Technické kompenzační pomůcky pro děti s tělesným postižením

Autor/ka: Mgr. Helena Kočová, Ph.D.
Datum publikace: 12. 04. 2012, Aktualizováno: 20. 03. 2023

Kompenzační pomůcky slouží k usnadnění života postižených dětí, a to jak po stránce fyzické, tak psychické. V dnešní době existuje široké spektrum pomůcek využívané v rámci konkrétního postižení.

Děti s tělesným postižením, které používají vhodné a kvalitní kompenzační pomůcky, jsou na tom kromě emočního omezení rolí a kromě fyzické funkce, kde je to však zanedbatelné, podstatně lépe než ty, které pomůcky nepoužívají. Kompenzační pomůcky přispívají ve většině aspektů ke zlepšení kvality životau chronicky nemocných pacientů. Proto by bylo vhodné při spolupráci s chronicky nemocnými pacienty vybírat a doporučovat vhodné a potřebné kompenzační pomůcky, které by umožňovaly zlepšení kvality života.

Například rozhovory s dětskými pacienty a jejich pečujícími osobami s onemocněním spinální svalové atrofie (SMA) ukazují realitu a výsledky používání vhodných kompenzačních pomůcek již od útlého věku.

Dříve byli dětští pacienti nuceni zůstávat ve speciálních kočárcích. Dnes již můžou od  2 let využít ultralehký mechanický vozík Micro. Jde o jejich plnohodnotnou integraci do společnosti. Například v průběhu docházky do běžné mateřské školy děti mohou vykonávat většinu činností jako jejich zdraví vrstevníci.

Opomíjený je význam vertikalizačních zařízení (vertikalizace – uvedení do svislé polohy), takzvaných standerů, které velmi dobře napomáhají udržovat pohybový aparát. Vertikalizační parapodium (zařízení sloužící k uvedení pacienta do vertikální polohy)slouží především k podpoře držení těla dítěte. Vzpřímené držení posiluje kosti a klouby dítěte a napomáhá jejich správnému utváření. Pomocí tohoto parapodia se může pánev, trup, nohy a chodidla bezpečně polohovat.

Rodiče dětí, které byly nuceny podstoupit závažnou operaci páteře, uvádějí, že při použití této kompenzační pomůcky by došlo k oddálení nutné operace při skolióze a deformitách páteře. Je důležité použití standeru již od věku, kdy dítě běžně chodí, v pozdějších letech jsou již kontraktury v dolních končetinách a vertikalizace bolestivé. Někteří pacienti také později udávají nevolnost při vertikalizaci.

Důležité faktory při použití kompenzačních pomůcek

  • Kvalitní sed – jak v interiéru, tak exteriéru
  • Kompenzační pomůcky pro vertikalizaci
  • Převoz a samostatný pohyb
  • Osobní hygiena
  • Rehabilitační přístroje a rehabilitační pomůcky
  • Prostředky k cykloturistice, přizpůsobené dětem s postižením

↑ nahoru

V současné době existuje v České republice poměrně široká nabídka kompenzačních pomůcek, které se liší finančně i způsobem užití. Výběru vhodné kompenzační pomůcky je dobré věnovat dostatek času a při výběru spolupracovat s týmem odborníků na konkrétní problematiku (klient, zákonný zástupce, odborný lékař – neurolog, rehabilitační lékař, ortoped, fyzioterapeut, ergotarapeut, sociální pracovník, konzultant rané péče či pracovník speciálně pedagogického centra). Konkrétní použití u daného jedince záleží na průběhu onemocnění a zachovaných schopnostech.

Důvody, proč drží rodiče dítě v kočárku co nejdéle, jsou různé. Většinou je to podvědomá snaha rodičů udržet dítě, o jehož samostatných schopnostech nejsou příliš přesvědčeni, co nejdéle pod kontrolou. Důvodem může být i podvědomá neochota rodičů akceptovat fakt, že jejich dítě bude v životě potřebovat k pohybu invalidní vozík. Přemístěním dítěte z kočárku „přiznají“ tento fakt svému okolí.

Jakkoliv je však takovéto zjištění bolestné, je nutné se s ním vyrovnat, protože opačným přístupem svému dítěti spíše rodiče ubližují a brzdí je v jeho duševním vývoji. Je prokázáno, že nejrychlejšího duševního rozvoje dosahuje dítě v době, kdy se začíná batolit a postupně chodit. Důvodem, který vede dítě k tomu, že se snaží samo pohybovat, je jeho touha poznávat. Zvědavost je tedy hnacím motorem duševního rozvoje dítěte. Díky použití odlehčených mechanických vozíků v průběhu docházky do běžné mateřské školy děti mohou vykonávat většinu činností jako jejich zdraví vrstevníci.

Tak jak je pro duševní rozvoj dítěte důležitý vozík, určený k přesunu a samostatného pohybu, je pro fyzický rozvoj důležitá vertikalizace. Vzhledem k zachovaným schopnostem u mnoha dětí v raném věku lze, po konzultaci s odborníkem, tuto vertikalizaci provádět. Vhodnými jsou takzvané standery (ať už statické, či dynamické) s dětskými motivy, které jsou spontánně a nenásilně využitelné při hře.

Čtěte také:

Potřeba ucelené rehabilitace

U dětí s tělesným postižením je velmi důležité mít na zřeteli potřebu ucelené rehabilitace během dne. Je důležité přizpůsobení vhodných činností během dne vzhledem k možné únavězvýšené zátěži. Proto je vhodné dopoledne zakomponovat fyzickou aktivitu s rehabilitací.

Léčebná rehabilitace je soubor včasných diagnostických a terapeutických opatření směřujících k optimální funkční zdatnosti organismu. Patří sem především diagnostika a léčba lékařem – specialistou v oboru fyzioterapie, ergoterapie, psychologie, logopedie a zajišťování zdravotnických prostředků. V rámci léčebné rehabilitace se můžeme setkat také s prvky psychoterapie (psychorehabilitace), arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie, canisterapie, hipoterapie atd.

Zaujal Vás článek a chcete pravidelně dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru a sledujte nás na facebooku.

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Autorka článku

Mgr. Helena Kočová

Působí na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Na základě svých zkušeností s péčí o dítě se SMA konzultuje a spoluvytváří obsah vzdělávacích materiálů. Od roku 2007 pracuje v Kolpingově rodině Smečno v rámci projektu Podpora rodin s onemocněním Spinální muskulární atrofie.

Zpět na téma Děti s tělesným postižením