Modifikace pohybových aktivit pro participaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením v integrované školní tělesné výchově

Autor/ka
Ondřej Ješina
Martin Kudláček
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice pohybových aktivit jako prostředeku pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Aplikované pohybové aktivity, modifikace, základní principy.

Ješina, Ondřej a Kudláček, Martin. Modifikace pohybových aktivit pro participaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením v integrované školní tělesné výchově. Speciální pedagogika: Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, 2009, 19(3), s. 227-237. ISSN 1211-2720.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001291450&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Speciální pedagogika, Roč. 19, č. 3 (2009)