu doktorovi Karlu Nešporovi za rozhovor o této nebezpečné látce.

Příchod dítěte do rodiny s sebou nese nejen mnoho radosti, ale i starostí. Pracovní právo poskytuje rodičům ochranu, které mohou využít a zaměstnavatelé jim ji musí poskytnout. Jen se v tom všem vyznat!  V rozhovoru s JUDr. Natašou Randlovou se vám pokusíme přehledně osvětlit běžné situace, do kterých se můžete dostat i to, jaká práva v jejich rámci máte.

Domácí násilí, zásah policie, výslechy, soudy, retraumatizace... Psychologická pomoc až po dvou letech od začátku kolotoče, který by dal zabrat i dospělému člověku. Situaci se snaží zlepšit Dětské advokační centrum (DAC) otevřené v rámci Centra Locika. O práci DAC a proč by taková centra měla být v ČR standardem jsme si povídali s Bc. Petrou Wünschovou, ředitelkou Centra Locika.

V dnešním videu se dozvíte něco o programu AART (Adapted Aggression Replacement Training), který se zaměřuje na zvyšování sociálních dovedností a snižování agresivních projevů u dětí. V ČR program zavádí AISIS, z. ú., ve spolupráci s Pražským centrem primární prevence Centra sociálních služeb Praha. Povídat si o něm budeme s PhDr. Lucií Myškovou, Ph.D.

 

Během výchovy dítěte potřeba dodržovat přirozenou posloupnost podle jeho věku a zralosti. Správný vývoj dítěte ale ovlivní i to, jakým způsobem s novorozencem či kojencem manipulujeme. Měli bychom dodržovat určité obecně platné zásady. Jaké to jsou a na co si dávat pozor? To nám v rozhovoru prozradila paní Mgr. Iva Bílková, Cert. MDT.

Každý pátý rodič dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami se setkal s návrhem či požadavkem, aby jejich potomek změnil školu nebo třídu. Jsou tyto požadavky vždy oprávněné a opodstatněné? o tom jsme si povídali s paní Veronikou Doleželovou.

Trápí vaše dítě úzkosti? Neúspěch ve škole? Poškozuje se? S tím a mnoha dalšími problémy může pomoci školní poradenské pracoviště. Co to je, jak pomáhá a jak spolupracuje s rodiči se dozvíte v rozhovoru s Mgr. Leou Sýkorovou.

S Bc. Petrou Popelkovou z PROSTOR PRO jsme hovořili o šikaně a aplikaci Nemá to na čele, která pomáhá rodičům a učitelům s jejím řešením. Jak poznám, že je dítě šikanované? Jak mu mohu pomoci, a co naopak udělá škola? A stačí k řešení potrestat viníky?

https://www.nematonacele.cz

Video zodpovídá některé praktické a často kladené otázky, které se v souvislosti s právem dítěte na výživné a na druhé straně vyživovací povinností rodičů nabízejí. Co v sobě tento pojem zahrnuje, kdy vzniká a zaniká nárok dítěte na výživné a jak se určuje výše výživného?

O tom jsme mluvili s právničkou Mgr. Alexandrou Floriánovou.

K teplému létu bezesporu patří radovánky u vody. S našimi ratolestmi lze trávit čas u stojatých nebo tekoucích vod, v přírodě nebo u bazénu. Ať už si na odpočinek u vody najdete čas jako rodina nebo vyšlete děti na dětský tábor, je dobré vědět, jaká rizika existují a jak jim bezpečně předcházet, nebo jak zasáhnout, když se něco přihodí. Do principů bezpečného chování u vody vás zasvětí Lukáš Kordík z Vodní záchranné služby ČČK Praha 15.

Pořízení telefonu dítěti většinou v rodině představuje první velký předěl. Zároveň je to velký krok do digitálního světa, kam mají rodiče značně omezený přístup. Nelze jej jednoduše vypnout, či schovat ovladač, jako u tabletu nebo televize. Nelze dost dobře sledovat, s kým a jak po telefonu dítě mluví. Chytrý telefon je branou do otevřeného světa internetu. Ten umí být pro děti zábavný a poučný, ale stejnou měrou i nevhodný nebo ubližující. Jak tento předěl zvládnout radí Michaela Slussareff, Ph. D. z iniciativy digitalnizdravideti.cz.

