Mateřství nezletilých dívek

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Předkládaná disertační práce se zaměřuje na fenomén mateřství v adolescenci. V České republice se ročně narodí necelá tisícovka dětí matkám, které dle aktuálního legislativního vymezení nejsou plnoleté. Podobné množství adolescentních dívek podstoupí interrupci. Sdělení hledá odpovědi na širší spektrum dílčích výzkumných otázek. Výsledky kvalitativně orientované studie reflektují motivy vedoucí tyto dívky k definitivnímu rozhodnutí stát se matkou ještě před prahem dospělosti, determinanty procesu rozhodování v kontextu sexuálně reprodukčního zdraví. Sledují, jak se účastnice na roli matky připravovaly, co jim pomáhalo a co naopak situaci znesnadňovalo, jak prožívají a hodnotí své mateřství i rodičovské kompetence. Práce se zaměřuje na odraz nově prožívané životní role v sebepojetí, identitě mladistvých matek. Stěžejní metoda sběru dat je zvolena metoda semistrukturovaného interview, jako doplňující písemná esej. Celkem jsou analyzována data od 28 respondentek, nezletilých matek, umístěných spolu se svým dítětem především ve školském zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy či v zařízení azylového typu, menší část matek pak realizuje své mateřství v rodině.

Zdroj dat
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/124330/