Multidisciplinární

Přístup charakterizovaný spoluprací více vědních oborů.