Role tělesné výchovy a mimoškolních pohybových aktivit u žáků se sluchovým postižením z hlediska zdravého životního stylu

Autor/ka
Petra Kurková
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Příspěvek ve sborníku zabývající se problematikou role tělesné výchovy a mimoškolních pohybových aktivit u žáků se sluchovým postižením z hlediska zdravého životního stylu.

Kurková, Petra. Role tělesné výchovy a mimoškolních pohybových aktivit u žáků se sluchovým postižením z hlediska zdravého životního stylu. In: Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. s. 123-128. ISBN 978-80-7368-654-3.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001277676&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami, Ostrava : Ostravská univerzita, 2009