Vliv organizace zdravotnicko-sociálních služeb pro mentálně, tělesně a sociálně postižené děti na kvalitu odborné péče

Autor/ka
Rok vzniku:
2002
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Výzkumy
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Studie se zaměřuje na popis jednotlivých programů zdravotnicko-sociální péče pro mentálně,tělesně a sociálně znevýhodněné děti.Popisuje míru dosažení kvality života jako konečného efektu odborných intervencí. Projekt popisuje různé způsoby organizace těchto programů v zařízeních odlišného typu podle zřizovatele,způsobu financování,personální složení. Studie se zaměřuje na vypracování evaluačních standardů podle ekonomických,profesionílních,morálně kulturních hledisek poskytování dané péče.

Zdroj dat
http://www.muni.cz/research/projects/1357/results