Kontakty - Problémy s výchovou dětí

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 18. 01. 2021, Aktualizováno: 22. 01. 2024
Stránka "Problémy s výchovou dětí" obsahuje tabulky s kontakty, mapami či seznamy na pomáhající organizace, které mohou být nápomocny jak dítěti samotnému, tak i jeho rodičům.

Obsah sekce:

Mobilní a webové aplikace

Název a odkaz na poskytovatele Typ zdroje (Co tam lze najít?) Pomocný zdroj pro:
Aplikace Záchranka Aplikace pro chytré telefony zdraví a život ohrožující situace
Aplikace Bright Sky Aplikace pro chytré telefony všechny formy násilí
Aplikace Nepanikař Aplikace pro chytré telefony akutní psychické problémy a ataky
Aplikace Nemá to na čele Webová aplikace (PC / chytré telefony) všechny druhy šikany
Aplikace Nenech to být Webová aplikace (PC / chytré telefony) anonymní nahlašovací aplikace
Aplikace Kogito Aplikace pro chytré telefony duševní zdraví maminek

 

Zlaté zdroje

Zlaté zdroje jsou takové zdroje, které obsahují široké spektrum informací z dané oblasti, v tomto případě znevýhodněných a handicapovaných dětí.

Název a odkaz na poskytovatele Typ zdroje (Co tam lze najít?) Pomocný zdroj pro:
Linky důvěry v ČR (Česká asociace pracovišť Linek Důvěry) Účelově sestavený seznam, územní členění, jmenné seznamy krizová pomoc, psychické problémy
Dětství bez násilí Centra Locika Webové sídlo, služba pro zasažené násilím krizová pomoc, psychické problémy, násilí
Mapa expertních služeb (Zapojme všechny) Interaktivní mapa, územní členění, jmenné seznamy všechny typy postižení a obtíží
Adresář užitečných kontaktů organizací osob se zdravotnním postižením a poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením Účelově sestavený seznam ve formátu PDF postižení zrakové, sluchové, tělesné, kombinované, autismus, mentální, dysfunkce
Zdravotní služby v psychiatrii Národního portálu psychiatrické péče Interaktivní mapa, územní členění, jmenné seznamy postižení kombinované, mentální, sociální služby
Sociální služby v psychiatrii Národního portálu psychiatrické péče Interaktivní mapa, územní členění, jmenné seznamy zdravotnická zařízení, postižení, psychické potíže, krizová pomoc
Adresář všech charit a středisek Charity ČR Jmenné seznamy, kategorická omezení raná péče, krizová pomoc, sociální služby
Registr poskytovatelů sociálních služeb - Rozšířené vyhledávání Jmenné seznamy, kategorická omezení, územní členění sociální služby, krizová pomoc, postižení
Mapa Ohroženého dítěte Interaktivní mapa, kategorická omezení krizová pomoc, vzdělávání, psychické problémy
Poradna pro mámy a táty Online poradna, dotazy a odpovědi krizová pomoc, psychické problémy, rozpad rodiny, právní poradenství, dávky, rodičovství
Centrum Provázení Webové sídlo, dotazy a odpovědi psychické problémy, všechny typy postižení, paliativní péče
Národní zdravotnický informační portál Webové sídlo, kategorická omezení, interaktivní mapa, dotazy a odpovědi všechny typy postižení a obtíží

 

Pomoc s výchovou

Seznam poradců Asociace manželských a rodinných poradců Interaktivní mapa, územní členění krizová pomoc, rozvody, nefunkční rodiny, výchova dítěte
Orgán sociálně-právní ochrany dětí Webový portál ústavní výchova, krizová pomoc, výchova dítěte
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí Webový portál ústavní výchova, krizová pomoc, výchova dítěte
Databáze ústavní výchovy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Účelově sestavený seznam ústavní výchova, výchova dítěte, poruchy chování

Více o problémech s výchovou se dozvíte v souborech článků "Problémy ve výchově" a "Problémové chování dítěte".

Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Lotte