Výskyt závislostního chování v pilotním vzorku osob s tělesným postižením

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek poskytující výsledky výzkumu zabývajícího se výskytem závislostního chování u osob s tělesným postižením.

V pilotní studii 228 osob s motorickým postižením bylo pomocí anonymního dotazníku zjišťováno závislostní chování. Byly zaznamenány experimenty s opiáty a drogami, užívání tlumivých léků, několik pokusů s gamblingem. Dále bylo zjišťováno sledování televize, videa, DVD, hraní počítačových her, on-line aktivity, užívání mobilního telefonu. Kdo respondenty motivoval k závislostnímu chování, důvody tohoto chování, postoje respondentů k rizikovým aktivitám. Podrobné výsledky v tabulkách.

Kachlík, Petr. Výskyt závislostního chování v pilotním vzorku osob s tělesným postižením. Speciální pedagogika: časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, 2011, 21(3), s. 191-208. ISSN 1211-2720.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001365155&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Speciální pedagogika, Roč. 21, č. 3 (2011)