homepage

„Tak jaký to bylo?“ slyším při cestě do práce před dveřmi porodnice hovořit dva muže. „Byla to jízda...“ kýve hlavou oslovený a kouří cigaretu. Položit muži v Česku podobnou otázku je možné až od roku 1984. Ještě před více než pětatřiceti lety byl totiž nejen otec, ale jakýkoliv doprovod ženy u porodu, nemyslitelná záležitost. Muži své děti běžně viděli sedmý až desátý den po porodu. Dítě se narodilo za okolností, které si neuměli ani představit. I žena se vrátila z nemocnice „jiná“. Prošla si zásadní životní zkušeností, jejíž okolnosti není vždy lehké sdělit. Okamžik narození dítěte, který by měl rodinu spojit, se mohl stát okamžikem jejího rozdělení. Příchod dítěte do jakkoli velké rodiny mění její dosavadní rovnováhu. Zapojení otce do porodu může pomoci nejen jejímu opětovnému nalezení.

celý článek

Koho si přejete mít, nebo jste měla, u porodu?

Choices

Emoční inteligence u dětí – proč a jak ji rozvíjet

Teorii emoční inteligence poprvé popsali Peter Salovey a John Mayer (Salovey, P., & Mayer, J. D., 1990) v roce 1990 jako soubor dovedností, který nám umožňuje vnímat emoce u sebe i druhých, rozlišovat je mezi sebou a jednat a přemýšlet na základě toho, co nám sdělují. Jejich model emoční inteligence (Mayer, J. D., & Salovey, P., 1997)zahrnuje vnímání a vyjadřování emocí, zapojení emocí do přemýšlení a rozhodování, rozpoznávání a porozumění emocím a regulaci emocí – schopnost využít je pro získání vhledu a pro růst osobnosti.

celý článek

Mukopolysacharidózy

Mukopolysacharidózy (MPS) řadíme mezi dědičná metabolická onemocnění, u kterých nefunguje správně určitý enzym v buňce na podkladě vrozené poruchy, což vede k hromadění škodlivých látek, mukopolysacharidů, v tkáních. Mukopolysacharidy jsou velké makromolekuly složitých cukrů, které se podílejí na stavbě pojivové tkáně a představují důležitou složku mezibuněčné hmoty našeho těla. Snížená nebo zcela chybějící aktivita daného enzymu způsobuje u pacientů pomalé, ale progresivní střádání mukopolysacharidů v orgánech (např. srdci, mozku, játrech nebo slezině), ovlivňuje jejich strukturu a činnost a vede k poruchám těchto orgánů.

celý článek

O čem se mluví