Rodičovské neřesti

Autor/ka: Mgr. Zuzana Pavelcová
Datum publikace: 12. 04. 2023, Aktualizováno: 23. 10. 2023
Rodičovství je jednou z nejnáročnějších životních rolí, které můžeme převzít. Jako rodiče jistě chceme dětem poskytnout to nejlepší možné prostředí, kde mohou růst a prosperovat. Co ale, když do naší snahy působit na děti dobře zasahují naše vlastní neřesti?

Obsah článku

Neřest je chování, které je považované za nezdravé. Nejčastěji zahrnuje zneužívání návykových látek, hazardní hry, přejídání nebo nadměrné užívání digitálních technologií. Jedná se o způsoby zvládání stresu nebo vyrovnávání se s psychickou nepohodou. Při přemýšlení nad tím, co neřesti přinášejí a berou nám samotným, je dobré brát v úvahu, jaký mohou mít dopad na zdraví, pohodu a vývoj našich dětí.

Jaký je rozdíl mezi závislostí a neřestí?

Obrázek
Muž s pivem a cigaretou

Není tajemstvím, že mezi neřestmi a závislostmi existuje tenká hranice a není snadné odhadnout, kdy se „neškodná“ neřest stane závislostí. Neřest chápeme jako negativní návyk nebo chování, provozované za účelem potěšení. Jejím smyslem je uklidnění, naplnění prázdnoty nebo uvolnění napětí. V podstatě mimo sebe hledáme způsoby, jak si navodit libé pocity nebo vyřešit vnitřní nepohodu. V tom je každá neřest zrádná, protože zpočátku nevědomé a neškodné vylaďování vnitřních stavů a „drogy“, může vést v kombinaci s vnějšími vlivy (například dlouhodobý psychický stres plynoucí z rodinné situace, partnerských problémů, selhávání ve škole či zaměstnání a podobně) k rozvoji závislosti. Závislost je potom závažná forma „neřestného“ chování a duševní porucha, která zahrnuje kompulzivní chování nebo užívání látek i za cenu zcela negativních následků. Má své fyziologické a psychologické charakteristiky – typická je ztráta kontroly nad určitým chováním nebo užíváním určitých látek.

Kdy začínají děti vnímat neřesti svých rodičů?

Děti si začínají být vědomé zlozvyků svých rodičů v různém věku. Vliv má také jejich osobnost a rodinná dynamika. Menší děti si možné důsledky chování rodičů nemusí uvědomovat. Poměrně brzy ale začínají porovnávat chování vlastních rodičů s rodiči kamarádů, učiteli nebo jinými dospělými. Ve škole se dozvídají, jaké jakou negativní následky například kouření nebo pití alkoholu. Mohou si začít všímat, že jejich rodič může být po požití alkoholu unavený nebo je mu špatně. Starší děti se mohou za rodiče stydět a cítit, že neřesti rodičů ovlivňují rodinné fungování. Mohou si uvědomovat i ekonomickou souvislost, zejména potýká-li se rodina s finančními starostmi. Zcela jistě se začnou ptát, proč rodiče utrácejí za sázení nebo cigarety, když by mohli peníze využít třeba na rodinný výlet. V souvislosti s negativními následky nesmíme zapomínat, že děti mohou mít nejrůznější fantazie o tom, jak daná látka či chování ničí zdraví jejich rodičů. Tyto představy mohou být pro děti zdrojem úzkosti a strachu.

Jak mohou rodičovské neřesti ovlivnit děti?

Rodičovské neřesti mají na děti vliv v několika směrech.

  • Rodič představuje model chování

Rodiče slouží jako vzor a je velmi pravděpodobné, že děti jejich návyky budou napodobovat. Nezapomínejme, že mnoho neřestí funguje jako lék pro zvládání stresu nebo emočních potíží. Pokud se rodič uklidní cigaretou a pro navození pohody užívá alkohol, bude toto chování v očích dětí pozitivní a později, při řešení vlastních problémů, po ruce. Nutno podotknout, že i když existují vědecké poznatky podle nichž se děti mohou chovat podobným způsobem jako jejich rodiče, není to stoprocentní. Děti jsou svébytné osobnosti a mají schopnost rozhodovat se sami za sebe.

  • Zdravotní důsledky

Děti kuřáků mohou být vystaveny pasivnímu kouření. To může mít podle současných poznatků řadu závažných zdravotních důsledků, jako jsou syndrom náhlého úmrtí kojenců, astma, změna respiračních funkcí, infekce, vliv na kardiovaskulární systém, zvýšení rizika rakoviny a samozřejmě vyšší pravděpodobnost kouření v pozdějším životě.

Rodiče, kteří pravidelně užívají alkohol nebo jiné látky, mívají nevyzpytatelné spánkové návyky. Mohou se potýkat s noční nespavostí, a naopak se dospávat přes den. Proto pro ně může být problematické zajistit konzistentní spánkovou rutinu u svých dětí. Dnes víme, že dostatečné množství spánku u dětí je zásadní pro jejich zdravý vývoj. Dalším důsledkem mohou být potíže se zajištěním zdravé a nutričně vyvážené stravy, která má na zdraví dětí též výrazný vliv.