Ročně za dopady domácího násilí zaplatíme na celém světě přes 4 biliony dolarů. Výzkumy ukazují, že se za život s různými podobami domácího násilí setká 1 ze 4 žen a 1 ze 7 mužů. Násilí má kromě ekonomických dopadů ovšem především zničující dopady na psychické a fyzické zdraví těch, kteří jsou mu vystaveni. I proto je ve světě (ale také u nás) poměrně velká síť organizací, které osobám ohroženým násilím dokáží poskytnout psychologické, sociální či právní služby. Vztah, v němž se vyskytne násilí, však zahrnuje také druhého aktéra. Existuje pomoc i pro něj?

Odpovědi hledal UNICEF, ve spolupráci s agenturou STEM/MARK, ve svém výzkumu s názvem Mladé hlasy 2020: Děti v nouzovém stavu, který provedl během první vlny epidemie koronaviru. Jeho hlavním cílem bylo zjistit, jaké jsou postoje a názory českých dětí a dospívajících vůči změnám, které pandemie koronaviru přinesla do jejich životů.

Nečekané výpadky příjmů jsou pro rodinu i jednotlivce vždy těžkou zkouškou. Adaptovat se na vzniklou situaci je náročné a instinktivní reakce mohou často napáchat další škody. Například unáhlené rozhodnutí vyřešit výpadek půjčkou, ačkoliv problémy se splácením mohou krizi ještě více prohloubit. V dnešní době covidové to platí dvojnásob. Rady, jak se v nastalé situaci chovat a kam se obrátit pro pomoc, udílí ve videu Martin Kovalčík z organizace Člověk v tísni.

Poslechněte si příběh paní Machové, která se s manželem musela vyrovnat s vážným onemocněním dcery. V obtížné situaci jim pomohla nečekaná nabídka na pomoc Centra provázení. O tom, jak vypadá vzájemná spolupráce, hovoří také pracovnice Centra Mgr. Lenka Kohoutková a lékařka Fakultní nemocnice v Hradci Králové MUDr. Jana Zemánková Ph.D.

Řada označení, která byla směrem k osobám s postižením dříve běžně užívána, považujeme v současné době za zastaralá nebo necitlivá. Na co bychom tedy měli brát ohled, když hovoříme s lidmi nebo o lidech s různými typy hendikepu? Nejen o tom mluví v rozhovoru speciální pedagog PhDr. Josef Slowík, Ph.D.

Jaké to je slavit společně Vánoce, když je každý vnímá po svém? A co teprve v nábožensky pestrých rodinách? To i mnohem více se dozvíte v rozhovoru s hebraistkou a kulturoložkou Terezií Dubinovou.

Děti jsou opět doma. Na rodiny je to velký nápor. Na otázky, co se od jara změnilo a jak se s opětovnou situací dobře vypořádat, nejen na tyto otázky odpovídal psycholog Václav Mertin.

K multisenzorické stimulaci se používají místnosti zvané Snoezelen. Je to specificky vytvořené prostředí pro účely senzorické stimulace, relaxace a prožití osobní zkušenosti. Na otázky, jak se používá v terapii a co vše je terapie Snoezelen, odpovídá odbornice Mgr. Erika Faltysová z dětského centra Paprsek.

Technologie virtuální reality (VR) se objevuje stále častěji nejen v oblasti herního průmyslu, umění či filmu a marketingu, ale také v oblasti zdravotnictví a péče o duševní zdraví.

Jaké zásady by měli rodiče dodržovat, pokud s dětmi cestují v dopravních prostředcích? A jak děti učit bezpečnému chování v dopravě? O těchto tématech mluvila v rozhovoru pro portál Šance Dětem paní Mgr. Ivana Pařízková z Centra dopravního výzkumu, která je zároveň hlavní řešitelkou projektu Děti v dopravě.

Domácí karanténa není jen příležitostí trávit více času s blízkými. Na všechny členy rodiny působí tlak způsobený nároky škol, zaměstnavatelů a ostatních obyvatel domácnosti. Péče o děti je najednou náročnější. Mohou se dokonce chovat jinak, než jsme zvyklí. Pro někoho se nucený pobyt doma může stát pastí v nebezpečném prostředí.

Ano, v České republice je stále možné, aby dítě mělo dluh, který skončí až exekucí. V civilizované Evropě jde o ojedinělou situaci, kterou lze označit za velkou ostudu. V minulém roce svitla pro dětské dlužníky naděje v podobě dvou zákonů, které měly tento nesmyslný stav napravit. První z nich stále nebyl přijat, druhý již zákonodárci schválili.

