Problematika útěků dětí z Dětského diagnostického ústavu v Plzni

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Plný text
https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/PagesDispatcherServlet?pp_destElement=%23ssSouboryStudentuDivId_817&pp_locale=cs&pp_reqType=render&pp_portlet=souboryStudentuPagesPortlet&pp_page=souboryStudentuDownloadPage&pp_nameSpace=G640716&soubidno=18801
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Bakalářská práce pojednává o problematice útěků dětí z Dětského diagnostického ústavu v Plzni. Hlavním výzkumným cílem je zjištění specifik útěků těchto dětí. Tato práce je rozdělena do dvou částí, a to teoretické a praktické. V teoretické části jsou uvedeny informace týkající se legislativního vymezení ústavní výchovy, ochranné výchovy či předběžného opatření, dále informace o sociálně právní ochraně dětí a výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních. V této části lze také nalézt konkrétní poruchy chování, jejich příčiny a diagnostiku, a také charakteristiku Dětského diagnostického ústavu v Plzni. Praktická část byla prováděna reanalýzou statistických dat a zpracováním kazuistik dětí z výše zmiňovaného diagnostického ústavu. Výzkumným šetřením se autorka snažila nalézt odpovědi na dílčí výzkumné cíle a tím naplnit hlavní výzkumný cíl, kterým bylo zjištění specifik útěků dětí.

Zdroj dat
https://theses.cz/id/dnw00n/?lang=cs