Rodinná terapie a poradenství: praktické informace

Autor/ka: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D., (roz. Skasková)
Datum publikace: 26. 01. 2016, Aktualizováno: 15. 03. 2023

Předchozí články k tématu:

Závěrem uvádíme několik základních a praktických informací o rodinné terapii, rodinném poradenství:

  • Jde o sezení, kterého se účastní terapeut (případně dva) a různý počet členů rodiny.
  • Sezení probíhá v samostatné místnosti, kde je zaručeno klidné, nerušené prostředí. Většinou se sedí na židlích či pohovkách – v kruhovém uspořádání. Pro malé děti mohou být k dispozici hračky či hrací koutek.
  • Délka sezení je dle zvyklostí pracoviště různá, většina dodržuje cca jednohodinové setkání, někdo i delší interval (například 90 minut). O délce sezení by měl terapeut/poradce informovat při objednání, případně na první konzultaci.
  • Na první konzultaci se kromě vzájemného seznámení představí i problém, se kterým rodina potřebuje pomoci. Formuluje se takzvaná zakázka, tedy očekávání od terapeuta. To však neznamená, že by se nutně musela terapie či poradenství zabývat pouze tímto jedním tématem. Rodinný život a příběhy jsou bohaté a propojené a v nich se odrážejí vzájemné vztahy i komunikační vzorce. Na prvním sezení se domluví další rámec setkávání.
  • Intervaly mezi jednotlivými sezeními jsou také různé. Často platí, že rodinná terapie je méně časově intenzivní než třeba individuální terapie, domlouvají se například setkání jednou za měsíc a podobně. Vždy ale záleží na typu problematiky, závažnosti, zvyklostech pracoviště i časových možnostech rodiny i terapeuta, poradce i na samotné délce spolupráce. Ze začátku mohou být častější, postupně se intervaly mohou prodlužovat.
  • Rodinná terapie i rodinné poradenství pracují i s tím, že se některého sezení zúčastní jen vybraní členové rodiny (například rodiče), jiného sezení zase i širší rodina. Vše vychází z potřeb klientů s ohledem na probíranou problematiku.
  • Terapeuti a poradci pracují s poměrně bohatým rejstříkem terapeutických a poradenských technik. Nejčastější je rozhovor s různě formulovanými otázkami, ale i s komentáři. V rodinné terapii i poradenství je velice důležitý jazyk, komunikace. Proto je v této podobě důležitá i role různých metafor (například ostrov rodiny, rodina jako sociální děloha), rituálů, rodinných mýtů a podobně. Pracuje se také s rodinnou tradicí, historií. Kromě slova se používají i jiné formy práce – například s loutkami, pískem, kameny, hraní rolí, psaní dopisů a podobně. Rodina může dostat i terapeutický úkol na doma. Všechny tyto formy a způsoby vedení terapie však mají společný cíl – pomoci rodině ke změně jejích komunikačních vzorců, zlepšení vztahů.
  • Rodinní terapeuti a poradci se snaží pracovat i s klienty, kteří jsou takzvaně nedobrovolní (například na podnět soudu, OSPOD a podobně), je však na klientech, jak této nabídky pomoci využijí. Vzájemná důvěra mezi rodinou a terapeutem vzniká postupně.
  • Mnoho služeb rodinných terapeutů a rodinných poradců je zdarma, respektive jsou placeny v rámci zdravotního pojištění či státních zdrojů. Jde především o pracoviště ve zdravotnictví, ve školství či sociálních službách. Služby terapeutů a poradců, kteří pracují na základě živnostenského listu, soukromě, jsou placeny klienty. Ceník i podmínky mají zveřejněny na webových stránkách, sdělí je klientům i během telefonického objednání.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Kde hledat pomoc, kontakty:

Doporučená literatura:

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně, pod pojmy "rodinná terapie" a "rodinné poradenství".

Autorka článku

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.

Vystudovala obor psychologie – speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (PedF UK). Od roku 2005 pracuje jako psycholožka v diagnostickém ústavu a středisku výchovné péče, kde se věnuje diagnostické a terapeutické práci s klientkami ve věku 15 až 18 let. Zaměřuje se na rodinnou a systemickou psychoterapii. Je členkou lektorského týmu Institutu rodinné terapie Praha. Přednáší na PedF UK, kde působí jako odborná asistentka, věnuje se také výzkumné činnosti.  

Autor/ka

Vystudovala obor psychologie – speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (PedF UK). Od roku 2005 pracuje jako psycholožka v diagnostickém ústavu a středisku výchovné péče, kde se věnuje diagnostické a terapeutické práci s klientkami ve věku 15 až 18 let. Zaměřuje se na rodinnou a systemickou psychoterapii. Je členkou lektorského týmu Institutu rodinné terapie Praha. Přednáší na PedF UK, kde působí jako odborná asistentka, věnuje se také výzkumné činnosti. 

Odborná knihovna:
Články: