Komparace vybraných indikátorů inkluzívního vzdělávání dětí a žáků s tělesným postižením v běžné mateřské a základní škole

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Srovnání výsledků výzkumu realizovaného od roku 2007 Pedagogickou fakultou MU v Brně, jehož cílem bylo zjistit faktory ovlivňující vzdělávací proces u tělesně postižených žáků integrovaných v běžných mateřských a základních školách. Jde o charakteristiku speciálních podpůrných opatření integrativní a inkluzívní školy a o nalézání propojení mezi speciálními potřebami žáka a podpůrnými možnostmi mateřské a základní školy.

Opatřilová, Dagmar. Komparace vybraných indikátorů inkluzívního vzdělávání dětí a žáků s tělesným postižením v běžné mateřské a základní škole. Komenský: časopis pro učitele základní školy, 2011, 135(3), s. 11-22. ISSN 0323-0449.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001344176&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Komenský : časopis pro učitele základní školy, Roč. 135, č. 3 (leden 2010-2011)