homepage

Každý z nás potřebuje mít pocit kontroly nad vlastním životem. Kontrolující lidé ale potřebují ovládat i životy druhých. Jejich chování může být zastrašující, panovačné, manipulativní. Pokud je spojeno s nátlakem či zastrašováním, jedná se o formu psychického násilí. V zahraniční literatuře se pro takovou formu kontroly používá termín „coercive control“. Tato forma kontrolujícího a nátlakového jednání je už v některých zemích (Velká Británie, Skotsko, Irsko, Francie) postihována také v rámci trestního práva.

celý článek

Zažili jste v rodině nepřiměřenou míru kontrolujícího chování?

Choices

Kratom

V Česku v současnosti probíhá epidemie zneužívání kratomu a závislosti na něm. Ta se týká nejen dospělých, ale často i dětí. Je třeba, aby rodiče byli o této psychoaktivní látce objektivně informováni a dokázali polemizovat se zlehčováním a klamavou reklamou této nebezpečné drogy. Stát v prevenci škod působených kratomem prozatím selhává. Tím důležitější je prevence v rodině, jejíž zásady zmiňujeme v závěru článku.

celý článek

Co jsou nikotinové sáčky a proč se staly „dětským“ fenoménem?

Po vlně elektronických cigaret a zahřívaného tabáku uvedl tabákový průmysl na trh zcela nový produkt, který se nezapaluje ani nekouří. Nikotinové sáčky bez obsahu tabáku se u nás začaly objevovat mezi lety 2018 a 2019. Kvůli jejich široké dostupnosti, nízké ceně, diskrétnosti a atraktivitě pro mladé lidi se staly velmi rychle populární mezi dětmi a dospívajícími. V tomto článku si popíšeme, z čeho jsou nikotinové sáčky složeny, jak se užívají, zda a jak jsou regulované a také si ukážeme několik preventivních tipů pro rodiče.

celý článek

O čem se mluví

 • lékař
  Zájem o pediatrii klesá, rodiče shánějí dětského praktika

  Zdroj: zezdravotnictvi.cz, 28.03.2023
  Dětských praktických lékařů je dlouhodobě nedostatek. Podle Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost je ordinací zhruba 1800, chybí jich asi 300. Navíc mají dětští praktici nejvyšší průměrný věk mezi lékařskými specializacemi, blíží se 60 letům. Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka předběžná data ukazují, že stále méně pediatrů odchází pracovat do ordinací.

 • zelenina
  Poruch příjmu potravy u náctiletých prudce přibývá. Nadějí jsou nové léčebné metody

  Zdroj: nasezdravotnictvi.cz, 28.03.2023
  Prevalence poruch příjmu potravy se od počátku 21. století zvýšila podle nedávné analýzy z 3,5 procenta na 7,8 procenta. Největší nárůst je přitom zaznamenán v posledních letech ve věkové skupině 15 až 19 let. Jako hlavní diagnóza byly poruchy příjmu potravy v roce 2016 vykázány u 1449 osob, v roce 2021 jich bylo již 2383. Informovala o tom Psychiatrická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně při příležitosti konání Mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě ve dnech 30. března až 1. dubna.

 • kalkulačka a peníze
  Lidí v ekonomické tísni přibývá, roste i počet osob bez domova, varuje šéf Agentury pro sociální začleňování

  Zdroj: novinky.cz, 27.03.2023
  Dopady zdražován energií a vysoké inflace začínají postihovat i nižší střední třídu. Její členové často využili své úspory nebo si vzali půjčku, aby pokryli rostoucí náklady. Na jejich další dorovnání tak už nebudou mít. Je proto potřeba se zaměřit na řešení situací plynoucích ze zadlužování, řekl Právu nový šéf Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček.

 • zoufalý student
  Nedostatek míst ve školách: Stát zaspal 15 let a odnesou to děti

  Zdroj: reportermagazin.cz, 27.03.2023
  Blíží se přijímačky, na střední školy dorazil baby boom a o každé místo je bitka. Že problém nastane, se dalo tušit dlouho dopředu. Při pohledu na čísla zjistíme, že se nyní na střední školy hlásí děti, které měly problém dostat se do každého stupně vzdělávání. Roste nám kvůli dlouhodobé liknavosti státu generace, kterou budeme za pár let označovat za ztracenou?

 • dítě po chemoterapii
  Dítě v nemocnici má právo na nepřetržitou přítomnost rodiče

  Zdroj: inspirante.cz, 25.03.2023
  Moje nejstarší vzpomínka, kdy jsem jako dítě zažila nečekané odloučení od rodičů v důsledku hospitalizace, sahá do hluboké minulosti, do období socialismu. Pamatuji si, jak stojíme s rodiči na dlouhé nemocniční chodbě, mžourám do ostrého světla zářivek a pak, nevím proč, se ocitám v náruči cizí starší ženy v uniformě zdravotní sestry. Na hlavě má velký bílý čepec, kterého se bojím. Dívám se na konec chodby, kde stojí moji rodiče a natahuji za nimi ruce. Nerozumím, proč mě ta cizí paní někam odnáší a proč mě rodiče nezachrání.