Jak pomáhat – formy a možnosti dárcovství

Autor/ka: Gaurí Chrastilová
Datum publikace: 02. 08. 2012, Aktualizováno: 06. 02. 2023
Základní podmínkou pomoci druhým je především chuť pomáhat, ochota dělit se, štědrost a altruistické smýšlení. Tedy vlastnosti, které jsou projevem toho nejlepšího z lidské povahy a v pravém slova smyslu podstatou lidství. Být štědrý je přitom docela snadné. Je to věc, která vychází z vnitřního přesvědčení. K tomu, abychom byli schopni touhu pomáhat efektivně naplnit a realizovat, někdy stačí málo. Vědět, jakou formou vlastně pomáhat lze a kde se naše možnosti mohou nejlépe uplatnit.

Obsah článku:

Štědrost, soucit a sdílení patří mezi ty nejvyšší principy jak v mnoha světových náboženstvích, tak v oblasti lidské etiky a morálky.

Důvodem zřejmě je, že skutečný pocit štěstí lze jen těžko prožívatizolovaně, nezávisle na ostatních, někde na pomyslném soukromém ostrově, kde si můžeme vybrat, jaké věci budeme prožívat a zda budeme cítit příjemné či nepříjemné pocity.

Dokud je lidská existence pevně spojená se společností a s životem mezi ostatními, je přirozenou potřebou člověka dělit se, aby jeho pocit štěstí nezůstal osamocen. Většina z nás cítí potřebu pomáhat ostatním nebo aspoň potřebu toho, aby nebyli obklopeni utrpením a neštěstím. Ne vždy však dokážeme naši touhu po pomoci druhým naplnit, ať už proto, že si namlouváme, že můžeme nabídnout jen málo, nebo sami sobě tvrdíme, že nám brání nedostatek času či schopností. Možnosti smysluplné pomoci ale existují skutečně pro každého. Pojďme se na ně podívat.

  • „Pro dobro ostatních můžeme pracovat až v okamžiku, kdy zapomeneme na sebe.“ Atíša
  • „Cokoli dobrého neuděláš, neřekneš nebo si nepomyslíš dnes, nemusíš už nikdy mít příležitost zopakovat.“ Lama Ole Nydahl

Chci přispět penězi: Finanční dar

Darování finančních prostředků, a to buď v hotovosti, převodem na bankovní účet, nebo pomocí složenky, je běžnou a relativně i pohodlnou formou charitativní pomoci. Pokud se rozhodnete pro tuto možnost, je dobré vědět, že písemná smlouva o daru musí být uzavřena pouze v případě, že k předání finančních prostředků nedojde přímo při samotném darování. Přesto se vyplatí nechat si o peněžním daru vystavit doklad, a to buď darovací smlouvu, či v případě hotovostního daru příjmový peněžní doklad (v obou případech na nich musí být uvedený účel, na který prostředky věnujete).

Vzorovou darovací smlouvu si můžete stáhnout zde.

Pokud darujete peníze jako fyzická osoba (tedy jako běžný občan nebo podnikatel-živnostník), můžete si podle daňového zákona (§ 20, odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) odečíst hodnotu svého finančního daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je vyšší než dvě procenta základu daně poplatníka nebo činí alespoň 2 000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše deset procent hodnoty základu daně.

V případě, že prostředky věnujete coby zástupce firmy, tedy jako právnická osoba, máte nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo darů jedné organizaci) dosáhne výše alespoň 2 000 Kč. Základ daně lze takto snížit až o pět procent.

Více informací najdete v našem článku:
Daňové souvislosti dárcovství

Výhody: Jde o pohodlný a snadný způsob darování. Nevyžaduje mnoho času a není technicky náročný. Na finanční dary lze využít daňové zvýhodnění.

Nevýhody: Darování je omezeno pouze na finanční prostředky a je také omezeno finančními možnostmi dárce.

