Kontakty - Děti a zdravotní problémy

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 18. 01. 2021, Aktualizováno: 03. 01. 2024
Stránka "Děti a zdravotní problémy" obsahuje tabulky s kontakty, mapami či seznamy na pomáhající organizace, které mohou být nápomocny jak dítěti samotnému, tak i jeho rodičům.

Obsah sekce:

Mobilní a webové aplikace

Název a odkaz na poskytovatele Typ zdroje (Co tam lze najít?) Pomocný zdroj pro:
Aplikace Záchranka Aplikace pro chytré telefony zdraví a život ohrožující situace
Aplikace Bright Sky Aplikace pro chytré telefony všechny formy násilí
Aplikace Nepanikař Aplikace pro chytré telefony akutní psychické problémy a ataky
Aplikace Nemá to na čele Webová aplikace (PC / chytré telefony) všechny druhy šikany
Aplikace Nenech to být Webová aplikace (PC / chytré telefony) anonymní nahlašovací aplikace
Aplikace Kogito Aplikace pro chytré telefony duševní zdraví maminek

 

Zlaté zdroje

Zlaté zdroje jsou takové zdroje, které obsahují široké spektrum informací z dané oblasti, v tomto případě znevýhodněných a handicapovaných dětí.

Název a odkaz na poskytovatele Typ zdroje (Co tam lze najít?) Pomocný zdroj pro:
Linky důvěry v ČR (Česká asociace pracovišť Linek Důvěry) Účelově sestavený seznam, územní členění, jmenné seznamy krizová pomoc, psychické problémy
Mapa expertních služeb (Zapojme všechny) Interaktivní mapa, územní členění, jmenné seznamy všechny typy postižení a obtíží
Adresář užitečných kontaktů organizací osob se zdravotnním postižením a poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením Účelově sestavený seznam ve formátu PDF postižení zrakové, sluchové, tělesné, kombinované, autismus, mentální, dysfunkce
Zdravotní služby v psychiatrii Národního portálu psychiatrické péče Interaktivní mapa, územní členění, jmenné seznamy postižení kombinované, mentální, sociální služby
Sociální služby v psychiatrii Národního portálu psychiatrické péče Interaktivní mapa, územní členění, jmenné seznamy zdravotnická zařízení, postižení, psychické potíže, krizová pomoc
Adresář všech charit a středisek Charity ČR Jmenné seznamy, kategorická omezení raná péče, krizová pomoc, sociální služby
Registr poskytovatelů sociálních služeb - Rozšířené vyhledávání Jmenné seznamy, kategorická omezení, územní členění sociální služby, krizová pomoc, postižení
Mapa Ohroženého dítěte Interaktivní mapa, kategorická omezení krizová pomoc, vzdělávání, psychické problémy
Poradna pro mámy a táty Online poradna, dotazy a odpovědi krizová pomoc, psychické problémy, rozpad rodiny, právní poradenství, dávky, rodičovství
Centrum Provázení Webové sídlo, dotazy a odpovědi psychické problémy, všechny typy postižení, paliativní péče
Národní zdravotnický informační portál Webové sídlo, kategorická omezení, interaktivní mapa, dotazy a odpovědi všechny typy postižení a obtíží

 

Smyslové a fyzické postižení

Název a odkaz na poskytovatele Typ zdroje (Co tam lze najít?) Pomocný zdroj pro:
Jednotlivá pracoviště Svazu tělesně postižených v ČR Jmenné seznamy, územní členění tělesné postižení
Tyfloservis – Pomůcky a rehabilitace nevidomých a slabozrakých Účelově sestavený seznam zrakové postižení
Adresář poskytovatelů sociálních a jiných služeb pro zrakově postižené Účelově sestavený seznam ve formátu PDF zrakové postižení, sociální služby
Adresář služeb pro osoby se sluchovým postižením Účelově sestavený seznam ve formátu PDF sluchové postižení, sociální služby
Adresář služeb pro hluchoslepé Účelově sestavený seznam hluchoslepota

Více informací o smyslovém a fyzickém postižení najdete v souborech článků "Děti s tělesným postižením" a "Děti se smyslovým postižením".

