homepage

Během první vlny epidemie koronaviru provedl UNICEF ve spolupráci s agenturou STEM/MARK unikátní výzkum s názvem „Mladé hlasy 2020: Děti v nouzovém stavu“. Jeho hlavním cílem bylo zjistit, jaké jsou postoje a názory českých dětí a dospívajících vůči změnám, které pandemie koronaviru přinesla do jejich životů.

celý článek

Co myslíte, že vašim dětem během epidemie koronaviru nejvíce chybí?

Choices

Šikana u předškolních dětí

Slovo šikana je dnes skloňováno téměř všude – mezi rodičovskou veřejností, ve sdělovacích prostředcích, školách, na pracovištích, a dokonce i v mateřských školách. Někdy mám pocit, že za šikanu považujeme jakékoliv chování, které je spojeno s běžnou rivalitou mezi dětmi, s normálními šarvátkami a hádkami. Občas si kladu otázku, zda toto slovo není až zneužíváno a zda za šikanu nepovažujeme zcela běžné projevy v chování, které souvisí s věkem a vývojem. Každý jsme přece v dětství zažili situace, kdy se s námi někdo nebavil, kdy se nám někdo posmíval, kdy jsme se poprali o hračku. Tím však nechci fenomén šikany bagatelizovat a již vůbec jej nechci podceňovat. Položme si tedy otázku, zda může klasická šikana existovat u předškolních dětí?

celý článek

Od digitálního detoxu k digitální rovnováze

Jednou z možností, jak předcházet zdravotním potížím a závislostem na technologiích, je digitální detox či digitální dieta. Každý z nás by to měl někdy udělat. Pokud chceme to samé po dětech, je nutné, aby pochopily, že se nejedná o zákaz, ale o možnost, jak mít technologie pod kontrolou. Aby nám sloužily, ale neovládaly nás.

celý článek

O čem se mluví

 • Dívka se dívá do počítače
  Dětské dluhy stát vymáhat nebude, do 13 let je zodpovědný rodič

  Zdroj: seznamzpravy.cz, 05.03.2021
  Vymáhání peněžitých dluhů dětí bude podle vládní novely občanského zákoníku možné jen do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost. Obdobně se ohraničí také vymáhání smluvních pokut.

 • Žena učí malou dívku
  Řečové vady – problém, o kterém se musí mluvit

  Zdroj: tyden.cz, 05.03.2021
  Verbální komunikace je v životě člověka základním prvkem k sebeprezentaci, k vyjádření svých myšlenek, emocí a předávání informací. Pokud je však poznamenána nějakou řečovou vadou, často to má velký dopad na lidskou psychiku a sebedůvěru. Pomoci mohou pravidelná sezení u logopeda která pacienta nasměrují k odstranění nebo minimalizaci řečových vad.

 • Dítě u počítače
  Znevýhodnění nemají při výuce na dálku dost podpory, upozorňuje odbornice. Zapojila by asistenty

  Zdroj: novinky.cz, 04.03.2021
  Handicapované i jinak znevýhodněné děti se speciálními vzdělávacími potřebami nemají dostatečnou podporu pro výuku na dálku, říká předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) Klára Laurenčíková. Podle ní by asistenti pedagoga měli mít možnost pomáhat dětem, které to potřebují, s učením i doma.

 • Nevidomá žena
  Dceru u vánočního stromku bych vidět chtěla, říká nevidomá matka

  Zdroj: wave.rozhlas.cz, 04.03.2021
  „Obavy jsem možná měla z nové role matky, je to přece velká změna. Ale tuhle obavu má většina žen, ne? Nesouvisí to s tím, jestli člověk vidí nebo ne,“ říká nevidomá Kateřina Lusková, která se svým těžce zrakově hendikepovaným manželem vychovává zdravou dceru Elišku.

 • Chlapec si čte v posteli knihu
  Psycholožka: Dítě s Aspergerem na pohled nepoznáte. Není jako Sheldon

  Zdroj: idnes.cz, 03.03.2021
  Postava šestiletého Jakuba v televizním seriálu Kukačky přivedla v poslední době nejednoho rodiče k otázkám: Co přesně je Aspergerův syndrom? Jak se projevuje? A jak se liší od autismu? Psycholožka a metodická ředitelka Národního ústavu pro autismus Kateřina Thorová v pořadu Rozstřel mimo jiné řekla, jak děti s Aspergerem vychovávat i jak se posléze projevují v dospělosti.