Základní charakteristiky rané péče

Autor/ka: Mgr. Ivana Kudelová
Datum publikace: 26. 09. 2013, Aktualizováno: 15. 03. 2023

Co mohou rodiče od rané péče čekat

ranou péčí získají rodiče službu zaměřenou na celou rodinu dítěte s postižením a na potřeby všech jejích členů. Raná péče jim poskytne podporu při vyrovnávání se s postižením dítěte, jakož i poradenství ohledně péče o dítě a stimulace jeho vývoje. Poradce rané péče je profesionál, který při práci čerpá z širokého spektra teoretických znalostí i z praktických zkušeností, nashromážděných za dobu existence rané péče.

Rodina je klientem služby. Rodiče aktivně ovlivňují aktuální náplň konzultací. Poradce respektuje nejen jejich kompetence, ale i jejich názory, ptá se, co je pro ně právě teď důležité, co potřebují řešit, na čem chtějí společně s ním pracovat… V „individuálním plánu“ služby, který poradce s rodiči společně vytváří a také pravidelně vyhodnocuje a aktualizuje, se vždy odrážejí cíle a očekávání klienta.

Charakteristiky rané péče

 • Komplexnost
  Klientem a uživatelem služeb je celá rodina dítěte s postižením.
 • Terénní forma
  Základ služby tvoří konzultační návštěvy odborníka – poradce rané péče v domácnosti klienta.
 • Kontinuum
  Služby jsou jednomu klientovi (rodině) poskytovány dlouhodobě, zpravidla několik roků; součástí služby jsou také informace  o návazných službách, případně dalších možných formách pomoci.
 • Vysoká odbornost, jasná pravidla, standardy
 • Tradice
  Služby rané péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením jsou poskytovány v České republice již od roku 1990.
 • Spolupráce
  Informování o službě a depistáž, stejně jako poskytování služby, probíhá ve spolupráci s dalšími odborníky (lékaři, sociálními pracovníky…)

Komplex služeb rané péče vychází

 • z potřeb dítěte se zdravotním postižením (smyslovým, tělesným, mentálním, kombinovaným), z jeho aktuálního zdravotního stavu, z jeho možností a schopností;
 • z potřeb jeho rodiny a z cílů, které si rodiče (rodina) stanoví a na jejichž naplnění může pracovník rané péče spolupracovat. Poradce přitom podporuje rodiče v objevování a využívání vnitřních zdrojů v rodině a komunitě a v uvědomování si funkčních vazeb v rodinném systému, které pro ně mohou být oporou;
 • z potřeb společnosti (sociální hledisko: míra integrace osob s postižením či znevýhodněníma schopnost konkrétního státu poskytovat jim v rámci sociálního systému přiměřenou podporu patří mezi ukazatele vyspělosti dané země; ekonomické hledisko: finanční náklady, které stát vynaloží na podporu rodiny, která pečuje o své dítě doma, jsou neporovnatelně nižší než náklady na péči ústavní)
 • z daných pravidel, standardů, metodik, …

Čtěte také:
Náročnost péče o dítě se zdravotním postižením
V rodině není pouze nemocné dítě
Dávky pro rodiny dětí se zdravotním postižením

Zaujal Vás článek a chcete pravidelně dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru a sledujte nás na facebooku.

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Autorka článku

Mgr. Ivana Kudelová

V oboru rané péče pracuje od roku 1995, její specializací je především problematika rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Aktivně se podílela na rozvoji oboru rané péče, standardizaci služby a na etablování rané péče v celorepublikovém i regionálním měřítku. Byla součástí platformy odborníků, kteří založili celostátní profesní organizaci Asociaci pracovníků v rané péči. Aktuálně se zabývá především kvalitou v poskytování služby rané péče, metodickou a vzdělávací činností, poskytuje také terénním pracovníkům odborné supervize a konzultace.

Zpět na téma Psychické problémy v rodině

Autor/ka

Její specializací je především problematika rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Od roku 1995 pracuje v oboru rané péče, aktivně se podílela na jeho rozvoji, standardizaci služby a na etablování rané péče v celorepublikovém i regionálním měřítku. Byla součástí platformy odborníků, kteří založili celostátní profesní organizaci Asociace pracovníků v rané péči. Aktuálně se zabývá především kvalitou v poskytování služby rané péče, metodickou a vzdělávací činností a poskytuje terénním pracovníkům odborné supervize a konzultace.

Odborná knihovna:
Články: