Návyková látka

Jakákoliv legální či nelegální látka, která povzbuzuje návyk a může na ni vzniknout závislost.