Hlasitý smích, křik, nadávky, hudba z přenosných reproduktorů, oblak kouře z elektronické cigarety, a když se podíváte jejich směrem, možná uslyšíte: „Na koho jako čumíš?“. Pro někoho jsou mladí lidé venku v ulicích postrachem...

Většině českých dětí naděluje pod stromeček dárky neviditelné miminko, Ježíšek. Kdy a jakým způsobem máme dětem prozradit, jak je to doopravdy?

Děti (osoby mladší 18 let) se stávají oběťmi celé škály trestných činů s různým stupněm závažnosti, od přestupků až po zvlášť závažné zločiny. Jsou ohrožovány kriminálními jevy, vlivem sociálního prostředí i samotné rodiny, relativně snadným přístupem k návykovým látkám a alkoholu a zejména novými trendy v online prostředí. Pro oběť je často obtížný už první krok, oznámení na policii. I proto dětem Policie ČR vytvořila vstřícné prostředí v podobě dětských výslechových místností.

Užívání elektronických cigaret neboli vapování je celosvětově stále oblíbenější alternativou kouření klasického tabáku. Využití moderní technologie a absence hoření (resp. spalování tabáku) v kombinaci s možností individuálního nastavení zařízení oslovily jak kuřáky, tak technologické nadšence. Díky popularizaci vapingu na sociálních sítích se však e-cigarety staly také zálibou mezi dětmi a dospívajícími.

Je typologie osobnosti MBTI u dětí užitečný nástroj, který pomáhá rodičům i učitelům při výchově a práci s dětmi? Na to jsme si pozvali odbornici na dané téma Mgr. Jiřinu Majerovou, spoluautorku knihy "Typologie osobnosti u dětí: Využití ve výchově a vzdělávání". Někdo považuje tuto i podobné metody za škatulkování a nálepkování, je tomu opravdu tak?

Benefity i úskalí nošení dětí v šátku jsme v poutavém rozhovoru probírali s bývalým předsedou České pediatrické společnosti, profesorem MUDr. Janem Jandou, CSc. „V dnešní době už nikoho v naší zemi nepřekvapí maminka nebo tatínek s malým či větším kojencem, uvázaným „do uzlíku“ u těla. Nošení dětí v šátku se stalo běžným projevem a technikou, která dávno není vyhrazena pouze dětem kočovných kmenů nebo lidem, kteří nemají peníze na kočárek. Ale není to tak dávno, co podobné chování vzbuzovalo údiv, nesouhlas či dokonce pohoršení.“ uvádí náš článek o nošení dětí autor MUDr. Luděk Ryba.

Kdy začít s hlídáním dětí? Lze děti na chůvu připravit? To jsou jen některé z otázek, které rodičům běží hlavou, pokud o chůvě přemýšlejí. Na odpovědi jsme se ptali prof. PhDr. Lenky Šulové, CSc. Přečtěte si praktické informace jak vybírat chůvu a zda zvolit raději agenturu, nebo se do hledání pustit na vlastní pěst.

Každá budoucí maminka si přeje pro své nenarozené dítě to nejlepší, těhotenstvím a porodem počínaje. V dnešní době naštěstí přibývá možností a různých informací, které se hrnou doslova ze všech stran. Je důležité se v nich zorientovat a vybrat si pro své těhotenství a porod tu nejlepší možnou cestu. S tím umí pomoci porodní asistentky. O porodní asistenci jsme si povídali s výkonnou ředitelkou Unie porodních asistentek Kateřinou Hájkovou Klíčovou.

 

Dětské gangy v ulicích měst, rvačky natáčené na mobil. Něco takového se za našich let nedělo. Nebo ano? Vždyť už oceňované Foglarovky jsou plné všelijakých potyček. A Vontové jsou ukázkovým případem gangu, ač máme sklon dívat se na ně romanticky. Nabízí se otázka, zda jsou dnešní děti opravdu agresivnější nebo žijeme ve společnosti, která je k projevům agresivity méně tolerantní než dříve? Nad tématem dětské agresivity s námi rozmlouval psycholog PhDr. Václav Mertin.

Rozhovor s psychologem a psychoterapeutem PhDr. Martinem Járou o významu otce v životě rodiny a o tom, proč je důležité, aby děti mohly být se svým otcem v kontaktu.

Jak vypadá manipulace ve výchově? A je proti tomu nějaká obrana? Nejen na tyto otázky najdete odpověď v našem videorozhovoru.

Co je pravé "kouzlo Vánoc" a jak je zvládnout v případě, že jeden z rodičů u nich, třeba poprvé, chybí? Povídání s PhDr. Lenkou Šulovou, CSc. Dětskou psycholožkou, vysokoškolskou pedagožkou a členkou řady odborných společností. 

Co prožívají rodiče, kteří přišli o dítě a lze takovou ztrátu nějakým způsobem vůbec překonat? Odpovídá Sylvie Stretti, terapeutka a zakladatelka a ředitelka poradny VIGVAM.

Jak prakticky vypadá rodinná mediace a je vhodné tuto metodu využít? Více s mediátorkou PhDr. Danou Vrabcovou.

S psycholožkou a psychoterapeutkou PhDr. Ivetou Jonášovou, Ph.D., jsme si povídali o psychosexuálním vývoji a sexualitě u dětí, o tom, jak a kdy se s dětmi o intimních záležitostech máme jako rodiče bavit a co je v sexuální výchově v rodině nejdůležitější.

Úzkosti, obavy a strachy jsou jako mračna, která rodičovské štěstí dokonale zastíní. Navzdory tomu, že svět není nebezpečnější, než býval, ba právě naopak. O tématu, které se týká řady rodičů, hovoří v našem videorozhovoru psycholožka Mgr. et Mgr. Pavla Koucká.

Žít v nevlastní rodině už dnes není nic výjimečného. Nevlastní rodič, nevlastní sourozenec, různé styly výchovy, různý přístup k odměnám a trestům. Jak co nejlépe sladit soužití nové rodiny, aby docházelo k co nejméně neshodám a třenicím, poradí v rozhovoru psycholog Mgr. Josef Smrž.

I když tomu ne každý chce věřit, mimořádně nadané dítě může být pro rodinu hodně tvrdou výzvou. Pomoci, aby se dál takové dítko rozvíjelo a umět ho usměrnit tak, aby svůj talent a intelekt obrátilo správným směrem, bývá velmi náročné. Rozhovor na toto téma připravila Šance dětem s Ing. Miriam Janyškovou.

Altruismus a soucítění s potřebnými jsou těmi nejlepšími součástmi lidského charakteru. Zeptáme-li se na důvody, které vedou lidi k tomu, že přispívají, a jaké je naopak od dárcovství odrazují, dost často se mezi nimi objevuje slovo nedůvěra. Nedůvěra v to, že s penězi bude skutečně naloženo ve prospěch potřebných. Projekt patrondeti.cz nabízí možnost pomoci naprosto transparentně.

Specifickým rysem arteterapie s dětmi je výrazná potřeba hravosti, experimentování, zábavnosti, ponoření se do tvorby. Interpretace díla je záležitostí okrajovou, zážitek prvořadou. Chceme-li s dětmi proniknout do smyslu jejich obrázků a výtvorů, necháme je vyprávět příběhy postav či předmětů, které jsou před námi. Mgr. Ondřej Bednář se arteterapii věnuje v praxi, proto přibližuje vše, s čím je tento typ terapie spojený.

Role prarodiče je biologicky podmíněna, je neselektivní a má trvalý charakter. Člověk tuto roli získává, aniž by to záviselo na jeho vůli. Jak s ní naloží, zůstává na jeho rozhodnutí. Prarodiče a vnoučata se potřebují navzájem. Co je na jejich vztahu tak cenné? A co dělat, pokud biologičtí prarodiče z nějakého důvodu absentují?

Sice to vypadá jako jednoduchá věc, ale pojmenování i přejmenování člověka má spoustu variant. Co se smí a co se nesmí, jaké možnosti změny jména existují v rámci české legislativy, jak je to se jménem v případě adopce a s jakými specialitami se matrikáři setkávají?

Střídavá péče se může pro někoho jevit jako ideál, díky němuž zůstanou dětem po rozvodu oba rodiče. Psychologové ji vcelku vítají, ovšem za předpokladu, že spolu otec a matka dokáží alespoň trochu mluvit. Bohužel, pro jiné rodiny a zejména děti, je spíše černou můrou - protože právě umění se domluvit, je často to nejtěžší. Z pohledu práva o střídavé péči hovoří ve videorozhovoru pro Šanci Dětem Ing. JUDr. Ivana Spoustová, Ph.D.

Individuální vzdělávání je sice v našich poměrech stále spíše okrajovou záležitostí, nicméně počet dětí vzdělávaných mimo klasické školy rok od roku stoupá.