homepage

Od 1. ledna 2022 dochází ke změně Zákona o sociálně-právní ochraně dětí (Zákon č. 359/1999 Sb, dále ZSPOD), která mimo jiné přináší mnohé novinky v oblasti pěstounské péče. V tomto článku se nebudeme zabývat novelou jako celkem, ale věnujeme se pouze části úprav a změn, a sice rozdělení dlouhodobých pěstounů na zprostředkované a nezprostředkované a s tím spojenou změnou systému dávek pěstounské péče. Od většiny pěstounů (respektive od všech stávajících dlouhodobých pěstounů) novela vyžaduje aktivní přístup, kdy je třeba podat novou žádost na přiznání pěstounských dávek (nezprostředkovaná pěstounská péče) nebo doložit potřebné dokumenty (zprostředkovaná pěstounská péče) tak, aby daná pěstounská dávka pěstounovi náležela i po 1. lednu 2022.

celý článek

Koho si přejete mít, nebo jste měla, u porodu?

Choices

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM) se u nás v rámci sociálních služeb začala objevovat v průběhu devadesátých let. K jejich legislativnímu ukotvení přitom došlo až v roce 2006. Hlavním posláním je poskytnout snadno dostupnou pomoc a podporu všem dětem a mladistvým od 6 do 26 let

celý článek

Mukopolysacharidózy

Mukopolysacharidózy (MPS) řadíme mezi dědičná metabolická onemocnění, u kterých nefunguje správně určitý enzym v buňce na podkladě vrozené poruchy, což vede k hromadění škodlivých látek, mukopolysacharidů, v tkáních. Mukopolysacharidy jsou velké makromolekuly složitých cukrů, které se podílejí na stavbě pojivové tkáně a představují důležitou složku mezibuněčné hmoty našeho těla. Snížená nebo zcela chybějící aktivita daného enzymu způsobuje u pacientů pomalé, ale progresivní střádání mukopolysacharidů v orgánech (např. srdci, mozku, játrech nebo slezině), ovlivňuje jejich strukturu a činnost a vede k poruchám těchto orgánů.

celý článek

O čem se mluví

 • Květiny
  V Karlovarském kraji vzniklo pietní místo, kde mohou rodiče truchlit nad svými dětmi

  Zdroj: idnes.cz, 28.01.2022
  Rozloučit se se svým nenarozeným nebo předčasně zemřelým dítětem mohou nyní rodiče v Karlovarském kraji na novém vzpomínkovém místě. Vzniklo v poutním areál Maria Loreto ve Starém Hrozňatově. Kapli Božího hrobu tam nově ozdobila také socha nevidomé umělkyně Marianny Janošíkové Machalové s příznačným názvem Dětská duše.

 • Děti hrají fotbal
  Řada sportovních klubů si stěžuje na úbytek dětí po covidových lockdownech

  Zdroj: sport.cz, 28.01.2022
  Dvě pětiny sportovních klubů a tělovýchovných jednot si stěžují na úbytek dětí po koronavirových uzávěrách, které od jara 2020 do minulého léta několikrát ochromily organizovaný amatérský sport. V září a říjnu, kdy začala nová sezona, se jim nevrátil dostatečný počet dětí. Vyplynulo to z průzkumu České unie sportu (ČUS), do něhož se v prosinci zapojilo téměř 1700 zástupců klubů a jednot.

 • Muž stojí na váze
  Psycholog Jan Kulhánek: Anorexie a bulimie ohrožuje i muže

  Zdroj: prozeny.cz, 27.01.2022
  Ve své praxi pracuje s ženami, muži, dětmi i celými rodinami, které mají nějaké životní trápení. V tom směru je Jan Kulhánek jako spousta jiných psychologů a psychoterapeutů. Jenže on má jednu důležitou specializaci: pomáhá mužům a chlapcům s poruchami příjmu potravy.

 • Pár se drží za ruku
  Lidé s duševním onemocněním si častěji hledají partnera s podobnou zkušeností

  Zdroj: wave.rozhlas.cz, 27.01.2022
  Seznamování a hledání partnerského vztahu může být pro někoho složitá disciplína. V době, kdy se velká část seznamování přenesla do online prostředí, může být pro lidi s hendikepem ještě obtížnější najít partnera – když na sebe prozradí, že jsou na vozíku nebo mají nějaké duševní obtíže, často už jim ten, s nímž jsou v kontaktu, neodepíše.

 • Asijský chlapec
  Nedostatečná znalost češtiny jim brání ve studiu, děti cizinců vzdělání často nedokončí

  Zdroj: cesky.radio.cz, 25.01.2022
  Do základních škol v Česku chodí tisíce dětí cizinců. Jejich škála je široká - od těch, které se v Česku narodily a čeština je pro ně rodným jazykem až po ty, které do země přijely v pozdějším věku a s češtinou se setkaly poprvé až ve škole. Kvůli nedostatečné znalosti češtiny mají pak problém dokončit si vzdělání. Ministerstvo školství teď hledá cestu, jak žákům cizincům na středních školách a učilištích pomoci.