Odborná knihovna

Počet nalezených záznamů: 313
Autor: Krch, František David
Rok: 2010
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Šiška, Jan
Rok: 2005
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Dunovský, Jiří; Velemínský, Miloš; Volfová, Iva
Rok: 2006
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Vayleux, Eva
Rok: 2010
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ano
Autor: Lábusová, A.; Nikolai, Tomáš; Pekárková, S.
Rok: 2011
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ano
Autor: Český rozhlas Sever
Rok: 2011
Typ dokumentu: Audiozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Rada, Marek
Rok: 2006
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost:
Autor: Odendaal, Johannes
Rok: 2007
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost:
Autor: Havelková, Eva
Rok: 2006
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Heroschová, Irena
Rok: 2008
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Jelínková, Marie
Rok: 2010
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Bartáková, Hana
Rok: 2010
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Krásná, Soňa
Rok: 2010
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Suralová, Kateřina
Rok: 2010
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Kopincová, Michaela
Rok: 2009
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Hanzelka, Zdeněk
Rok: 2009
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Budínová, Barbora
Rok: 2011
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Zemánková, Drahomíra
Rok: 2011
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Ouředníčková, Petra
Rok: 2010
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Málková, Alena
Rok: 2010
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Olejníková, Zuzana
Rok: 2010
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Havelka, Patrick
Rok: 2011
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Kučerová, Petra
Rok: 2010
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Mikolajková, Eliška
Rok: 2010
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Králová, Jana
Rok: 2011
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Heroschová, Irena
Rok: 2008
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Vágnerová, Nikola
Rok: 2010
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Nováková, Marta
Rok: 2008
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Prunner, Pavel
Rok: 1994
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Vilášková, Dagmar
Rok: 2006
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Vančura, Jan
Rok: 2007
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost:
Autor: Karásková, Vlasta
Rok: 2000
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Karásková, Vlasta
Rok: 2005
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost:
Autor: Ostravská univerzita
Rok: 2005
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Mašát, Vladimír
Rok: 2000
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Karásková, Vlasta
Rok: 2004
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Karásková, Vlasta
Rok: 2007
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost:
Autor: Karásková, Vlasta
Rok: 2004
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost:
Autor: Teplá, Marta
Rok: 2001
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost:
Autor: Mandzáková, Stanislava
Rok: 2008
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost:
Autor: Švarcová Slabinová, Iva
Rok: 2006
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Müller, Oldřich
Rok: 2001
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Krejčířová, Olga
Rok: 1998
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost:
Autor: Červená, Eva
Rok: 2004
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Radková, Libuša
Rok: 2009
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Kubíče, Jiří; Kubíčová, Zdeňka
Rok: 1997
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost:
Autor: Matějček, Zdeněk
Rok: 1992
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost:
Autor: Matějček, Zdeněk
Rok: 2000
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Marková, Zdenka; Středová, Ljuba
Rok: 1987
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost:
Autor: Lečbych, Martin
Rok: 2008
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Mertová, Jana
Rok: 2010
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Černá, Marie
Rok: 2015
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Blažek, Bohuslav
Rok: 1988
Typ dokumentu: Monografie a sborník
Online dostupnost: Ne
Autor: Česká televize – Diagnóza
Rok: 2010
Typ dokumentu: Videozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Česká televize – Klíč
Rok: 2009
Typ dokumentu: Videozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: HENDAVER
Rok: 2010
Typ dokumentu: Videozáznam
Online dostupnost: Ano
Autor: Brožová, Gabriela; Vančura, Jan
Rok: 2010
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Krch, František David; Csémy, Ladislav
Rok: 2009
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Mandzáková, Stanislava
Rok: 2009
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Štěpánová, Markéta; Blatný, Marek
Rok: 2009
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Miovský, Michal; Šťastná Miovská, Lenka; Řehan, Vladimír; Trapková, Barbora
Rok: 2007
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ano
Autor: Málková, Gabriela
Rok: 2006
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Vančura, Jan
Rok: 2010
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: Honzák, Radkin; Kulišťák, Petr; Jedelská, Eva
Rok: 2010
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: Štěrbová, Dana
Rok: 2009
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: Lečbych, Martin
Rok: 2005
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: Tomanová, Jana
Rok: 2005
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Dolečková, Zuzana
Rok: 2008
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Vachková, Lenka
Rok: 2008
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: Giese, Sonja; Dawes, Andrew
Rok: 1999
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Perry, Bruce D.; Pollard, Ronnie
Rok: 1998
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Schore, Allan N.
Rok: 2001
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost:
Autor: Solantaus, Tytti; Puras, Dainius
Rok: 2010
Typ dokumentu: Článek v periodikách
Online dostupnost: Ne
Autor: Mičková, Barbora
Rok: 2009
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Zirhutová, Šárka
Rok: 2010
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Světlíková, Eva
Rok: 2010
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Kadlecová, Iveta
Rok: 2010
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Hausvaterová, Pavlína
Rok: 2011
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Schagererová, Iveta
Rok: 2011
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Man, Vojtěch
Rok: 2011
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Kunrtová, Kristýna
Rok: 2011
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Šmídová, Marie
Rok: 2007
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Šoukal, Jiří
Rok: 2007
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Vránová, Jana
Rok: 2006
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano
Autor: Fleischhansová, Pavla
Rok: 2007
Typ dokumentu: Vysokoškolská práce
Online dostupnost: Ano