Příčiny útěků mladistvých z výchovných zařízení

Autor/ka
Rok vzniku:
2021
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Plný text
https://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/46572/popelov%c3%a1_2021_dp.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Bakalářská práce se zabývá zjišťováním příčin útěků z výchovných zařízení u mladistvých chlapců, a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje 2 hlavní kapitoly, v nichž je popsáno rodinné prostředí a jeho fungování, výchova rodin, ústavní a ochranná výchova, dále pojednává o určitém výchovném zařízení, a s tím související legislativou. Poté je vysvětleno rizikové chování, které se vyskytuje v zařízení a způsob jeho řešení. Praktická část se zabývá kvalitativním výzkumem útěků u mladistvých chlapců z výchovných ústavů. V této části byly zjištěny nejčastější příčiny, proč dochází k této problematice, kam lze zařadit volnost, samostatnost, stesk po rodině a jiné.

Zdroj dat
https://digilib.k.utb.cz/handle/10563/46572