Integrace žáků s tělesným postižením v kontextu školní tělesné výchovy

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Článek poskytující komplexní pohled na problematiku integrace žáků s tělesným postižením do hodin školní tělesné výchovy; deskriptivní studie ke stavu integrace, rozhovory s integrovanými žáky a jejich učiteli. Česká legislativa.

Kudláček, Martin, Ješina, Ondřej a Štěrbová, Dana. Integrace žáků s tělesným postižením v kontextu školní tělesné výchovy. Speciální pedagogika: Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, 2008, 18(3), s. 232-239. ISSN 1211-2720.

Zdroj dat
http://dspace.specpeda.cz/bitstream/handle/0/384/232-239.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Speciální pedagogika, Roč. 18, č. 3 (2008)