Sociální status tělesně postižených dětí integrovaných v běžných třídách základních škol [rukopis]