Odborná knihovna

Počet nalezených záznamů: 101
Autor: Vaníčková, Eva
Rok: 2004
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Kraus, Jaroslav; Šandera, Oldřich
Rok: 1975
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Morkes, František
Rok: 2008
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ano
Autor: Hruška, Jiří
Rok: 1995
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost:
Autor: Kubíčová, Zdeňka; Kubíče, Jiří
Rok: 2001
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost:
Autor: Kudláček, Martin; Ješina, Ondřej
Rok: 2008
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost:
Autor: Jankovský, Jiří
Rok: 2006
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Jakobová, Anna
Rok: 2007
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost:
Autor: Pokorná, Barbora
Rok: 2009
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Račanská, Iva
Rok: 2007
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Vladíková, Jitka
Rok: 2007
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Culková, Zdena
Rok: 2010
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Pragerová, Jana
Rok: 2010
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Pšenicová, Kateřina
Rok: 2009
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Lovasová, Lenka; Schmidová, Kateřina
Rok: 2006
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Karásková, Vlasta
Rok: 2005
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost:
Autor: Kubíče, Jiří; Kubíčová, Zdeňka
Rok: 1997
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost:
Autor: Somatopedická společnost v Praze; Masarykova univerzita v Brně
Rok: 1996
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost:
Autor: Dvořáková, Hana
Rok: 2000
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost:
Autor: Česká televize – Hřiště 7
Rok: 2010
Typ dokumentu: Videozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Novák, Tomáš
Rok: 2008
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Beneš, Antonín; Toušek, Edvard
Rok: 1993
Typ dokumentu: Výzkumy
Online dostupnost: Ne
Autor: Světlíková, Eva
Rok: 2010
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Brůnová, Lada
Rok: 2011
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Rudolfová, Jitka
Rok: 2011
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Maňourová, Tereza
Rok: 2010
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Moravcová, Magdaléna
Rok: 2010
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Hájek, Jaroslav
Rok: 2008
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Česká televize – Klíč
Rok: 2005
Typ dokumentu: Videozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Česká televize – Klíč
Rok: 2007
Typ dokumentu: Videozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Linhart, Jiří
Rok: 2009
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: Český rozhlas – Plzeň – Zprávy
Rok: 2012
Typ dokumentu: Audiozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Český rozhlas 1 – Radiožurnál – HandyCamping
Rok: 2008
Typ dokumentu: Audiozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Ješina, Ondřej
Rok: 2011
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Dohnalová, Hana
Rok: 2007
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: Kachlík, Petr
Rok: 2011
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: Lejčarová, Alena
Rok: 2011
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: Ješina, Ondřej; Kudláček, Martin
Rok: 2009
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: Kudláček, Martin; Ješina, Ondřej; Štěrbová, Dana
Rok: 2008
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ano
Autor: Novosad, Libor
Rok: 2009
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: Český rozhlas 6 – Hovory o vztazích
Rok: 2008
Typ dokumentu: Audiozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Český rozhlas – Brno – Otázky a odpovědi
Rok: 2011
Typ dokumentu: Audiozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Český rozhlas Plus – Pro a proti
Rok: 2013
Typ dokumentu: Audiozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Český rozhlas – Ostrava – Křížem krajem
Rok: 2010
Typ dokumentu: Audiozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Český rozhlas – České Budějovice – Přímá linka
Rok: 2008
Typ dokumentu: Audiozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Pick, Vladimír
Rok: 2010
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: není znám
Rok: 2010
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Bartoňová, Radka; Ješina, Ondřej
Rok: 2011
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Spurná, Miroslava; Rybová, Lucie; Ješina, Ondřej
Rok: 2009
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Ješina, Ondřej; Rybová, Lucie; Kvasnička, J.
Rok: 2010
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Ješina, Ondřej; Kudláček, Martin; Kudláček, Michal
Rok: 2009
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Žuchová, Svetlana
Rok: 2009
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ano
Autor: Český rozhlas – Plzeň – Rady odborníků
Rok: 2010
Typ dokumentu: Audiozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Kubálková, Pavla
Rok: 2008
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Kubálková, Pavla
Rok: 2008
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Drápal, Dan
Rok: 2008
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ano
Autor: Vaníčková, Eva
Rok: 2004
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Maříková, Jaroslava
Rok: 2005
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ne
Autor: Rada Evropy
Rok: 2000
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Pagonis, Gabriel
Rok: 2008
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Novák, Tomáš
Rok: 2004
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Opatřilová, Dagmar
Rok: 2009
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Opatřilová, Dagmar
Rok: 2008
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Buřvalová, Denisa; Reitmayerová, Eva
Rok: 2007
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Radvanský, Jiří; Rutová, Nina; Kubcová, Šárka
Rok: 2013
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Spurná, Miroslava; Kudláček, Martin
Rok: 2013
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Fenwick, Elizabeth; Walker, Richard
Rok: 1996
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Majorová, Simona; Malá, Michaela
Rok: 2013
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Vařeková, Jitka; Botlíková, Vladana
Rok: 2013
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Ješina, Ondřej; Miklánková, Ludmila; Vyhlídal, Tomáš
Rok: 2013
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ano
Autor: Dostal, Lukáš
Rok: 2004
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Černá, Marie
Rok: 1985
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Jedlička, František
Rok: 2011
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Krch, František David
Rok: 2000
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ano
Autor: Mrzena, Bohuslav
Rok: 1975
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ne
Autor: Mrzena, Bohuslav
Rok: 1985
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Čadová, Eva; Kopecká, Kateřina; Michalík, Jan; Hanák, Petr; Bartoňová, Radka; Vejrochová, Monika
Rok: 2012
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ano
Autor: Mikauš, Ondřej
Rok: 2004
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ne
Autor: Česká televize – Klíč
Rok: 2014
Typ dokumentu: Videozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Ješina, Ondřej; Kudláček, Martin; Bartoňová, Radka
Rok: 2015
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ano
Autor: Benda, Luboš
Rok: 2015
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Joklová, Dana
Rok: 2013
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Štouračová, Renata
Rok: 2016
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Uriová, Václava
Rok: 2016
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Sčotková, Gabriela
Rok: 2010
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Robenková, Nikola
Rok: 2014
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano