Vliv útěkovosti z výchovného ústavu na dokončení vzdělání

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Plný text
https://is.muni.cz/th/mxapz/Bakalarska_prace.pdf
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Tématem bakalářské práce je vliv útěkovosti z výchovného ústavu na dokončení vzdělání. Jedná se o chlapce ve věku 15 až 18 let s poruchami chování, kteří jsou umístěni ve výchovném ústavu. Tteoretické část práce popisuje tyto základní oblasti – speciálně pedagogickou disciplínu - etopedii, péči o jedince s poruchou chování a legislativu v oblasti etopedické péče. Praktická část obsahuje výzkum ve výchovném ústavu Višňové. Zvolena byl kvantitativní metodu šetření, hlavním zdrojem informací byly archivní materiály daného zařízení. Cílem této práce bylo zjistit, zda má útěkovost chlapců z výchovného zařízení vliv na dokončení vzdělání. Další zkoumanou oblastí ve výzkumném šetření byla četností útěků chlapců z výchovného zařízení za období 2003-2008, a to, zda má stoupající tendenci.

Zdroj dat
https://is.muni.cz/th/mxapz/