Problematika útěků dětí z výchovných ústavů

Autor/ka
Rok vzniku:
2021
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Plný text
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/PagesDispatcherServlet?pp_destElement=%23ssSouboryStudentuDivId_575&pp_locale=cs&pp_reqType=render&pp_portlet=souboryStudentuPagesPortlet&pp_page=souboryStudentuDownloadPage&pp_nameSpace=G232531&soubidno=100077
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Práce se zabývá zjišťováním příčin a následků útěků dětí z výchovných zařízení. Teoretická část je věnována ústavní péči, problematice útěků a opatřením po návratu z útěku. V praktické části jsou analyzovány příčiny útěků a následná opatření vůči dětem po jejich návratu. Výzkumné šetření probíhá kvantitativní metodou formou dotazníků s respondenty z prostředí výchovných ústavů a slouží k shromáždění relevantních informací ke zjištění, které jevy ovlivňují útěky z výchovného zařízení a jaká je účinnost následných opatření. Výstupem je komplexní představa o příčinách útěků dětí z výchovných ústavů s návrhy na možná doporučení pro následnou systémovou změnu.

Zdroj dat
https://theses.cz/id/wbyi7m/?lang=en