Mentální retardace v dospívání a mladé dospělosti

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Monografická publikace k problematice mentálního postižení v dospívání a mladé dospělosti včetně problematiky rodinných vztahů a sociálních služeb.

Lečbych, Martin. Mentální retardace v dospívání a mladé dospělosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 248 s. Monografie. ISBN 978-80-244-2071-4.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001833691&local_base=NKC