Mateřská škola Svatopluka Čecha v Chrudimi s třídou pro děti tělesně postižené a oslabené

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

V současné době se v naší společnosti stále více setkáváme s tělesně postiženými jedinci, a proto se častěji hovoří o problematice jejich vzdělávání. Bakalářská práce „Mateřská škola Svatopluka Čecha v Chrudimi s třídou pro děti s tělesným postižením a oslabením“ pojednává o jedné z možností vzdělávání tělesně postižených dětí. Touto, v dnešní době velice často diskutovaným potencionálem, je integrace. Teoretická část bakalářské práce je věnována popisu základních kategorií tělesného postižení, charakteristice dítěte s tělesným postižením a možnostech poskytování poradenských služeb těmto spoluobčanům. V druhé části je nastíněna problematika předškolního vzdělávání se zaměřením na Rámcový vzdělávací program, formy integrace a její podmínky. Praktická část bakalářské práce obsahuje charakteristiku zkoumaného předškolního zařízení a kazuistiky dvou imobilních dětí, které byly skupinově integrovaných v mateřské škole. Charakteristika je zaměřena především na školní vzdělávací plán mateřské školy, její vybavenosti a na možnosti přístupných aktivit. Výsledkem bakalářské práce je soubor informací o problematice vzdělávání tělesně postižených jedinců v předškolním věku a možnosti jejich integrace.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/152566/pedf_b/