Kontakty - Problémy dítěte či rodiny

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 18. 01. 2021, Aktualizováno: 13. 02. 2024
Stránka "Problémy dítěte či rodiny" obsahuje tabulky s kontakty, mapami či seznamy na pomáhající organizace, které mohou být nápomocny jak dítěti samotnému, tak i jeho rodičům.

Obsah sekce:

Mobilní a webové aplikace

Název a odkaz na poskytovatele Typ zdroje (Co tam lze najít?) Pomocný zdroj pro:
Aplikace Záchranka Aplikace pro chytré telefony zdraví a život ohrožující situace
Aplikace Bright Sky Aplikace pro chytré telefony všechny formy násilí
Aplikace Nepanikař Aplikace pro chytré telefony akutní psychické problémy a ataky
Aplikace Nemá to na čele Webová aplikace (PC / chytré telefony) všechny druhy šikany
Aplikace Nenech to být Webová aplikace (PC / chytré telefony) anonymní nahlašovací aplikace
Aplikace Kogito Aplikace pro chytré telefony duševní zdraví maminek

 

Zlaté zdroje

Zlaté zdroje jsou takové zdroje, které obsahují široké spektrum informací z dané oblasti, v tomto případě znevýhodněných a handicapovaných dětí.

Název a odkaz na poskytovatele Typ zdroje (Co tam lze najít?) Pomocný zdroj pro:
Linky důvěry v ČR (Česká asociace pracovišť Linek Důvěry) Účelově sestavený seznam, územní členění, jmenné seznamy krizová pomoc, psychické problémy
Dětství bez násilí Centra Locika Webové sídlo, služba pro zasažené násilím krizová pomoc, psychické problémy, násilí
Mapa expertních služeb (Zapojme všechny) Interaktivní mapa, územní členění, jmenné seznamy všechny typy postižení a obtíží
Adresář užitečných kontaktů organizací osob se zdravotnním postižením a poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením Účelově sestavený seznam ve formátu PDF postižení zrakové, sluchové, tělesné, kombinované, autismus, mentální, dysfunkce
Zdravotní služby v psychiatrii Národního portálu psychiatrické péče Interaktivní mapa, územní členění, jmenné seznamy postižení kombinované, mentální, sociální služby
Sociální služby v psychiatrii Národního portálu psychiatrické péče Interaktivní mapa, územní členění, jmenné seznamy zdravotnická zařízení, postižení, psychické potíže, krizová pomoc
Adresář všech charit a středisek Charity ČR Jmenné seznamy, kategorická omezení raná péče, krizová pomoc, sociální služby
Registr poskytovatelů sociálních služeb - Rozšířené vyhledávání Jmenné seznamy, kategorická omezení, územní členění sociální služby, krizová pomoc, postižení
Mapa Ohroženého dítěte Interaktivní mapa, kategorická omezení krizová pomoc, vzdělávání, psychické problémy
Poradna pro mámy a táty Online poradna, dotazy a odpovědi krizová pomoc, psychické problémy, rozpad rodiny, právní poradenství, dávky, rodičovství
Centrum Provázení Webové sídlo, dotazy a odpovědi psychické problémy, všechny typy postižení, paliativní péče
Národní zdravotnický informační portál Webové sídlo, kategorická omezení, interaktivní mapa, dotazy a odpovědi všechny typy postižení a obtíží
Kolotoč násilí Webové sídlo, interaktivní mapa krizová pomoc, násilí, psychické problémy

 

Krizová pomoc

Název a odkaz na poskytovatele Typ zdroje (Co tam lze najít?) Pomocný zdroj pro:
Adresář krizových linek Práva na dětství Účelově sestavený seznam krizová pomoc, psychické problémy
Centrum Locika Webové sídlo, služba pro děti a náctileté krizová pomoc, psychické problémy, násilí
Adresář krizových psychosociálních služeb Remedia Interaktivní mapa, kategorická omezení, územní členění krizová pomoc, psychické problémy
Adresář služeb pro lidi s duševním onemocněním Vidy ČR Účelově sestavený seznam ve formátu PDF krizová pomoc, sociální služby
Mapa služeb a krizové pomoci Mindsetu (Nevypusť duši) Interaktivní mapa, územní členění krizová pomoc, sociální služby
Včasná pomoc dětem – Najdi si pomoc Interaktivní mapa, kategorická omezení krizová pomoc
Mapa České asociace streetworku Interaktivní mapa, územní členění krizová pomoc, nízkoprahová zařízení, závislosti
Krizové centrum Triangl Služba pro děti a náctileté krizová pomoc, psychické problémy
Pod Svícnem Webový portál krizová pomoc, domácí násilí, psychické problémy

O krizové pomoci a intervenci se dozvíte více v souboru článků "Krize u dětí a mládeže a možnosti krizové intervence".

Závislosti

Název a odkaz na poskytovatele Typ zdroje (Co tam lze najít?) Pomocný zdroj pro:
Mapa České asociace streetworku Interaktivní mapa, územní členění krizová pomoc, nízkoprahová zařízení, užívání návykových látek
Alkohol pod kontrolou Webový portál krizová pomoc, užívání návykových látek
Drogy-info Webový portál krizová pomoc, užívání návykových látek
Sananim, z.ú. Webový portál krizová pomoc, užívání návykových látek
IPREV - Primární prevence rizikového chování a závislostí Webový portál prevence rizikového chování

O závislostech se dozvíte více v souboru článků "Děti a závislosti" a "Rodiče jsou závislí".

Psychika

Název a odkaz na poskytovatele Typ zdroje (Co tam lze najít?) Pomocný zdroj pro:
Adresář psychoterapeutů České psychoterapeutické společnosti Územní členění, účelově sestavený seznam psychosomatika, psychické problémy
Adresář terapeutů Alivia, centra pro terapii Jmenné seznamy psychosomatika, psychické problémy
Adresář terapeutů České společnosti kognitivně behaviorální terapie Jmenné seznamy psychosomatika, psychické problémy
Adresář terapeutů České společnosti pro gestalt terapii Jmenné seznamy psychosomatika, psychické problémy

O psychických problémech jsou na portále k dispozici soubory článků "Psychické problémy v rodině" a "Psychické problémy dítěte".

Rozpad rodiny

Název a odkaz na poskytovatele Typ zdroje (Co tam lze najít?) Pomocný zdroj pro:
Seznam poradců Asociace manželských a rodinných poradců Interaktivní mapa, územní členění krizová pomoc, rozvody, nefunkční rodiny, výchova dítěte
Kontakty na pracoviště Bílého kruhu bezpečí Jmenné seznamy domácí násilí, krizová pomoc, pomoc obětem
Pomoc obětem Bílého kruhu bezpečí Účelově sestavený seznam domácí násilí, krizová pomoc, pomoc obětem, právní služby
Pomoc obětem trestných činů Člověka v tísni Interaktivní mapa, územní členění krizová pomoc, právní služby
Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů Jmenné seznamy, územní členění krizová pomoc, právní služby
Probační a mediační služba Webový portál krizová pomoc, právní služby

O rozpadu rodiny na portále pojednává soubor článků s názvem "Rozpad rodiny, rozvod a výživné".

Cizinci

Název a odkaz na poskytovatele Typ zdroje (Co tam lze najít?) Pomocný zdroj pro:
Portál Cizinci Ministerstva práce a sociálních věcí Webový portál Cizinci
Užitečné kontakty z Migrace online Jmenné seznamy Cizinci
Zkouška češtiny pro cizince Webový portál Cizinci
Práce pro cizince z webu Ministerstva práce a sociálních věcí Webový portál Cizinci
Sdružení pro integraci a migraci Webový portál Cizinci
Kontakty na pomocné organizace pro cizince Ministerstva vnitra Informace, formuláře Cizinci

O cizincích je na portále k dispozici soubor článků s názvem "Cizinci v ČR".

Náhradní rodinná péče

Název a odkaz na poskytovatele Typ zdroje (Co tam lze najít?) Pomocný zdroj pro:
Adresář organizací Střediska náhradní rodinné péče Interaktivní mapa, kategorická omezení, územní členění Náhradní rodinná péče
Sdružení pěstounských rodin Webový portál Náhradní rodinná péče, pěstounství
Hledáme rodiče Webový portál Náhradní rodinná péče, pěstounství
Pěstounská péče na přechodnou dobu Webový portál Náhradní rodinná péče, přechodné pěstounství
Adopce – projekt náhradní rodinné péče Webový portál Náhradní rodinná péče, osvojení

O dětech, které nejsou ve vlastní rodině, pojednává soubor článků "Dítě mimo vlastní rodinu".

Právní poradenství

Název a odkaz na poskytovatele Typ zdroje (Co tam lze najít?) Pomocný zdroj pro:
Bezplatné právní poradenství České advokátní komory Informace, formuláře právní služby
Veřejný ochránce práv – Ombudsman Webový portál právní služby
Seznam poraden Národní rady osob se zdravotním postižením Jmenné seznamy sociální dávky, právní služby, sociální služby
Pracoviště občanských poraden sítě Asociace občanských poraden Interaktivní mapa, územní členění sociální dávky, právní služby, sociální služby

 

Sociální dávky

Název a odkaz na poskytovatele Typ zdroje (Co tam lze najít?) Pomocný zdroj pro:
Ministerstvo práce a sociálních věcí – Osoby se zdravotním postižením Webový portál sociální dávky
Kontakty na Úřad práce Územní členění, účelově sestavený seznam sociální dávky
Call centra České správy sociálního zabezpečení Informace, formuláře sociální dávky

O dávkách a příspěvcích pro případ finanční nedostatečnosti pojednává soubor článků "Dávky a příspěvky v mimořádných situacích".

Těhotenství a narození dítěte

Název a odkaz na poskytovatele Typ zdroje (Co tam lze najít?) Pomocný zdroj pro:
#rodimvklidu Webová aplikace Unie porodních asistentek problémy v těhotenství a při porodu

 

 

Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Rodina