homepage

Psychický vývoj dítěte se zdravotním postižením závisí na jeho stavu, ale i na přístupu rodičů. Narození postiženého dítěte představuje pro rodiče zátěž, kterou obvykle neočekávají, a vyvolává u nich obavy a nejistotu. Hledají příčinu, proč se to stalo, a kdo to zavinil. Důležité je, co očekávají v budoucnosti, a jak se s danou situací vyrovnávají.

celý článek

Hádáte se s partnerem/partnerkou před svými dětmi?

Choices

Důležitost správné manipulace s novorozencem a kojencem

Narození miminka vyvolá v každé rodině obrovskou radost a štěstí, ale přináší také velkou zodpovědnost a, zejména u prvorodiček, vyvolává mnohé obavy. Před narozením miminka věnujte čas přípravě. Cílem každého rodiče je, aby jeho děťátko bylo co nejspokojenější a dobře prospívalo. Aby tomu tak bylo, je potřeba obstarat jeho základní životní potřeby, projevovat mu dostatek pozornosti a lásky, ale mimo to mít také určité povědomí a alespoň základní znalost o jeho psychomotorickém vývoji. Budeme-li totiž naši výchovu stavět pouze na přirozeném pocitu získaném pouze z toho, co jsme sami zažili či viděli, nedosáhneme zcela optimálních výsledků.

celý článek

V řešení konfliktů jděte dětem příkladem

Spory a konflikty. Téma, které nás všechny provází již od dětství. Zažívali jsme je zprostředkovaně, když jsme viděli spory rodičů či jiných autorit, i osobně se svými sourozenci a vrstevníky. Spor můžeme chápat jako přirozené vyústění vztahových rozdílů. Každá osobnost je individualita a lze předpokládat, že se s další osobností někdy neshodne. Pod tlakem emocí dochází ke konfliktu, který může mít různou úroveň výbušnosti. Tento proces můžeme chápat jako přirozený, ale záleží na tom, zda ventilovaný hněv má účel protagonistu ochránit, prosadit jeho názor, anebo ventilovat dlouho potlačovanou frustraci.

celý článek

O čem se mluví

 • Braillovo písmo
  Hmat je zajímavý smysl, kterým se můžete o světě dozvědět spoustu věcí, říká tyflopedka Kochová

  Zdroj: plus.rozhlas.cz, 14.08.2022
  Terezie Kochová celoživotně pracuje s dětmi, které nevidí. 18 let je předsedkyní Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR. Pomáhá i pedagogům, kteří pracují s dětmi s těžkým postižením zraku. Jak myslí český sociální a školský systém na nevidomé děti? Jakou šanci mají na získání kvalitního vzdělání v oborech, které je zajímají?

 • lékaři
  Lékaři zavedli v ČR revoluční metodu rekonstrukce nohy u dětí s vrozeným pakloubem bérce

  Zdroj: sciencemag.cz, 14.08.2022
  Vrozený pakloub bérce (CPT) je velice vzácné onemocnění dolní končetiny. V ČR se rodí 1-3 pacienti ročně. Tato diagnóza je často spojena s neurofibromatozou typu I. Onemocnění postihuje vždy jen jednu končetinu. Dítě se rodí, buď již se zlomenou holenní kostí, nebo s deformitou a ke zlomenině dochází až po narození, často ještě v prvním roce života. Pokud se jednou holenní kost zlomí, konzervativní zhojení je prakticky nemožné.

 • muž
  Někteří rodiče nežádají o náhradní výživné. Nechtějí kazit vztahy a podání je složité, vysvětluje odbornice

  Zdroj: irozhlas.cz, 11.08.2022
  Náhradní výživné už rok pomáhá samoživitelům, kterým druhý rodič neplatí na dítě. Stát na dávce dosud rozdělil skoro 100 milionů korun mezi 10 tisíc rodin. Jak se nová dávka během prvního roku osvědčila a co by se mohlo ještě zlepšit? Podle Elišky Kodyšové z organizace Aperio na podporu rodin, která byla hostem ranního interview Radiožurnálu, dávka rodičů pomohla, ale mohla být lépe nastavená.

 • žena s nákupním vozíkem
  Neviditelní: Téměř čtvrt milionu lidí nemá na základní životní potřeby

  Zdroj: feedit.cz, 11.08.2022
  Už 12 měsíců trvá výrazný růst inflace, který Česko nezažilo po desetiletí. Ten způsobuje, že 81 % nízkopříjmových Čechů zažívá zhoršení své finanční situace. Pouze 16 % lidí s nízkým příjmem má takové výdělky, že bez problémů zaplatí své základní životní potřeby. Přes milion Čechů je podle analýzy projektu Neviditelní součástí nízkopříjmových domácností. Už dříve žili často od výplaty k výplatě a nyní se jejich situace významně zhoršila. Z dlouhodobého hlediska je největším problémem vyčleňování dětí z nízkopříjmových rodin ze školních kolektivů. To vede přímo k přenášení Neviditelnosti na další generaci. 241 400 Kč jsou roční náklady ze strany veřejných financí na jednoho zástupce skupiny nízkopříjmových domácností.

 • žena s dítětem
  Rodina je v Česku pro ženy kariérní stopka. Jako společnost i ekonomika tím o mnoho přicházíme, říká Pertold

  Zdroj: a2larm.cz, 10.08.2022
  O otázce genderové rovnosti, zejména o různých podpůrných opatřeních, se často uvažuje jako o ekonomickém nákladu. V souvislosti s tématem posuzování genderové problematiky na Ministerstvu financí zazněly z ODS výrazy jako „módní trend, u kterého je potřeba hlídat, aby to moc nestálo.“ Můžeme se setkat ale i s opačným rámováním – zejména Evropská unie se obvykle důsledně věnuje ekonomickým ztrátám, které nerovnosti přinášejí.