Osobní zkušenost:

Eva, 59 let: „Dlouhé roky jsem na charitu přispívala víceméně nahodile. Před pár lety jsem se ale rozhodla, že budu pravidelně podporovat jednu vybranou organizaci, které věřím a která je mi svým působením sympatická. Zadala jsem v bance trvalý příkaz a od té doby se o to nemusím starat. Považuji to za nejlepší způsob dobročinnosti. Někteří známí mi tvrdí, že nemají peněz na rozdávání, ale já si myslím, že pár desetikorun měsíčně může obětovat skoro každý, a když bude takových, byť drobných, pravidelných dárců hodně, neziskovkám to pomůže nejlépe.“

Nově využívaným způsobem finančního daru je závěť, kdy můžete peníze na veřejně prospěšný účel podle nového občanského zákoníku odkázat. Další z možností, jak v závěti darovat peněžní majetek na dobročinnost, je zřídit za tímto účelem nadaci nebo nadační fond.

Podrobnější informace v našich článcích:
Příjemci darů
Kontrola naložení s darem

 ↑ nahoru

Chci finančně podpořit konkrétní projekt: Veřejná sbírka

ilustrační obrázek - žena se dívá do peněženkyVeřejná sbírka je jedním ze způsobů, jak přispět na nějaký konkrétní projekt nebo charitativní akci. Možností, jak veřejnou sbírku zřídit, zákon o veřejných sbírkách umožňuje hned několik (§ 9 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách). Může to být pomocí bankovního účtu, sběracích listin, ale i pokladničkami, prodejem předmětů a výrobků, v jejichž ceně je už zahrnutý příspěvek, a v neposlední řadě také prodejem vstupenek na benefiční akce. Pomoci tedy můžete i tím, že se zúčastníte nějaké kulturní či sportovní akce, která výtěžek (nebo část výtěžku) z prodeje vstupenek věnuje na dobročinný účel.

Sbírka může být realizována i pomocí pronájmu telefonní linky. Sem patří i oblíbená a často využívaná forma DMS (dárcovských SMS).

Výhody: Opět velmi jednoduchý způsob darování, zejména díky rozšířené službě DMS, která je dostupná každému, kdo vlastní mobilní telefon. V případě koupě vstupenky na benefiční akci se jedná o propojení příjemného s užitečným – tedy například kulturního zážitku s darováním.

Nevýhody: Většinou jde pouze o jednorázový příspěvek. Navíc je část výtěžku použita na výrobu prodávaného předmětu či na pořádání benefiční akce. Pamatovat je třeba také na riziko podvodných sbírek, které zneužívají dobrou vůli dárců.

Podrobnější informace v článku:
Rizika dárcovství

Osobní zkušenost:

Jiří, 45 let: „Jsem trochu lajdák, a i když si často říkám, že bych měl a mohl posílat peníze na dobročinné účely, zatím to nedělám. Nikdy ale neodmítnu veřejnou sbírku – často jim dám víc peněz, než požadují, a ani za to nechci žádný ten dárkový předmět. Rád se také zúčastňuji akcí, jejichž výtěžek jde na charitu, to je pro mě ideální spojení příjemného s užitečným. Tu a tam posílám i DMS, ale musí mě k tomu popostrčit třeba nějaký inzerát nebo TV pořad, jinak si na to nevzpomenu.“ 

↑ nahoru

Chci pomáhat nákupem zboží: Výrobky chráněných dílen a produkty fair trade

Nákup výrobků z chráněných dílen, ve kterých pracují zdravotně postižení, fair trade produktů, případně nákup předmětů vyrobených uprchlíky a přistěhovalci, je v pravém slova smyslu nákupem s přidanou hodnotou.

Výhody: Jednoduchá forma pomoci, kdy díky nákupu zboží podpoříte dobrou věc.

Nevýhody: Jedná se spíše o podporu nepřímou, nikoliv o darování v pravém slova smyslu.

Osobní zkušenost:

Dáša, 41 let: „Snažím se pomáhat více způsoby, ale nejčastěji to je v mém případě určitě koupě předmětů, kde jde zisk z prodeje na charitu. Zvykla jsem si tímto způsobem řešit dárky k narozeninám i k Vánocům pro všechny příbuzné i známé. Mám pár osvědčených charitativních online obchodů, kde je široká nabídka věcí a vždy tam něco vyberu. Trička, tašky, hračky, svícínky, hrnečky, sady psacích potřeb, vánoční ozdoby a dekorace, šátky, dokonce i balicí papíry nebo blahopřání… Zboží si nechávám poslat poštou a mám vystaráno. Musím říct, že zatím mám se zasíláním velmi dobré zkušenosti, a to i s kvalitou výrobků, což už dnes bohužel není samozřejmost. Takže spokojenost je na všech stranách.“

Chci pomáhat díky internetu a mobilu: E-filantropie

ilustrační obrázek - ruce na klávesnici počítačeRozvoj internetu a mobilních technologií přímo vybízí k tomu využívat tyto moderní nástroje také pro charitativní účely.

Známým prostředkem takzvané e-filantropie je již zmíněná dárcovská SMS, která je dokonce českým vynálezem. Tento pohodlný a uživatelsky velmi nenáročný projekt odstartoval v roce 2004 a patří mezi nejoblíbenější způsoby finanční podpory neziskových organizací.

Oblastí, která skýtá mnoho nových možností dárcům i příjemcům, je internetová síť. Online podpora je nejen snadná, ale také atraktivní hlavně pro mladé lidi.

Pohodlnou možností, jak pomoci přímo od svého počítače či mobilního telefonu s připojením na internet, je systém click to give. Díky každému kliknutí na virtuální tlačítko se na účet neziskové organizace načítá finanční obnos nebo hmotná pomoc. Za každé kliknutí se přispěvateli zobrazí reklama sponzora, který danou pomoc financuje. Na principu podpory klikáním fungují dokonce i některé počítačové hry, díky kterým je charita v pravém slova smyslu zábavou.

Pokud chcete někoho obdarovat smysluplným dárkem s charitativním přesahem, můžete věnovat dárkový certifikát, jehož nákupní cena jde přímo na podporu konkrétního dobročinného projektu.

Výhody: V době masového rozšíření internetu velmi pohodlný a uživatelsky příjemný způsob charity.

Nevýhody: E-filantropie má mnoho způsobů využití, ovšem v našich podmínkách jsou tyto možnosti zatím v plenkách. Potenciál pomoci přes síť leží spíše v budoucnosti.

Osobní zkušenost:

Pavel, 42 let: „Přiznám se, že příspěvky na charitu se příliš nezabývám, protože to řeší manželka. Náhodou jsem ale na internetu narazil na server, kde se procvičuji v angličtině a tím pomáhám. Za každé správně vyložené slovíčko se tam totiž přičítá 10 zrnek rýže pro hladovějící. To je skvělý systém. Mají tam kromě angličtiny například i matematiku, a ta zase boduje u našeho syna. Nemá totiž pocit, že se něco učí, spíš u toho propadne hráčské vášni a baví ho pozorovat, jak se hromádka rýže s každým správně spočítaným příkladem zvětšuje a jak si vede na žebříčku nejúspěšnějších hráčů. Řekl bych, že tato forma charity má velkou budoucnost.“

Jana, 28 let: „Jsem typem dárce, kterého musí forma poskytnutí zaujmout svojí originalitou a stabilitou organizace. Proto jsem se stala nakupujícím Skutečných dárků Člověka v tísni. Skutečný dárek poté někomu věnuji ve formě dárkového certifikátu a radost je tak dvojitá… O Skutečném dárku říkám přátelům, ať se také zapojí. Domnívám se, že lidé nemají k dárcovství vybudovanou přirozenou motivaci a pozitivní postoj. Já proto každý dárcovský dar někomu věnuji. Na přání připíšu pár informací o dárku, co se koupí podpořilo, a šířím tak myšlenku dárcovství dál. Jsem vděčna rodičům, že mě přirozeně vedli k nelhostejnosti vůči druhým a potřebným.“

Více o e-filantropii v článku:
Zázraky na síti

↑ nahoru

Chci pomoci materiálně: Věcný dar

ilustrační obrázek - dítě podává jablkoNemáte-li k dispozici finanční prostředky, a přesto chcete pomoci materiálně, cestu pro vás může představovat věnování věcného daru. Není přitom nezbytně nutné darovat věci vysoké finanční hodnoty (přestože jako věcný dar můžeme chápat třeba i nemovitost), darovat můžete například oblečení, drobné předměty denní potřeby či potraviny.

Darovat byste měli takové věci, které jsou v dobrém stavu, jsou funkční, neopotřebované a čisté. Zejména u ošacení je vhodné zkontrolovat, zda je vyprané a nepoškozené.

Výhody: Elegantní způsob, jak se zbavit věcí, které již nepotřebujeme, ale může je upotřebit někdo jiný. Vhodné i pro firmy a výrobce, kteří mohou nabídnout své produkty.

Nevýhody: Pamatovat bychom měli na to, že darování předmětů není snadným způsobem, jak se zbavit nepotřebných věcí, které nám již doma překážejí.

Osobní zkušenost:

Martina, 49 let: „Jako rodina se třemi malými dětmi jsme nikdy neměli peněz nazbyt, abychom mohli neziskové organizace podpořit finančně. Zjistila jsem ale, že porodnice, ve které jsem rodila, s vděčností přijímá miminkovské oblečení, tak jsem jim ho odvezla. A později jsem nabídla hračky, koloběžky, krmicí židličku a další věci po dětech nedalekému dětskému domovu, kde to všechno ještě dobře posloužilo.“ 

Chci dát kousek sebe: Darování tkání, orgánů a krve

Darovat lze nejen peníze či věci. Velmi štědrým způsobem, jak se podělit s potřebnými, je darovat jim doslova kus sebe.

Pokud jste v dobrém zdravotním stavu, můžete se stát bezplatnými dárci krve či jejích složek (krevní plazmy, destiček a červených krvinek, je-li vám více než osmnáct a méně než pětašedesát let a splňujete-li zároveň určité další podmínky související s vaším zdravím a kondicí a splňujete-li zároveň určité další podmínky týkající se vašeho zdraví a kondice. To, zda jste vhodným dárcem, se dozvíte na transfuzní stanici, kde vám vysvětlí i další náležitosti odběru.

Pokud je vám mezi osmnácti a pětatřiceti lety, můžete se též zaregistrovat mezi dárce kostní dřeně. V registru vám odeberou vzorek krve, ze kterého se vyhodnotí transplantační znaky. Ty pak budou porovnávány se znaky nemocných. Teprve v případě, že se najde nemocný člověk, pro kterého by vaše kostní dřeň byla vhodná, budete požádáni o samotné darování.

Zdravá žena se také může stát anonymní dárkyní vajíčka. Neplodným párům mohou pomoci i muži – dárcovstvím spermatu. A kojící maminky zase mohou darovat mateřské mléko, které využijí zejména děti nemocné a nedonošené.

Samostatnou kapitolou je pak darování orgánů. Posmrtně se dle transplantačního zákona využívá takzvaný předpokládaný souhlas (§ 15 zákona č. 285/2002 Sb., transplantační zákon) – k transplantaci tedy mohou být použity orgány všech s výjimkou osob, které dopředu vyslovily nesouhlas s odběrem (například pokud se evidovaly v Národním registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů).

Odběr orgánů od živých dárců je však samozřejmě podmíněn jejich informovaným souhlasem a lze ho provést pouze ve prospěch osoby, kterou dárce určil.

Více v našem článku:
Darování orgánů a lidských tkání

Výhody: Stát se dárcem krve či se zapsat do registru dárců kostní dřeně je ušlechtilým způsobem pomoci, která může zachránit lidský život a přitom nevyžaduje o moc více než dobré srdce, dobré zdraví a velkou dávku altruismu.

