Význam sexuální výchovy pro život lidí s mentálním postižením a její výuka na základních školách [rukopis] : bakalářská práce

Autor/ka
Jana Jamrichová
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Ve své práci bych ráda ukázala, jaké jsou pro děti s mentálním postižením na základních školách obecné podmínky pro sexuální výchovu, tedy jak je zakotvena v rámcových vzdělávacích programech, a na příkladech ukázat, jak toto některé školy zahrnuly do svých školských vzdělávacích programů. Po obecném úvodu, co je nebo by mělo být obsahem sexuální výchovy na základních školách, se zaměřím na některá specifika sexuální výchovy dětí s mentálním postižením. Také podrobněji představím učebnice sexuální výchovy pro děti s mentálním postižením doporučené ministerstvem školství jako učební materiál. Poté shrnu jednotlivé principy, jimiž by se měla sexuální výchova řídit. Z předešlého vyvodím význam sexuální výchovy pro jednotlivé aspekty aktuálního i budoucího života dětí s mentálním postižením. Na závěr práce jsem v praktické části zpracovala rozhovory s lidmi s mentálním postižením, kterými bych chtěla dokreslit celou práci a ukázat úroveň jejich vědomostí a postojů z oblasti lidské sexuality a význam, jaký pro ně osobně sexuální výchova má.

Související obsah

Problematikou sexuálního zneužívání dětí se na portále Šance Dětem zabývají primárně:

- článek od Alexandry Fraňkové s názvem "Mýty a fakta o sexuálním zneužívání dětí"

- článek od Radima Uzla s názvem "Sexuální výchova v rodině i ve škole"

- článek od Ivety Jonášové s názvem "Sexuální zneužívání dítěte"

- sekce článků s názvem "Komerční sexuální zneužívání dětí a dospívajících"

- článek od Evy Hurychové s názvem „Důsledky sexuálního násilí a zneužívání“.

Zdroj dat
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/8001230515/3343836