Mentální anorexie

Autor/ka
František David Krch
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Podrobnosti o dokumentu

<p>Příručka k problematice mentální anorexie.</p>
<p>Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://toc.nkp.cz/NKC/201102/contents/nkc20102147581_1.pdf.</p&gt;
<p>Krch, František David. <em>Mentální anorexie</em>. 2., přeprac. vyd. Praha: Portál, 2010. 259 s. ISBN 978-80-7367-807-4.</p>

Související obsah

Další informace související s tématem naleznete ve videorozhovorech:

KRCH, František David a SIRIUS. Poruchy příjmu potravy u dětí a dospívajících. In: Šancedětem.cz: youtube kanál [online]. Praha: Sirius, 2011-, publikováno: 01. 11. 2013 [cit. 2014-03-11]. ISSN 1805-8876. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=Ul1UqjRfMGM.

Zdroj dat
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002147581&local_base=NKC