Partnerství a sexualita lidí s mentálním postižením v souvislosti s praxí doprovázejících osob [rukopis] : bakalářská práce