Prevence a řešení útěků v prostředí výchovných ústavů

Autor/ka
Rok vzniku:
2023
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Plný text
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/PagesDispatcherServlet?pp_destElement=%23ssSouboryStudentuDivId_409&pp_locale=cs&pp_reqType=render&pp_portlet=souboryStudentuPagesPortlet&pp_page=souboryStudentuDownloadPage&pp_nameSpace=G232531&soubidno=134158
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Bakalářská práce je tematicky orientována na problematiku předcházení, ale také následného řešení útěků dětí z prostředí výchovných ústavů. Teoretická východiska práce vycházejí z aktuálních poznatků v oblasti norem a normality lidského chování, vztahu jedince ke společenským normám a vývoje tohoto vztahu v průběhu socializace. Pozornost je věnována také problematice ústavní a ochranné výchovy, činnosti školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a zejména pak činnosti výchovných ústavů. V neposlední řadě se práce věnuje problematice útěků v oblasti ústavní výchovy. Empirická část práce prezentuje výsledky kvalitativně orientovaného výzkumného šetření zacíleného na analýzu vybraných aspektů prevence a řešení útěků dětí z prostředí výchovných ústavů. Výzkumná data byla získána prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s pracovníky tohoto typu zařízení. Výstupem práce jsou strukturovaná doporučení pro možné zkvalitnění prevence a řešení toho rizikového jevu v oblasti náhradní výchovné péče.

Zdroj dat
https://arl.ujep.cz/arl-ujep-repo/cs/detail-ujep_us_cat-0310545-Prevence-a-reseni-uteku-v-prostredi-vychovnych-ustavu/?disprec=10&iset=1