Nevýhody: Dárcem krve či tkání se nemůže stát každý, tyto možnosti darování zohledňují věkové a zdravotní limity dárců.

Osobní zkušenost:

Tomáš, 40 let: „Krev chodím dávat pravidelně už 15 let. Proč? Zkrátka z toho mám dobrý pocit, můžu si odečíst slevu na daních a ještě dostanu po každém odběru dobré občerstvení.“ 

↑ nahoru

Chci věnovat svůj čas a úsilí: Dobrovolnictví

ilustrační obrázek - dobrovolnice podává jídlo invalidoviPomáhat lze nejenom penězi a věcnými dary, významnou a nenahraditelnou formou pomoci může být i poskytnutí energie, času a schopností zapojením se do dobrovolnictví.

Dobrovolnictví je veřejně prospěšná činnost, kterou člověk vykonává bez nároku na odměnu. Možností stát se součástí dobrovolné činnosti je přitom nespočet. Zorientovat se v nabídce zájemcům pomůžou dobrovolnická centra, obvykle státní neziskové organizace, které poskytují informace a podporují dobrovolnictví v regionu, v němž působí.

Mnoho dobrovolníků působí v lůžkových zdravotnických zařízeních, ale i ve zdravotních a sociálních službách při pomoci lidem s různými typy postižení. Dobrovolníci se uplatňují i při péči o dlouhodobě nemocné pacienty a v hospicích.

Dobrovolnictví představuje formu pomoci, která není omezena jen na oblast zdravotnictví. Dobrovolníci se uplatňují třeba i v kultuře a sportu (jako bezplatní spolupracovníci nejrůznějších neziskových organizací), při práci s dětmi a mládeží, ochraně přírody v dalších oborech.

Nejvíce se u nás nasazení dobrovolníků využívá při řešení akutních situací, jako jsou například záplavy. V takových případech dobrovolnickou činnost pro zasažené oblasti organizují celonárodní i místní neziskové organizace.

V rámci dobrovolnické činnosti se můžete vydat i za hranice České republiky. Mezinárodní dobrovolnictví nabízí pobyty v zahraničí, které kombinují cestování, užitečnou práci pro druhé a zároveň vzdělávání a poznávání nových lidí.

Výhody: Ideální způsob, jak darovat svůj čas, schopnosti a ochotu pomoci. Dobrovolnictví je i cestou, jak se naučit novým věcem, poznat nové lidi a možná si i zkusit nové výzvy.

Nevýhody: Právě podmínka věnování času může být nevýhodou pro příliš zaměstnané lidi nebo rodiče s malými dětmi.

Osobní zkušenost:

Zuzana, 36 let: „K dobrovolnické práci mne před deseti lety přivedla chuť dělat vedle své, tehdy poměrně nezáživné, práce něco užitečného. V rámci programu Dobrovolníci v nemocnicích jsem docházela na oddělení dětské onkologie v pražské FN Motol, kde jsme s dobrovolnickým týmem připravovali program pro hospitalizované děti, věnovala jsem se intenzivně jedné nevidomé dívce i mimo zdi nemocničního světa a příležitostně jsem vypomáhala při dalších dobrovolnických akcích v nemocnici. Těšilo mě setkávat se všemi, kdo museli trávit dlouhé týdny i měsíce v areálu nemocnice, často jsem měla pocit, že dávají víc energie oni mně než já jim… Později jsem jako dobrovolník jezdila několik let také za dětmi ve dvou dětských domovech, a když jsem se stala mámou, logicky jsem se dobrovolnicky zapojila do činnosti rodinného centra, do kterého jsem s dcerou chodila. Dobrovolničení se postupem let stalo přirozenou součástí mé každodennosti, a to i na poli profesním, kdy například poskytuji některým neziskovým organizacím zdarma korektorské služby."

