Příčiny recidivních útěků dívek z výchovného ústavu

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Plný text
https://is.muni.cz/th/pmggt/Diplomka.pdf
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce se zabývá příčinami recidivních útěků dívek z výchovného ústavu. Teoretická část práce se věnuje rizikovým faktorů, které mohou ohrozit jedince v oblasti jeho osobnostního vývoje a v rodinném a školním prostředí. Dále se zaměřuje na rizika, která působí na jedince během pobytu v ústavním zařízení. Následně popisuje útěk jako reakci na problém, případovou studii dívky s poruchou chování a celý proces útěku jedince z ústavu, včetně postupů, řešení a spolupráce všech institucí, které se na jeho řešení podílejí. Vlastní výzkumné šetření zjišťuje příčiny opakovaných útěků dívek z výchovného ústavu ve Velkém Meziříčí prostřednictvím kvalitativní výzkumné metody. Byly realizovány ohniskové skupiny s dívkami z výchovného ústavu, které mají zkušenosti s recidivními útěky.

Zdroj dat
https://is.muni.cz/th/pmggt/?predmet=674645;lang=cs;id=290353