Specifika KISS a KIDD syndromů – nepodceňujte odchylky v psychomotorickém vývoji

Autor/ka: Mgr. Iva Bílková, Cert. MDT
Datum publikace: 28. 05. 2024, Aktualizováno: 17. 06. 2024
Pokud jste měli komplikovaný porod, zpozorněte. Příliš rychlý nebo naopak pomalý příchod na svět, navíc s dopomocí kleští či vakua, totiž bývá hlavní příčinou „neviditelných“ blokád krční páteře dítěte, takzvaného KISS syndromu (týká se novorozenců a batolat) a KIDD syndromu (navazující problémy u předškolních a školních dětí).

Obsah článku

KISS (Kinematic Imbalance due to Suboccipital Stress) a KIDD (Kranium Imbalance Dyspraxia and Dysgnosia) syndromy lze považovat za jeden a ten samý, jen v jiných fázích vývoje dítěte. Oba mají základ v blokádě či narušené symetrii krčních obratlů, na což se následně nabalují další psychomotorické problémy.

Příčina tkví nejčastěji už v poloze miminka v děloze nebo v komplikovaných porodech. Tyto situace mohou vést k mechanickému stresu na krční páteř dítěte a způsobit subluxace (částečné vykloubení) nebo dysfunkce v oblasti krčních obratlů miminka.

Špatné nastavení už od narození

Následky můžeme sledovat hned u novorozenců, a to především v asymetrii pohybu. Miminko s KISS syndromem natáčí hlavičku pouze na jednu stranu, je složité ho nakojit a často pláče. Tyto signály obvykle rodiče přehlížejí v domnění, že „z toho vyroste“, že mají jen náročnější dítě. Od jednostranného natáčení hlavičky se však odvíjí další psychomotorické odchylky: pozdější vývoj, jedna ručička je šikovnější v úchopu, miminko nesprávně aktivuje břišní stěnu, vázne napřímení páteře, nepřetáčí se v ideálním měsíci ani ideálním vzoru symetricky, ale využívá záklon a preferuje opět pouze jednu stranu. Opožděný vývoj vidíme pak i u plazení a lezení, navíc dítě využívá pro odraz jednu ruku a nohu jako dominantní. Ve stoji vidíme vypouklé bříško, odstáté lopatky a předsun hlavičky. S počátkem chůze dítě obvykle vtáčí špičky k sobě a může o nožičky zakopávat.

Obrázek
Dítě se drží matky za ruku

V pozdějším věku se neléčený KISS syndrom projeví výrazněji – jako KIDD syndrom, v horší koordinaci a kognitivních funkcích dítěte. Obtíže plynoucí z KIDD syndromu mohou ovlivnit schopnost dítěte učit se, soustředit se a vykonávat běžné denní činnosti, což někdy rodiče přivádí k podezření na ADHD.

Čeho si všímat?

Rozpoznat příznaky KISS a KIDD syndromů není jednoduché. Mohou se překrývat s běžnými etapami vývoje nebo jinými zdravotními stavy dítěte. Rodiče jim často ani nepřikládají váhu. Přesto dítě zásadně omezují v psychomotorickém vývoji. Rodiče jsou největšími pozorovateli svého dítěte, proto je důležité nic nepodcenit a své podezření na odchylky ve vývoji konzultovat s odborníky. Čím dřív bude zahájena vhodná terapie, tím lépe pro zdraví dítěte.

Příznaky KISS syndromu u novorozenců

  • Asymetrické držení těla a hlavy: je jedním z nejviditelnějších znaků, miminko má hlavu stále na jedné straně (predilekce hlavičky), což může vést ke zploštění lebky (plagiocephalie). Asymetrie v pohybu může mít dopad nejen na fyzický vývoj, ale také na správnou funkci nervového systému.
  • Omezený rozsah pohybu hlavy: dítě má potíže s otáčením hlavy na méně preferovanou stranu, což je často spojeno s bolestivostí nebo nepohodlím.
  • Pláč a neklid: dítě je často plačtivé a nedaří se jej utišit.
  • Problémy s kojením: asymetrie může komplikovat kojení, které probíhá zvlášť na jedné straně a může tek být bolestivé.
  • Zažívací problémy, nadměrné zvracení nebo obtížná defekace, které mohou souviset s celkovou napjatostí těla.

Pokud se narušení krční páteře (KISS syndrom) a s ním spojené funkční poruchy neřeší, mohou vést k dalším komplikacím v motorickém a kognitivním vývoji dítěte – KIDD syndromu.

