Co nového v naší odborné knihovně?

Datum publikace: 09. 01. 2024
Periodikum:
sancedetem.cz
Připravili jsme pro vás souhrn nově přidaných záznamů v naší Odborné knihovně. Tento měsíc se nám sešly především online a veřejně dostupné zdroje, takže k většině publikací se snadno dostanete přímo z Odborné knihovny. Podnětné čtení přeje redakce portálu Šance Dětem.

Srovnávací zprávy o výkonnosti žáků a studentů „PISA“, jejímž zpracovatelem a zveřejňovatelem je Česká školní inspekce – jednotlivé ročníky - ročník 2000 ; ročník 2003 ; ročník 2006 ; ročník 2009 ; ročník 2012 ; ročník 2015 ; ročník 2018 ; ročník 2022

Výběr česky psaných článků z „Generations and Gender Programme ČR“ – leitmotivem je rodinné chování v souvislostí s pandemií COVID-19:

- Faktory ovlivňující reprodukční plány v době pandemie covid-19

- Práce z domova, konflikty mezi prací a rodinou a kvalita partnerství v době pandemie covidu-19

- Rodičovství a péče o děti v době pandemie Covid-19 v období 2020 a 2021 v Česku

- Determinanty životní spokojenosti a materiálních životních podmínek v prvním roce pandemie covidu-19

Výběr kvalifikačních prací, jejichž tématem jsou útěky (neautorizovaná opouštění) chovanců a chovankyň ze zařízení ústavní výchovy

- Prevence a řešení útěků v prostředí výchovných ústavů

- Příčiny recidivních útěků dívek z výchovného ústavu

- Příčiny útěků mladistvých chlapců z Výchovného ústavu Střílky

- Příčiny útěků mladistvých z výchovných zařízení

- Problematika útěků dětí z Dětského diagnostického ústavu v Plzni

- Problematika útěků dětí z výchovných ústavů

- Psychologický rozbor příčin útěků mládeže z výchovných ústavů

- Útěky svěřenců z výchovného ústavu

- Vliv útěkovosti z výchovného ústavu na dokončení vzdělání

Materiály výzkumného týmu Anreva Solution:
- Minimalizace šikany (evaluační studie)

- Šetření rizikového chování a duševního zdraví žáků 2. stupně ZŠ a SŠ v Praze

- Závěrečná zpráva z realizace výzkumného šetření rizikového chování, wellbeingu a duševního zdraví žáků v Ústeckém kraji

Propagačně-výukové materiály „Domů nevidíš“ (akademicko-neziskový projekt), zaměřené na zlepšení „všímavého chování“ lidí, kteří přicházejí do pravidelného styku s dětmi, přičemž děti vykazují nestandardní chování či znaky a tyto pocházejí z rodinného zázemí:

- Alarmující chování - Co dělat, když...

- Náhradní rodinná péče - Co dělat, když ...

- Život ohrožující situace - Co dělat, když...

otevřená kniha v podzimním listoví