Dysfunkce

Narušená či odchylná funkce některého orgánu v těle.