Příznaky KIDD syndromu u starších dětí

  • Motorické potíže: děti mají problémy s chůzí, během, lezením nebo jinými základními pohybovými aktivitami. Mají zhoršenou koordinaci a působí neobratně.
  • Nerovnováha: potíže s udržením rovnováhy a časté pády.
  • Zpoždění ve vývoji: dotýká se jak motorických, tak kognitivních dovedností, včetně zpoždění v řeči nebo problémů s učením.
  • Poruchy pozornosti: děti s KIDD syndromem mohou vykazovat známky ADHD, jako je hyperaktivita nebo potíže s koncentrací.

Přítomnost jednoho nebo více z těchto příznaků neznamená automaticky, že dítě trpí KISS/KIDD syndromem. Je ale třeba zpozornět a tyto projevy u dítěte konzultovat s odborníkem – fyzioterapeutem se specializací na práci s kojenci a batolaty nebo pediatrem.

Jaká rizika KISS/KIDD syndromy přináší?

Jsou-li už od narození miminka limitována v hybnosti krční páteře, fixují si vadné držení těla a kvůli horší pohyblivosti nenaplňují dostatečně přirozenou touhu poznávat svět kolem sebe. U starších dětí se omezení pohybu promítá jak do hrubé, tak do jemné motoriky. Děti s KIDD syndromem bojují s grafomotorikou a dělá jim obtíže manipulace s drobnými předměty.

Obrázek
Plačící dítě

Odchylky jsou pak patrné i ve vývoji emočním a kognitivním. Děti s KIDD syndromem mohou čelit specifickým učebním obtížím, které souvisí s problémy s pozorností, pamětí a zpracováním informací. Mezi následky dlouhodobě neléčeného KISS syndromu nezřídka patří omezení dítěte v komunikaci, zpožděný vývoj řeči a celkově horší sociální interakce s vrstevníky.

Potíže spojené s KISS a KIDD syndromy mohou zahrnovat i problémy se spánkem, což má dopad na celkovou pohodu a vývoj dítěte. Nadbytečná (až chronická) napětí v těle navíc mohou vést k dalším zdravotním problémům, včetně bolesti hlavy a zažívacím obtížím, které dále komplikují každodenní život a rozvoj dítěte.

Prevence a léčba KISS/KIDD syndromů

Z výše popsaných důvodů je včasná diagnostika a intervence pro prevenci a léčbu KISS a KIDD syndromů klíčová. Pro řešení širokého spektra problémů spojených s těmito syndromy je ideální multidisciplinární přístup, zahrnující fyzioterapii, ergoterapii, logopedii a další odbornou péči.

Některé faktory vzniku syndromů ovlivnit nemůžeme, ale jsem velkým zastáncem „povinných“ kontrol nejmenších kojenců u fyzioterapeuta. Ty dokáží identifikovat případné problémy s asymetrií nebo omezeným rozsahem pohybu. V současnosti se miminka běžně sledují v rámci poraden u pediatra a dochází také na kontrolu kyčlí. Žádný z těchto odborníků ale není specializovaný na komplexní pohybový aparát, jako univerzitně vzdělaný fyzioterapeut.

Fyzioterapie je základním kamenem léčby KISS a KIDD syndromů. Specializované techniky pomáhají uvolnit napětí v krční páteři i zlepšit symetrii a rozsah pohybu. Terapeuti využívají manuální terapii, cvičení na posílení a zlepšení motorické kontroly a rovnováhy. Při první návštěvě fyzioterapeut provede kineziologický rozbor pohybového aparátu malého pacienta, aby přesně určil jeho potřeby a s čím a jak pomoci. Součástí terapie jsou i praktické návody a cvičení, která rodiče mohou s dítětem provádět doma.

Pro fyzioterapeuta jsou dobře viditelné první známky asymetrického držení těla už od cca třetího až čtvrtého týdne života kojence. Čím dřív jsou podchyceny, tím snadnější je jejich náprava.

Související literaturu a další zdroje informací naleznete také v naší Odborné knihovně.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru nebo nás sledujte na Facebooku!

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Autor/ka

S manželem založila FYZIOkliniku, v níž jako vedoucí fyzioterapeutka aplikuje kombinaci manuální fyzioterapie s inovativní technologií rázových vln. Specializuje se na cílenou pomoc s odhalením i zdánlivě nesouvisejících příčin obtíží. Ověřenými i moderními technikami ulevuje od bolestí zad, hlavy, kloubů, ale i při menstruačních obtížích, po úrazech nebo kožních a traumatických diagnózách. V dubnu 2018 složila mezinárodní zkoušku McKenzie Institute International a jako jedna z mála Čechů se stala držitelkou této fyzioterapeutické akreditace.

Odborná knihovna:
Články: