Mentální retardace : vzdělávání, výchova, sociální péče

Autor/ka
Iva Švarcová Slabinová
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Příručka pro problematiku vzdělávání a výchovy mentálně postižených včetně sociální péče o ně.

Švarcová-Slabinová, Iva. Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče. Vyd. 3., přeprac. Praha: Portál, 2006. 198 s. Speciální pedagogika. ISBN 80-7367-060-7.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://obalkyknih.cz/file/toc/52430/pdf.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001644972&local_base=CNB