Autismus

Název a odkaz na poskytovatele Typ zdroje (Co tam lze najít?) Pomocný zdroj pro:
Síť podpory Naděje pro autismus Interaktivní mapa autismus
Krajské koordinátorky péče o děti s autismem Účelově sestavený seznam ve formátu XLS vzdělávání ve spojitosti s autismem

Více informací o smyslovém a fyzickém postižení najdete v souboru článků "Děti s poruchami autistického spektra".

Vzácná onemocnění

Název a odkaz na poskytovatele Typ zdroje (Co tam lze najít?) Pomocný zdroj pro:
Oprhanet - Portál pro vzácná onemocnění Účelově sestavený interaktivní seznam Celoživotní a vzácná onemocnění

Více informací o celoživotních a vzácných onemocněních najdete v souboru článků "Celoživotní a závažná onemocnění".

Vady řeči

Název a odkaz na poskytovatele Typ zdroje (Co tam lze najít?) Pomocný zdroj pro:
Adresář pracovišť klinické logopedie Jmenné seznamy, územní členění vady řeči, poruchy komunikace

Více informací o komunikačních problémech a vadách řeči najdete v souboru článků "Děti s poruchami řeči". 

Vzdělávání a handicap

Název a odkaz na poskytovatele Typ zdroje (Co tam lze najít?) Pomocný zdroj pro:
Speciálněpedagogická centra - MŠMT Účelově sestavený seznam vzdělávání vzhledem k postižení a znevýhodnění
Asociace pracovníků Speciálně pedagogických center Jmenné seznamy, územní členění, ilustrativní mapa vzdělávání vzhledem k postižení a znevýhodnění
Atlas školství Jmenné seznamy, územní členění vzdělávání vzhledem k postižení a znevýhodnění
Katalog podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Jmenné seznamy, kategorická omezení vzdělávání vzhledem k postižení a znevýhodnění
Pedagogicko-psychologické poradny – MŠMT Účelově sestavený seznam vzdělávání vzhledem k poruchám učení, soustředění, dysfunkcím
Mapa inspirativních škol Interaktivní mapa alternativní školství

Více informací o vzdělávání dětí se speciálními potřebami najdete v souboru článků "Vzdělávání dětí se speciálními potřebami". 

Raná péče

Název a odkaz na poskytovatele Typ zdroje (Co tam lze najít?) Pomocný zdroj pro:
Kontakty na pracoviště Společnosti pro ranou péči Účelově sestavený seznam raná péče, autismus, postižení zrakové, sluchové, mentální, kombinované, nedonošené děti

Více informací o rané péči najdete v souboru článků "Raná péče". 

Paliativní péče

Název a odkaz na poskytovatele Typ zdroje (Co tam lze najít?) Pomocný zdroj pro:
Seznam paliativních služeb na území ČR Interaktivní mapa, kategorická omezení, jmenné seznamy paliativní péče
Mapa hospiců Interaktivní mapa, kategorická omezení, jmenné seznamy paliativní péče
Prázdná kolébka Webový portál krizová pomoc, paliativní péče

Více informací o paliativní péči najdete v souboru článků "Paliativní péče o dětí". 

Právní poradenství

Název a odkaz na poskytovatele Typ zdroje (Co tam lze najít?) Pomocný zdroj pro:
Bezplatné právní poradenství České advokátní komory Informace, formuláře právní služby
Veřejný ochránce práv – Ombudsman Webový portál právní služby
Seznam poraden Národní rady osob se zdravotním postižením Jmenné seznamy sociální dávky, právní služby, sociální služby
Pracoviště občanských poraden sítě Asociace občanských poraden Interaktivní mapa, územní členění sociální dávky, právní služby, sociální služby

 

Sociální dávky

Název a odkaz na poskytovatele Typ zdroje (Co tam lze najít?) Pomocný zdroj pro:
Ministerstvo práce a sociálních věcí – Osoby se zdravotním postižením Webový portál sociální dávky
Kontakty na Úřad práce Územní členění, účelově sestavený seznam sociální dávky
Call centra České správy sociálního zabezpečení Informace, formuláře sociální dávky

Více informací o sociálních dávkách najdete v souboru článků "Dávky a příspěvky pro osoby se zdravotním postižením". 

Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Teploměr v rukou