Mgr. Zuzana Pavelcová

Vystudovala jednooborovou psychologii na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. Absolvovala kompletní psychoterapeutický výcvik v psychoanalytické psychoterapii v rámci IAPS a akreditovaný pro oblast zdravotnictví. Ve své klinické praxi nabízí psychologickou a
psychoterapeutickou péči dospělým a dospívajícím klientům s různými duševními problémy. Specializuje se na digitální závislosti a jejich léčbu. Působí rovněž v Ambulanci dětské a dorostové adiktologie 1. LF VFN v Praze.

Odborná knihovna:

Články: