homepage

Příchod dítěte do rodiny s sebou nese nejen mnoho radosti, ale i starostí. Pracovní právo poskytuje rodičům ochranu, které mohou využít a kterou jim zaměstnavatelé musí poskytnout. Cílem tohoto článku je osvětlit práva a povinnosti vůči zaměstnavateli související s rodičovstvím a přinést praktický pohled na to, co zaměstnanci smí, a co naopak zaměstnavatelé nesmí.

celý článek

Jaký prostor má k dispozici vaše dítě?

Choices

Náhradní výživné

Náhradní nebo také zálohové výživné představuje dlouho diskutovaný institut. Má pomoci rodičům samoživitelům v situaci, kdy druhý, takzvaně povinný rodič neplní vyživovací povinnost vůči svému dítěti. Vzbuzuje velké diskuze napříč odbornou i laickou veřejností a názory na jeho uplatnění se velmi liší. Matky samoživitelky oceňují pomoc zprostředkovanou touto sociální dávkou, jiní žehrají na zátěž způsobenou státnímu rozpočtu a upozorňují na možnost jejího zneužití.

celý článek

Dítě a prostor, který ho obklopuje

Prostor netvoří jen předměty, ale především lidé. První prostor, který dítě obklopuje je matčino tělo. Prostor, ve kterém dítě žije, můžeme chápat v nejširším slova smyslu: zda dítě žije na čistém vzduchu v souladu s přírodou, zda žije v době války či míru, v potravinovém dostatku, či době hladu. Prostor, který dítě užívá se proměňuje v čase. Je nyní často zmiňován v souvislosti s porozvodovým uspořádáním formou takzvané střídavé péče. Jak dítě předškolního věku ovlivňuje nestabilnost intimního prostoru, jímž je domov? Jak vnímá střídání osob i předmětů, které ho obklopují v době, kdy pro svůj vývoj nutně potřebuje stabilitu a orientaci – v prostoru, v časoprostoru, v životní kontinuitě a pravidelnosti?

celý článek

O čem se mluví

 • pěstouni
  Které pěstounské dávky se od 1. října zvýší?

  Zdroj: finance.cz, 28.09.2022
  Od 1. října mohou pěstouni a děti svěřené do pěstounské péče očekávat zvýšení některých pěstounských dávek. Zvýšení se týká příspěvku na úhradu potřeb dítěte, příspěvku při převzetí dítěte do pěstounské péče a také zaopatřovacího příspěvku.

 • dívka s prstem přes pusu
  Na Praze 12 již plně funguje Dětské krizové centrum

  Zdroj: prahain.cz, 28.09.2022
  Již 30 let poskytuje Dětské krizové centrum (DKC) odbornou pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám. Od konce léta pomáhá z nových prostor na Praze 12.

 • smutná dívka
  Dětem s psychickými problémy pomůže nové centrum

  Zdroj: nasregion.cz, 15.09.2022
  Děti s duševními problémy mohou v Praze využívat služeb nového Centra duševního zdraví (CDZ). Pomoc jim v zařízení bude poskytovat tým složený mimo jiné z dětského psychiatra, psychologa, rodinného poradce a sociálních pracovníků. Službu zajišťuje s podporou pražského magistrátu nezisková organizace Dům tří přání. Tým fungoval od roku 2020 v pilotním režimu. Novinářům to sdělily radní hlavního města Milena Johnová (Praha Sobě) a ředitelka organizace Dům tři přání Miroslava Flemrová.

 • fotbalový míč
  Sport je pro děti důležitý. Zaplatit dnes ale nějaký kroužek není snadné

  Zdroj: novinky.cz, 15.09.2022
  Životní náklady v dnešní době neúměrně rostou. Stále více rodin tak přemýšlí nad každou korunou, kterou utratí. I když většina z nich upřednostňuje při svých výdajích především děti, ne vždy jim zbydou peníze i na jejich volný čas, tedy sportovní i jakékoli jiné kroužky. Zvlášť když jeden z rodičů je nemocný anebo v invalidním důchodu, jako je tomu i u sportovně nadané Lucky.

 • dívka píšící úkol
  Domácí úkoly nemusí být boj. Maminky radí, jak předcházet neustálým dohadům s dětmi

  Zdroj: zena-in.cz, 14.09.2022
  Málokterý školák je má v oblibě a nadšení z nich nejsou ani rodiče. Domácí úkoly většinou představují nutné zlo a vzniká kolem nich mnoho třenic. Jak je co nejméně násilně začlenit do rodinného koloritu?