Dítě s ADHD ze sociálně znevýhodněného prostředí

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce se snaží ověřit vlastní postupy v praxi, hledání a tvorbu metodického materiálu. Jedním z cílů diplomové práce je poukázat na nedostatky v našem vzdělávacím systému. Zde se opomíjí na žáky se sociálním znevýhodněním. Teoretická část se zabývá stručnou charakteristikou potřeb dítěte, diagnózou ADHD a vzdělávacím procesem těchto dětí. Metodická část je realizována z praktického hlediska se zaměřením na problémového žáka s ADHD. První podkapitola popisuje problémového jedince s ADHD. Druhá podkapitola je zaměřena na to, jak jsem pracovala se žákem problémovým s ADHD. Třetí podkapitola je praktická. Jsou zde cvičení, pracovní listy a různé hry pro tyto jedince. Vše je směřováno na první ročník základního vzdělávání. Hlavním cílem je tedy popsat žáka sociálně znevýhodněného s diagnózou ADHD a ověřit vlastní postupy v práci s problémovým žákem. Zároveň vytvoření metodického materiálu, který je určený pro první ročník základní školy.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/136037/pedf_m_b1/