Opodstatnění rané péče z odborného hlediska

Autor/ka: Mgr. Ivana Kudelová
Datum publikace: 26. 09. 2013, Aktualizováno: 15. 03. 2023

Neurofyziologie

Pro raný věk je charakteristická obrovská dynamika vývoje, rychlé vytváření velkého množství nových nervových spojů a drah, intenzivní tvorba paměťových stop, schopnost mozku vytvářet náhradní „cesty“ za poškozená propojení neuronů. Přestože mozek je schopen vytvářet nová nervová spojení po celý život, dovednosti se rozvíjejí nejrychleji a člověk se nejlépe přizpůsobuje změnám právě v raném dětství.

Čím dříve tedy začneme cíleně stimulovat oslabené poznávací funkce u dítěte, které má v některé oblasti vývoje vážný handicap, tím větší je šance dosáhnout maximálního využití kompenzačních schopností jeho mozku.

Sociální psychologie

Výzkumy interakce mezi rodiči a dítětem se zabývají významem období raného věku a jeho zásadním vlivem na vytváření emocionálních vazeb a na celkové prospívání dítěte.

Rodina, do které se narodí dítě s postižením, prochází nesmírně těžkým obdobím vyrovnávání se s neočekávanou skutečností. Extrémní zátěž působí na stávající sociální vazby v nejužší i širší rodině. Pokud rodiče nezískávají od dítěte očekávanou odezvu (například projev zpozornění, když se k němu přiblíží, oční kontakt, úsměv, …), může to snižovat jejich motivaci k pokusům o interakci s dítětem. Frustrace z neuspokojení potřeby zpětné vazby od dítěte pak může ovlivňovat nejen prožívání rodičovské role, ale taky například kvalitu vazeb v celém rodinném systému…

Speciální pedagogika

Bylo prokázáno, že cílenou stimulací lze v raném věku výrazně ovlivnit schopnost dítěte s postižením naučit se maximálně využívat oslabené funkce a vytvářet kompenzační mechanismy za ztracené schopnosti.

Dítě s postižením je dítětem se speciálními potřebami – k podpoře jeho vývoje je nutno vynaložit mnohem více motivačního úsilí, nápaditosti i trpělivosti než u dítěte zdravého. Současně však dítě s postižením ve zvýšené míře potřebuje bezpečné zázemí svého domova a své rodiny.

Čtěte také:
Rodina dítěte s tělesným postižením
Formy podpory dítěte
Dávky pro rodiny dětí se zdravotním postižením

Zaujal Vás článek a chcete pravidelně dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru a sledujte nás na facebooku.

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Autorka článku

Mgr. Ivana Kudelová

V oboru rané péče pracuje od roku 1995, její specializací je především problematika rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Aktivně se podílela na rozvoji oboru rané péče, standardizaci služby a na etablování rané péče v celorepublikovém i regionálním měřítku. Byla součástí platformy odborníků, kteří založili celostátní profesní organizaci Asociaci pracovníků v rané péči. Aktuálně se zabývá především kvalitou v poskytování služby rané péče, metodickou a vzdělávací činností, poskytuje také terénním pracovníkům odborné supervize a konzultace. 

Zpět na téma Psychické problémy v rodině

Autor/ka

Její specializací je především problematika rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Od roku 1995 pracuje v oboru rané péče, aktivně se podílela na jeho rozvoji, standardizaci služby a na etablování rané péče v celorepublikovém i regionálním měřítku. Byla součástí platformy odborníků, kteří založili celostátní profesní organizaci Asociace pracovníků v rané péči. Aktuálně se zabývá především kvalitou v poskytování služby rané péče, metodickou a vzdělávací činností a poskytuje terénním pracovníkům odborné supervize a konzultace.

Odborná knihovna:
Články: