Faktory ovlivňující reprodukční plány v době pandemie covid-19

Autor/ka
Rok vzniku:
2022
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Výzkumy
Plný text
https://www.czso.cz/documents/10180/167607725/13005322q2_124-138.pdf
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Spolu s dynamickou proměnou české společnosti v posledních 30 letech se výrazně změnilo i partnerské a reprodukční chování. V české společnosti se jako v jiných vyspělých státech postupně prosadil tzv. koncept „post-rodinné rodiny“, jenž poukazuje na různorodost rodinných forem, které však stále zůstávají rodinou. Hlavním projevem změn reprodukčního chování je odklad narození prvního dítěte do vyššího věku

Zdroj dat
https://www.czso.cz/csu/czso/faktory-ovlivnujici-reprodukcni-plany-v-dobe-pandemie-covid-19