Více v našem článku:
Bezplatné poskytnutí služby a dobrovolnictví

↑ nahoru

Chci pomoci prostřednictvím své firmy: Dar, sponzoring a další

Firma, stejně jako jednotlivec, může pomoci neziskové organizaci darem, ať už finančním, věcným, nebo realizovaným pomocí koupě nějakého předmětu.

Může využít také jednu z častých forem firemního dárcovství spojenou s propagací a poskytnutím reklamního prostoru, tedy sponzoringu. Možnost reklamy skýtá i mediální partnerství.

Specifickou formou dárcovství je také poskytnutí služeb nebo zboží za zvýhodněných podmínek nebo se slevou, například formou nabídky ozdravných pobytů pro zdravotně postižené děti nebo poskytnutí slevy na nákladnou lékařskou péči.

Více v našem článku:
Poskytnutí zboží nebo služby za propagaci dárce – sponzoring

Výhody: Zviditelnění sponzorů na tiskových materiálech, billboardech nebo doprovodných akcích, relativně snadná kontrola naložení s darem.

Nevýhody: Obvykle se může jednat o vyšší částky nebo dary s vyšší finanční hodnotou. V případě sponzoringu může být právě snaha o zviditelnění považována za jedinou motivaci a určité „prospěchářství“ sponzora.

Osobní zkušenost:

David, 32 let: „Vlastním stavební firmu a podporujeme neziskovou organizaci, která se věnuje prevenci rizikového chování ve školách. Nerozumím příliš této problematice, ale z vlastních zkušeností vím, jak je prevence důležitá. Proto organizaci sponzorujeme tisk všech propagačních materiálů, katalogů s nabídkami, posterů apod. Pedagogové a odborníci ať pak sami rozhodnou, jaký program pro školu vyberou, a tím tak podpoří organizaci. A navíc vím, že děti uslyší správné věci, co nedělat. Naší podmínkou ani není, že na katalogu je logo naší firmy, máme z toho jen fajn pocit.“ 

↑ nahoru

Nejcennější dar: Otevřená mysl a aktivní přístup

ilustrační obrázek - přemýšlející mužVyjmenované možnosti pomoci jsou jen základní orientací v problematice dárcovství. To, jak účelně dokážeme pomáhat ostatním, však závisí také na naší vlastní aktivitě, otevřené mysli a hledání nových způsobů, jak právě naše peněženka, naše energie nebo naše nápady můžou být prospěšné pro druhé.

Naši touhu darovat a dělit se s ostatními někdy omezuje mylný dojem, že darovat lze jen peníze nebo materiální věci. Tímto postojem pak omezujeme sami sebe a uzavíráme si cestu k dalším možnostem, jak rozvinout soucit a altruismus. Způsobů, jak pomáhat, přitom existuje tolik, kolik je štědrých lidí.

Každý dar, ať už velký či malý, věcný či nehmotný, může změnit nejen život obdarovaného, ale i život samotného dárce. Třeba už jen tím, že se díky nezištnému dávání stáváme o něco lepšími lidmi.

Videorozhovor:
O daňových odpočtech darů na dobročinné účely s auditorem Petrem Duchkem

Zaujalo Vás Téma měsíce a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Tipy na související literaturu a další zdroje informací

Další související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Rozhlas a televize

Článek připravila Gaurí Chrastilová.

Autor/ka

Fejetonistka a spisovatelka, vystudovala psychologii na pedagogické fakultě ZČU. Publikovat začala na mateřské dovolené, nejprve na webech pro rodiče, později i v časopisech. Pro časopisy i na internet píše články nejen o mateřství a výchově dětí, ale také s tématikou normálního porodu a podpory bondingu.

Odborná knihovna:
Články:
Srdce v dlaních

Přispívat na dobročinné účely je nejužitečnější pravidelně každý měsíc, byť třeba jen malou částkou. Kolik korun byste mohli měsíčně uvolnit ze svého rozpočtu, aniž byste pocítili úbytek peněz?

Choices