Obrázek
Nezdravé jídlo a playstation
  • Emoční pohoda a výměna rolí

K obrácení rolí dochází, když děti převezmou odpovědnost za emocionální zátěž svých rodičů a začnou o ně pečovat. Mohou převzít úkoly jako je vaření či úklid a nebo svým rodičům poskytují emoční podporu. Mohou se stát odpovědnými za vlastní péči, například chodit sami do školy nebo k lékaři, nebo se vzdávat příležitostí k svému rozvoji nebo zábavě, aby se o rodiče mohli starat. I když se na první pohled může zdát, že obrácení rolí může mít pozitivní dopady, jako je větší samostatnost a odolnost dětí, opak bývá pravdou. Děti se vzdávají svého práva být dětmi, mohou se potýkat se zvýšenou psychickou zátěží a stresem a mohou se cítit izolované od svých vrstevníků. Současně se musejí vyrovnávat s pocity odporu nebo hněvu ke svým rodičům, že je do takové situace dostali. Děti se ocitají v náročných vnitřních konfliktech, na jejichž vyřešení nestačí a které je mohu vést k depresi nebo úzkostným problémům.

  • Finanční stabilita a jistota

Rodiče se mohou v důsledku svých problematických neřestí dostat do finančních problémů, což, jak známo, ještě umocňuje nezdravé a problémové chování a celou rodinu uvádí do stresu a obav o budoucnost.

Mohou se neřesti slučovat s výchovou ke zdravému životnímu stylu?

Obrázek
Dítě pracuje na tabletu

Vychovávat děti ke zdravému životnímu stylu a do toho se pravidelně oddávat rizikovému a potenciálně návykovému chování je problematické. Záleží ale na mnoha aspektech – na míře, do jaké je určitá neřest rozvinutá a jakou zasahuje do života rodiče a současně na zralosti rodiče a schopnosti o svých neřestech otevřeně komunikovat. Učit děti zdravému životnímu stylu znamená jít příkladem: mít s dětmi pravidelný pohyb, zdravě jíst, pravidelně ulehat do postele nebo se vyhýbat nezdravým „látkám“. Rodiče snadno mohou působit jako ti, kdo kážou vodu a sami – mnohdy doslova – pijí víno. V dětech tak mohou vyvolat pocity zmatku a rozporu. Na druhou stranu se citlivost dětí různí a pokud mají s rodiči bezpečný a vřelý vztah, kde jsou rodičovské slabé stránky otevřeně komunikované, může být tato kombinace i obohacující. Rodiče nejsou roboti, mají své nedostatky a neřesti, což z nich nemusí automaticky dělat špatné vzory pro své děti. Neřesti je možné zvládnout změnou chování a návyků. Pokud chceme být pro děti dobrým vzorem, rozhodně stojí za to se o změnu pokusit.

Kdo může rodičům pomoci se zmíněnými neřestmi přestat?  

Při změně chování a životního stylu se může stát, že narazíme na své možnosti. Mnohdy totiž fráze „stačí jen chtít“ nestačí. Pro změnu mnoha neřestí bývá těžké najít sílu. Někdy ani nevíme, jak změny životního stylu a chování dosáhnout nebo jak ji udržet dlouhodobě. V cestě nám mohou stát také překážky v podobě společenských norem. Tak tomu bývá například u oblíbeného připíjení alkoholem. Pro změnu tedy nestačí jen rozhodnutí. K jejímu uskutečnění je potřeba být si vědom vlastních schopností, stanovit si dosažitelné cíle, a hlavně si věřit. Z praxe víme, že odborné vedení procesem změny mívá dlouhodobější výsledky.

Na koho se obrátit pro pomoc

Zdroje

  • Kalina, K. a koletiv (2021). Klinická adiktologie. Praha: Grada Publishing.
  • Salo, S., & Flykt, M. (2013). The impact of parental addiction on child development. In N. E. Suchman, M. Pajulo, & L. C. Mayes (Eds.), Parenting and substance abuse: Developmental approaches to intervention (pp. 195–210). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/med:psych/9780199743100.003.0010
  • Treyster, Z. & Gitterman, B. (2011). Second hand smoke exposure in children: environmental factors, physiological effects, and interventions within pediatrics. , 26(3), 187-195. https://doi.org/10.1515/reveh.2011.026

Související literaturu a další zdroje informací naleznete také v naší Odborné knihovně.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru nebo nás sledujte na Facebooku!

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Autor/ka

Vystudovala jednooborovou psychologii na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. Absolvovala kompletní psychoterapeutický výcvik v psychoanalytické psychoterapii v rámci IAPS a akreditovaný pro oblast zdravotnictví. Ve své klinické praxi nabízí psychologickou a
psychoterapeutickou péči dospělým a dospívajícím klientům s různými duševními problémy. Specializuje se na digitální závislosti a jejich léčbu. Působí rovněž v Ambulanci dětské a dorostové adiktologie 1. LF VFN v Praze.

Odborná knihovna:
Články:
Kouřící žena

Jak vnímáte své neřesti (pití alkoholu, kouření...) ve vztahu k dětem?

Choices