Rodičovství a péče o děti v době pandemie Covid-19 v období 2020 a 2021 v Česku

Autor/ka
Rok vzniku:
2023
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Plný text
https://www.czso.cz/documents/10180/192164342/13005323q1_stastna.pdf
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Jednou z bezprostředních reakcí na začátek šíření koronaviru SARS-CoV-2 v Evropě a v Česku na začátku roku 2020 bylo březnové uzavření tuzemských škol (vysokých, středních i základních, z velké části také mateřských). Uzavírka školských zařízení s různými přestávkami omezovala docházku dětí do mateřských, základních a středních škol v Česku více než rok . Rodiče předškolních a školních dětí tak byli nuceni zajišťovat péči o své děti nejen ve výrazně vyšším rozsahu, než bylo do té doby běžné, ale byli postaveni před nové úkoly v podobě zajištění a podpory dětí při distančním vzdělávání. V rodinách zaměstnaných rodičů to vše často při pokračování výdělečné činnosti, ať již v její původní podobě, nebo časově a prostorově modifikované do podoby home-office. 

ŠŤASTNÁ, Anna. Rodičovství a péče o děti v době pandemie Covid-19 v období 2020 a 2021 v Česku. Demografie, 2023, roč. 65 č. 1, s. 3-22.  ISSN: 0011-8265.

Zdroj dat
https://www.czso.cz/csu/czso/rodicovstvi-a-pece-o-deti-v-dobe-pandemie-covid-19-v-obdobi-2020-a-2021-v-cesku
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Demografie, roč. 65 č. 1 (2023)