Životní minimum

Autor/ka: Mgr. Jitka Koutová (roz. Vrchotová), DiS.
Datum publikace: 02. 09. 2013, Aktualizováno: 04. 07. 2022

Podrobné podmínky viz zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, § 2 a dále.

V tomto případě se nejedná o sociální dávku, ale o částky, jejichž prostřednictvím je nárok na některé dávky posuzován.

Společně jsou posuzovány osoby, které žijí ve společné domácnosti, společně hospodaří, tedy společně se podílejí na úhradě nákladů domácnosti. Součet jejich příjmů (ze zaměstnání, invalidních důchodů, přídavků na děti, částek výživného a podobně) je porovnáván se součtem částek jejich životního minima.

Životní minimum společně posuzovaných osob (§ 3)

Částka životního minima samostatně žijící osoby činí 4 620 Kč.

Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, činí měsíčně 4 250 Kč.

Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, činí měsíčně:  

  • a) 3 840 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem,
  • b) 3 320 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku,
  • c) 2 900 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku,
  • d) 2 360 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.

Příklad:

Úplná rodina – otec, matka, dvě děti ve věku pět let a sedm let.

Výpočet životního minima:

Otec (osoba první v pořadí) – 4 250 Kč

Matka (osoba druhá v pořadí, která není nezaopatřené dítě) – 3 840 Kč

Nezaopatřené dítě (7 let) – 2 900 Kč

Nezaopatřené dítě (5 let) – 2 360 Kč

Životní minimum této rodiny = 4 250 + 3 840 + 2 900 + 2 360, tj. 13 350 Kč.

Poznámka:

Za příjem je nejčastěji považován každý příjem podléhající dani z příjmů, tedy příjem ze zaměstnání, z podnikání a podobně, dále pak příjmy z pronájmu nemovitostí, výživné, dávky nemocenského pojištění, ale také například sociální dávky, jako je rodičovský příspěvek, přídavky na děti, podpora v nezaměstnanosti a další.  

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

 

Autorka článku

Mgr. Jitka Koutová (roz. Vrchotová), DiS.

Vystudovala sociální práci na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální v Praze 6 a obor andragogika a vzdělávání dospělých na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Pracuje jako vedoucí poradny NRZP ČR, kde poskytuje mimo jiné odborné sociální a sociálně právní poradenství. Její specializací je problematika osob se sluchovým postižením, je tlumočnicí znakového jazyka

 

 

Hromada mincí a hodiny v pozadí