RVP ZV se zaměřením na žáky se sluchovým postižením

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání v mateřské a základní škole pro sluchově postižené žáky. Cílem bakalářské práce bylo představit Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání, názory ředitelů základních škol pro sluchově postižené na tuto školskou reformu . Teoretická část se zabývá stručnou charakteristikou sluchového postižení, základními pojmy sluchového postižení, stručným seznámením s Rámcovým vzdělávacím programem a legislativou, která se zabývá sluchovým postižením. Praktická část je vytvořena jako část výzkumná. Jsou zde charakterizovány školy, se kterými autorka práce komunikovala při tvoření bakalářské práce a rozhovory s paní ředitelkou Mgr. Hanou Abbodovou ze ZŠ Novoměstské v Brně a koordinátorkou RVP ZV PaedDr. Miroslavou Křupalovou ze ZŠ Široké v Ivančicích.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/136037/pedf_b/