Uplatnění těžce tělesně postižených dětí a mládeže v běžném životě

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávání a možnosti uplatnění jedince s těžkým tělesným postižením v běžném životě. Diplomová práce se člení na čtyři kapitoly. V první kapitole je uvedena základní problematika dětí s tělesným postižením. Je uvedena definice a klasifikace tělesného postižení, charakteristika rozštěpu páteře a v závěru kapitoly je uveden pohled na začlenění dětí s tělesným postižením do společnosti a postoj společnosti k nemocným. Ve druhé kapitole je analyzovaná možnost vzdělávání žáků s tělesným postižením. Je uvedena školská legislativa upravující vzdělávání žáků s tělesným postižením a preferující integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol a školských zařízení, charakterizován Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (RVP G), podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a pro vypracování individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Třetí kapitola se zabývá pohledem na rodinu s dítětem se zdravotním postižením, reakcí rodiny na postižení dítěte, výchovnými postoji v rodině, sourozeneckými vztahy a životem jedince se zdravotním postižením. Obsahem čtvrté kapitoly je zpracování výzkumného projektu diplomové práce.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/199950/pedf_m/